Author: watadmin

18
Jan

ประกาศ : 2019-01-18

1.คำสอนภาคฤดูร้อน ในหัวข้อ “ธรรมทูตน้อยประกาศข่าวดี” ขอเชิญเด็กนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไปเรียนคำสอนภาคฤดูร้อน เพื่อเตรียมรับศีลศักดิ์สิทธิ์ เริ่มเรียนวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม ถึง 28 เมษายน 2562 ระหว่างเวลา 08.30 น. –14.00 น. น้อง ๆ ที่สนใจ ขอเชิญไปลงชื่อสมัครได้ที่สำนักงานวัด และห้องสอบถามหลังศาลาหลุยส์มารี

18
Jan

คุณพ่อปลัด : เรา…เป็น ท่อธารพระพรของพระองค์

พระพรพิเศษทั้งมวลเป็นผลงานจากพระจิตเจ้าพระองค์เดียว ผู้ทรงแจกจ่ายพระพรต่างๆ ให้แต่ละคนตามที่พอพระทัย พระจิตเจ้าทรงแสดงพระองค์ในแต่ละคนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม (1คร 12:11,7)

18
Jan

คอลัมน์ คนข้างวัด : เมืองม่านหมอก

ในปัญหานี้เราได้รับบทเรียนหลายอย่าง ใช่หรือเปล่า เราเคยได้ยินมาว่าในโลกนี้คนเรามักใส่หน้ากากเข้าหากัน ไร้ความจริงใจต่อกัน มาวันนี้เราจำเป็นต้องใส่หน้ากากคุยกัน เราจำต้องสวมหน้ากากปกปิดเพื่อให้ชีวิตปลอดภัยขึ้น

13
Jan

ก่อนขึ้นแท่น : อาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2019 : พ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม

อาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2019 อสย.40:1-5,9-11,ทต.2:11-14,3:4-7,ลก.3:15-16,21-22 ฉลองพระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้าง เดือนมกราคม ชุมชนความเชื่อครอบครัวเซนต์หลุยส์ “..ท่านเป็นบุตรที่รักของเรา เป็นที่โปรดปรานของเรา…” ศิษย์พระคริสต์ เจริญชีวิต ช่วยกันประกาศข่าวดีเพื่อเพื่อนพี่น้องทุกคน

11
Jan

ประกาศ : 2019-01-11

1. ขอเชิญสภาภิบาลวัดเซนต์หลุยส์ทุกท่าน เข้าร่วมประชุมในวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคมนี้ เวลา 13.45 น. ที่ห้องประชุมบ้านพักพระสงฆ์