Author: watadmin

23
Feb

คอลัมน์ คนข้างวัด : ไม่จำเป็นเลย

อย่าปล่อยให้ความรักความเมตตาในหัวใจเราต้องนอนนิ่งอยู่เฉยๆ มีอคติต่อความคิดคนอื่น ปลุกให้ความรักและเมตตาฟื้นขึ้นมา เพื่อที่จะใช้เยียวยาตัวเราเอง ที่พร้อมจะรับฟังทุกเสียง   แล้วให้เสียงพระที่ผ่านมาทางมโนธรรมผ่านจิตสำนึกที่จะบอกเราว่าควรเลือกหนทางเดินไหน อย่านำเอาอารมณ์เป็นเครื่องตัดสินใจ เพราะผลลัพธ์มันก็ได้อารมณ์อีกแบบหนึ่งกลับคืนมาการให้อภัยต่อกัน เข้าใจกัน พูดดีต่อกัน ฟังกัน อย่าดื้อรั้นบนความคิดตัวเองฝ่ายเดียว เพียงเท่านี้ก็เป็นสิ่งที่จะแสดงออกถึงการเป็นศิษย์พระคริสต์ ผู้ที่ทรงสอนเราให้รู้จักที่จะรัก โดยไม่จำเป็นที่จะได้เป็นที่รักของทุกคนการเมืองเป็นเรื่องของระบบแบบแผน แต่เรื่องความรักคือชีวิตทั้งชีวิตของเราทุกคน เราจำเป็นต้องมีหัวใจแห่งความรักและเมตตา   สามารถติดตามอ่านบทความ“คนข้างวัด”และร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่ www.konkhangwat.blogspot.com

17
Feb

ก่อนขึ้นแท่น : อาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2019 : พ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม

อาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2019 ยรม.17:5-8,1คร.15:12,16-20,ลก.6:17,20-27 อาทิตย์ที่ 6 เทศกาลธรรมดา เดือนกุมภาพันธ์ให้เวลาเด็กและเยาวชนเพื่ออนาคตของครอบครัว(ธรรมทูตน้อย) “..จงชื่นชม…โลดเต้น…ยินดีเถิด เพราะบำเหน็จรางวัลของท่านในสวรรค์ยิ่งใหญ่นัก…” ศิษย์พระคริสต์ เจริญชีวิต ช่วยกันประกาศข่าวดีเพื่อเพื่อนพี่น้องทุกคน

15
Feb

ประกาศ : 2019-02-15

1. คำสอนภาคฤดูร้อน ในหัวข้อ “ธรรมทูตน้อยประกาศข่าวดี” ขอเชิญเด็กนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไปเรียนคำสอนภาคฤดูร้อน เพื่อเตรียมรับศีลศักดิ์สิทธิ์ เริ่มเรียนวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม ถึง 28 เมษายน 2562 ระหว่างเวลา 08.30 น. –14.00 น. น้องๆ ที่สนใจ ขอเชิญไปลงชื่อสมัครได้ที่สำนักงานวัดและห้องสอบถามหลังศาลาหลุยส์มารี

15
Feb

คุณพ่อปลัด : เสียดาย ถ้าไม่ได้อ่าน

เมื่อเดือนที่ผ่านมามีโอกาสได้อ่านหนังสือเล่มหนึ่งชื่อว่า The top five regrets of dying คงจะแปลเป็นภาษาไทยประมาณว่า 5 เรื่องที่น่าเสียดายเมื่อความตายกำลังจะมาเยือน

15
Feb

คอลัมน์ คนข้างวัด : สุขในทุกข์

วิธีที่จะสร้างความสุขให้เกิดขึ้นได้ในขณะที่มีความทุกข์นั้นควรเป็นสิ่งที่เราทุกคนน่าจะช่วยกันทำอย่ามัวแต่สร้างสุขเพียงลำพัง เพราะนั้นอาจจะก่อให้เกิดความทุกข์ต่อคนรอบข้าง   เราควรที่จะช่วยกันเพิ่มความสุขให้กันและกันเพื่อลดความทุกข์สาธารณะลงบ้าง เพียงแค่ยอมที่จะพ่ายแพ้บ้างในบางครั้ง เพียงแค่มีใจที่อ่อนน้อม เพียงแค่มีใจที่ยากจน มีใจบริสุทธิ์ นี่ก็จะสามารถชนะความทุกข์ได้อย่างมีความสุขแล้วและอย่าลืมว่าการได้รับชัยชนะคนเดียวนั่นมันเหงา ต้องร่วมกันชนะจึงจะเบิกบานมีความสุขอย่างแท้จริง   สามารถติดตามอ่านบทความ“คนข้างวัด”และร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่ www.konkhangwat.blogspot.com

10
Feb

ก่อนขึ้นแท่น : อาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2019 : พ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม

อาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2019 อสย.6:1-2ก,3-8,1คร.15:1-11,ลก.5:1-11 อาทิตย์ที่ 5 เทศกาลธรรมดา เดือนกุมภาพันธ์ ให้เวลาเด็กและเยาวชนเพื่ออนาคตของครอบครัว(ธรรมทูตน้อย) “..จงตามเรามาเถิด เราจะให้พวกท่านเป็นชาวประมงหามนุษย์… ” ศิษย์พระคริสต์ เจริญชีวิต ช่วยกันประกาศข่าวดีเพื่อเพื่อนพี่น้องทุกคน

08
Feb

ประกาศ : 2019-02-08

1. พระสงฆ์เข้าเงียบประจำเดือน ระหว่างวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์นี้ ทางวัดของดมิสซาตั้งแต่รอบเย็นวัน อังคาร ถึง รอบเย็นวันพฤหัสฯ มีมิสซาปกติเช้าวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์เป็นต้นไป ขอคำภาวนาสำหรับพระสงฆ์ทุกองค์ด้วย