คอลัมน์”คนข้างวัด” : ปิดเสียงแจ้งเตือน เปิดเสียงแจ้งใจ