ตารางมิสซา

17
Apr

ตารางมิสซา

วันจันทร์-เสาร์
เช้า 06.00 น. เย็น 17.30 น. วันเสาร์มีพิธีนพวารนิจจานุเคราะห์ก่อนมิสซา

วันอาทิตย์
06.00 น. 8.00 น. 10.00 น. 12.00 น. และ 17.30 น. ทุกรอบมิสซาเป็นภาษาไทย

ตารางมิสซา อา. 24 พ.ค.