Author: watadmin

17
Apr

ประกาศ : วันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน 2021

ประกาศ 1.เนื่องจากสถานการณ์ของโควิด-19 ณ ปัจจุบันยังมีการแพร่ระบาดในวงกว้าง ทางวัด จึงขอให้การร่วมพิธีกรรมของพี่น้องสัตบุรุษเป็นไปตามที่ได้ประกาศไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วต่อไป  คือ – วันจันทร์-เสาร์ เวลา 06.00 น.(มาร่วมได้เฉพาะพี่น้องในชุมชนที่มาวัดประจำ) – วันเสาร์ เวลา 17.30 น. วันอาทิตย์ เวลา 06.00 น, 08.00 น, 10.00 น., 12.00 น. และ17.30 น. มีมิสซาแบบปิด – งดการมาร่วมของสัตบุรุษ                              (ทุกมิสซามีถ่ายทอดออนไลน์) 2.คำสอนภาคฤดูร้อน ทางวัดขอหยุดและจบการเรียนคำสอนภาคฤดูร้อน แต่จะยังคงมี การโปรดศีลฯให้กับนักเรียนคำสอน โดยจะให้นักเรียนมาพบปะและสรุปคำสอน ในวันเสาร์ใดเสาร์หนึ่ง และรับศีลในวันอาทิตย์รุ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นวันใดนั้นทางวัดจะแจ้งให้ทราบต่อไป3.ขอพี่น้องดูแลตนเอง ปฏิบัติตามมาตรการของสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และใช้โอกาสที่มีข้อจำกัดร่วมกันนี้ เสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว โดยเฉพาะการร่วมมิสซาออนไลน์ด้วยกัน