ตารางมิสซา

27
Jun

ตารางมิสซา

วันจันทร์ -เสาร์ มิสซา 06.00 น. ในวัด 17.30 น. มิสซาออนไลน์ ทาง Facebook : วัดเซนต์หลุยส์ กรุงเทพฯ

วันเสาร์ 17.30 น. มิสซาในวัดพร้อมออนไลน์ และก่อนมิสซามีนพวารพระมารดานิจจานุเคราะห์

วันอาทิตย์ มิสซา 06.00 น./08.00 น./10.00 น./12.00 น./และ 17.30 น.(พร้อมออนไลน์)

ตารางมิสซา อา. 28 มิ.ย.