คุณพ่อปลัด : ปลัดอยากเล่า สัปดาห์ที่ 29 เทศกาลธรรมดา