Author: watadmin

04
Jan

คอลัมน์ คนข้างวัด : ให้เห็นเป็นประจักษ์

ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณวัดเซนต์หลุยส์ที่ได้มอบโอกาสดี ๆ ให้ได้ขีดเขียนบทความลงสารวัดเป็นประจำ เหลียวหลังไปมองผ่านมาร่วม ๆ 20 ปีเข้าไปแล้ว ขอบคุณผู้อ่านผู้ติดตามทุก ๆ ท่าน