คอลัมน์”คนข้างวัด” : ทะเลไม่เคยหลับ หลายคนไม่เคยตื่น