ตารางมิสซา

27
Jun

ตารางมิสซา

วันจันทร์ – วันเสาร์

มิสซารอบ 6.00 น. (ในวัด) 17.30 น. (ออนไลน์ Facebook : วัดเซนต์หลุยส์ กรุงเทพฯ)

วันเสาร์ 17.30 น. มีมิสซาทั้งในวันและออนไลน์ ก่อนมิสซามีพิธีนพวารพระมารดานิจจานุเคราะห์

วันอาทิตย์

มิสซารอบ 6.00 /8.00 /10.00 /12.00 /และ 17.30 น.(มีทั้งในวัดและออนไลน์)

ตารางมิสซา อา. 27 ก.ย.