Category: about

18
Mar

ก่อกำเนิดเป็นวัดเซนต์หลุยส์

ก่อกำเนิดเป็นวัดเซนต์หลุยส์ พระสังฆราช หลุยส์ เวย์ และ วัดเซนต์หลุยส์ Date Age Event Title 6 Jan 1840 Born Araules, France 10 Jun 1865 25.4 Ordained Priest Priest of La Société des Missions Etrangères 30 Jul 1875 35.6 Appointed Vicar Apostolic of Eastern Siam {Siam Orientale}, Thailand 30 Jul 1875 35.6 Appointed Titular Bishop of Gerasa 5 Dec 1875 35.9 Ordained Bishop […]

18
Mar

ประวัติวัดเซนต์หลุยส์

หลังจากที่คุณพ่อหลุยส์ โชแรง  ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพระสังฆราชปกครองม ิสซังกรุงเทพฯ    ต่อจากพระสังฆราชเรอเน แปร์รอสแล้ว  ท่านโชแรงได้ย้ายสำนักพระสังฆราชจากวัดอัสสัมชัญมาสร้างที่บริเวณใกล้กับโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์   (ปัจจุบัน  คือ สำนักพระสมณทูต)       ท่านสังเกตเห็นว่ามีคริสตังแถบเซนต์หลุยส์อยู่จำนวนมากที่ต้องไปร่วมพิธีกรรมที่วัดอื่นๆ เช่นวัดอัสสัมชัญ, วัดกาลหว่าร์   ซึ่งวัดที่กล่าวมานี้ก็มีสัตบุรุษมากอยู่แล้ว ดังนั้นในวันที่ 1 พฤศจิกายน 1955 ท่านจ ึงประกาศว่าท่านตั้งใจที่จะสร้างวัดเซนต์หลุยส์บนที่ดินที่พระสังฆราชหลุยส์ เวย์ กับคุณพ่อหลุยส์ โรมิเออ ซื้อไว้เมื่อปี 1895 ซึ่งท่านทั้งสองตั้งใจจะให้ที่ดินตรงนี้เป็นที่ตั้งของวัดใหญ่ในอนาคต ในวันที่  25  สิงหาคม 1956 มีพิธีเสกไม้กางเขนปักไว้ตรงที่ซึ่งจะก่อสร้างพระแท่น การก่อสร้างวัดเซนต์หลุยส์นี้ได้ใช้งบประมา ณจาก 3  ฝ่ายด้วยกันคือ  เป็นเงินส่วนตัวของพระสังฆราชหลุยส์โชแรง,  จากเงินของญาติพี่น้องของพระสังฆราชโชแรงจากต่างประเทศ   และอีกส่วนหนึ่งเป็นเงินสมทบจากพี่น้องคริสตัง ในประเทศไทย วัดเซนต์หลุยส์ได้ตั้งชื่อตามศาสนนามของผู้สร้างวัดนี้ทำพิธีเสกและเปิดวัดอย่างสง่าที่สุดในวันที่25สิงหาคม1957 มีพระสังฆราชทุกองค์ในประเทศไทย และบางองค์จากประเทศลาว และพม่ามาร่วมพิธีด้วย วันที่ 15 สิงหาคม 1957พระสังฆราชโชแรงได้แต่งตั้งคุณพ่อมีแชล ลังเยร์ เป็นเจ้าอาวาสองค์แรกของวัดเซนต์หลุยส์ เนื่องจากคุณพ่อเคยอยู่ในประเทศจีนมาก่อน รู้นิสัยใจคอของคนจีนและภาษาจีนอยู่ไม่น้อย  จึงสามารถดูแลทั้งคริสตังชาวจีนแถบเซนต์หลุยส์ และชาวต่างประเทศที่มาติดต่อด้วย    พระสังฆราชโชแรงสร้างวัดนี้ให้เป็นของสังฆมณฑลกรุงเทพฯ     แต่ท่านต้องการใ […]

18
Mar

ประวัตินักบุญหลุยส์

พระเจ้าหลุยส์ ที่ 9 กษัตริย์แห่งประเทศฝรั่งเศส (1214-1270)     พระเจ้าหลุยส์ ที่ 9 เกิดเมื่อวันที่ 25 เมษายน ค.ศ.1214 พระราชบิดาของพระองค์คือ พระเจ้าหลุยส์ ที่ 8 พระมารดาของพระองค์มีพระนามว่า พระนางบลองช์ แห่ง กาสตีย์ พระเจ้าหลุยส์ ที่ 9 ขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์แห่งประเทศฝรั่งเศส ตั้งแต่เมื่อยังทรงพระชนมายุได้เพียง 11 ชันษา เท่านั้น เนื่องด้วยพระราชบิดาของพระองค์สิ้นพระชนม์ ในปี ค.ศ. 1226  ด้วยเหตุนี้ ในระหว่างที่พระเจ้าหลุยส์ ที่ 9 ยังทรงพระเยาว์ พระราชมารดาของพระองค์ผู้เปี่ยมด้วยความปรีชาสามารถ จึงทำหน้าที่เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เป็นเวลา 10 ปี ยังผลให้ประเทศฝรั่งเศสเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างยิ่ง กษัตริย์หลุยส์ที่ 9 ทรงสมรสกับ พระนางมาร์เกอริต แห่ง โปรวองซ์ เมื่อทรงพระชนมายุได้ 19 ชันษา และมีบุตรธิดาด้วยกัน 10 พระองค์ […]