Author: watadmin

17
Apr

หน้าแรกสารวัด : สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลปัสกา

สารวัดเซนต์หลุยส์ ประจำวันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน ค.ศ. 2021 อาทิตย์ที่ 3 เทศกาลปัสกา กจ.3:13-15,17-19,1ยน.2:1-5,ลก.24:35-48                                “สันติสุขจงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิด” อย่าได้เกิดความกลัวแต่จงกล้า จงดูมือและเท้าเราเต็มตา เพื่อแน่ใจได้ว่าเราคือเรา ท่านทั้งหลายเป็นพยานถึงเรื่องนี้ จงยินดีทั่วกันอย่าพลันเศร้า ดังที่เผยเอ่ยขานมานานเนา พระคริสตเจ้าทรงกลับฟื้นคืนพระชนม์ (ลก 25 : 35-48) บทอ่านจากหนังสือกิจการอัครสาวก                             กจ 3:13-15,17-19 ในครั้งนั้น เปโตรกล่าวกับประชาชนว่า […]