Tag: มิสซาวันอาทิตย์

22
Mar

งดพิธีกรรมการถวายมิสซา โดยทำการถ่ายทอดสดออนไลน์วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563

วัดเซนต์หลุยส์ของดพิธีกรรมการถวายมิสซาตั้งแต่วันศุกร์ที่ 20-อังคารที่ 31 มีนาคม 2563 โดยทำการถ่ายทอดสดออนไลน์วันจันทร์-เสาร์เวลา 17.30 น. และวันอาทิตย์เวลา 9.30 / 12.00 และ 17.00 น. ทาง facebook.com/SaintLouisChurchBKK/ และทาง ํYouTube/วัดเซนต์หลุยส์ ในการรับศีลมหาสนิท ขอให้ทุกท่านภาวนาบทรับศีลมหาสนิทด้วยความปรารถนา ดังนี้ ข้าแต่พระเยซูเจ้า ลูกเชื่อมั่นว่าพระองค์ประทับอยู่ในศีลมหาสนิทอย่างแท้จริง ลูกรักพระองค์เหนือสิ่งอื่นใด และปรารถนาอยากจะรับพระองค์ไว้ภายในจิตวิญญาณของลูก แต่ในเมื่อลูกยังไม่สามารถรับพระองค์ในสภาพปังได้ในขณะนี้ อย่างน้อยก็ขอให้พระองค์ได้โปรดเสด็จมาในจิตใจโดยอาศัยความปรารถนาของลูก ลูกขอสวมกอดพระองค์คล้ายกับว่าพระองค์ประทับอยู่ ณ ที่นั้นแล้ว จะขอร่วมชิดสนิทกับพระองค์ทั้งกายและวิญญาณ โปรดอย่าให้ลูกเหินห่างจากพระองค์ไปเลย… อาแมน

29
Feb

ก่อนขึ้นแท่น : อาทิตย์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต

วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม ค.ศ. 2020 อาทิตย์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต ปฐก.2:7-9,3:1-7,รม.5:12-19,หรือ 5:12,17-19,มธ.4:1-11 “มนุษย์มิได้ดำรงชีวิตด้วยอาหารเท่านั้น แต่ดำรงชีวิตด้วยพระวาจาทุกคำที่ออกจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า”  สัปดาห์ที่หนึ่งของเทศกาลมหาพรต:จงยอมคืนดีกับพระเจ้าเถิด พ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม