ตารางมิสซา

17
Apr

ตารางมิสซา

วันจันทร์-เสาร์
เช้า 06.00 น. เย็น 17.30 น. วันเสาร์มีพิธีนพวารนิจจานุเคราะห์ก่อนมิสซา

วันอาทิตย์
06.00 น. 8.00 น. 10.00 น. 12.00 น. และ 17.30 น. ทุกรอบมิสซาเป็นภาษาไทย

ตารางมิสซาประจำสัปดาห์

19 อาทิตย์ อาทิตย์ที่ 2 เทศกาลธรรมดา (วันสันติภาพสากล) เจ้าภาพ
06.00 น. คพ.ชาญชัย สุข.คพ.ชาญชัย,คพ.พรชัย,คพ.วีรยุทธ,เซอร์คาโรลีน,คณะครู-นักเรียน-ผู้ปกครอง-พนักงาน-ผู้มีพระคุณ ร.ร.ซ.ล.
  สุข. เทเรซา นุชนารี-ย.บ.สมานมิตร-ยอแซฟวัชรินทร์-เทเรซาดวงฤดี-มารีอาศรีประภา-เปโตรศักดิ์ศรี-อักแนสวชิรญาณ์-ย.บ.กษิดิศ-มอนิกากษิรา นุชนารี
  อุทิศ อันตนทองล้วน-มารีอาจันทร์-อันนาเดือน ประราศรี+ผู้มีพระคุณ+ญาติพี่น้องในไฟชำระ นุชนารี
    สุข.เปโตร วรพล-พันธจรูญ โอสถปรารภ / อุทิศ ยอแซฟ สุรปรีชา กาญจนเจริญ / อุทิศ ผู้ล่วงลับไปแล้ว /ภาวนา/อำพล
    อุทิศ นายหวัง-นางทองม้วน-นางวัลยา-นายอำนาจ ครจำนงค์+สุข.นส.อาณัถฎา-นายสนธิ-นายสุเทพ ฉิมพลี ปวริศ
    อุทิศ คุณสุภาภรณ์ เดชรุ่งวรา-ยาโกเบสนั่น จิระวันชัยกุล-นายยอด ไกรงาม-เข็ม ทนงูเหลือม+สุข.อากาทาเค็ง ค.จิระวันชัยกุล-ค.พฤฒิธาดา-ประเทศไทย อุณากร
08.00 น. คพ.วินัย อุทิศ ไฟชำระ-วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง-เทเรซาเทพิน สายเสวีกุล+สุข.นส.ฉันทนา วัฒนายิ่งสมสุข นงลักษณ์
  อุทิศ มารีอา ประภัสสร เพ็ชโรทัย-อรพรรณ –ยายทองหล่อ ไชยโย+ สุข. แม่ครู พูลสุข ณัฎฐการณิก-อันนานงลักษณ์ อานามนารถ นงลักษณ์
  อุทิศ โรซา อนงค์-ลูกาประเสริฐ-มารีอาสร้อย-ลูซีอาอำไพ-อันนาอำภา-อุทิศ ไฟชำระ + สุข.อันนานุชรี อานามนารถ นงลักษณ์
  อุทิศ เรนาโต วรศักดิ์ ชีรานนท์+สุข. อาจารย์เทพี ชีรานนท์ / อุทิศพ่อเชื้อ-แม่ผวน-ทองชุบ มีภาค+สุข.อบเชย มีภาค เทพี/อบเชย
  สุข.เทเรซา วรรณี วีรวัฒน์ไพศาล / อุทิศ นางสมศรี-นางนพเก้า-ญาติพี่น้อง-ไฟชำระ / นพมาศ
  อุทิศ มารีอา พรศรี วสาคารวะ-ยอแซฟ หยุงเฮี้ยบ แซ่โง้ว / อุทิศ ยวงบัปติสตา อันนา-นายสุทิน สุวณิชย์ ศิริพร/กมลนุช
10.00 น. คพ.วีรยุทธ อุทิศ วิญญาณมิชชันนารีทุกท่านที่เคยปฎิบัติหน้าที่ในโรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา+ผู้มีพระคุณต่อโรงเรียน รร.ซ.ล.
อุทิศ ซิสเวสเตอร์ วัชระ-มารีอามักดาเลนา ทัศพร-หลุยส์เดอกอนซากาปรีดี+สุข.ค.แม่ราตรี-ค.ธนาไพศาล นริญญา
  อุทิศ แอนโทนีตันบุญยัง-เบเนดิกโตตันบุญกวง-มักดาเลนาประยงค์-มากาเร็ตมณี-โยอันนาโกมุยเกียวตัน-มากาเร็ตมณี-โยเซฟฟินสมรรถนาวิน-มารีอาโยเซฟฟินยุพดี-ไฟชำระ
    สุข.ฟิลลิกซ์ มานิตย์-เบอร์นาร์ด มานะ-เทเรซา วารี-คริสติน่า วีรวรรณ / อุทิศ นายภานุวัฒน์ จันฉิม / ปัทมา
    อุทิศ เบอร์นาแด็ต วารินทร์+สุข.ออกัสติน อานุเทพ-สตีเฟน / อุทิศ ไฟชำระ-บรรพบุรุษ  
    อุทิศ เทเรซา ฮุ่ยเกียง แซ่ตั้ง-โจอี้-ไฟชำระ+สุข.ยอแซฟ เซ่งฮก แซ่ลี้ / อุทิศ ยอแซฟ ง่วนคิม-อันตน เจษฎา ณิชาดา /
    อุทิศ เทเรซา วิไล กิมเส็ง-ยอแซฟ ประสิทธิ์ อัศวมังคละ / อุทิศ มารีอา ซังสือ-มารีอา หนึ่งฤทัย
  อุทิศ ลูซีอา จำเนียร-ยอแซฟสัณห์-มารีอาเนย-เปาโลซุ้น-ฟรังซิสโกโกสินทร์-ดร.ถาวร-อุษา-ค.ญ.พรทิพย์-ไฉน-ฉวีวรรณ-ยอแซฟเกรียงศักดิ์+สุข.เทเรซา วารินี-ปีเตอร์ ธนภูม-หลุยส์ชนะพันธุ์ สมชาติ
    อุทิศ ปีเตอร์ปึง-เทเรซาไชกี-ยากอบฉั่ว-แคทลีน ซิ้วเตียน-ลอเรนซ์ฉั่ว-แคทลีน มาลินี-ยูเรีย เยาวลักษณ์-ย.บ.เสน่ห์+สุข.เทเรซา วารินี-หลุยส์ชนะพันธุ์-ปีเตอร์ธนภูม สมชาติ
    อุทิศ เปาโล สุพจน์ เชษฐ์ประเสริฐ / อุทิศ มารีอามักดาเลนา สมสุข พิศุทธิ์สินธพ / อุทิศ ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ /ครอบครัว/สริณณา
    อุทิศ บรูโน สมเกียรติ์-เวรอนีกา เพชร-ไฟชำระ-วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง / อุทิศ เปาโล น.พ.กลนี ศิริยง / เพียงพัชร
    อุทิศ ไฟชำระ-วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง+สุข.ค.ยอแซฟ ต้อม-มารีอา วีณา-คุณสมสกุล / อุทิศ ไฟชำระ / นัยรัตน์
    อุทิศ ยายสวรรค์-ปู่อุดล ว่องไว+สุข.ทิฆัมพร ว่องไว / อุทิศ มารีอา ลั้งเจ๋ง แซ่ตั้ง ทิฆัมพร/สมบูรณ์
  อุทิศ เปโตรนพดล-เทเรซาอุไรศรี-มารีอาลลิตา-ยอแซฟเศรษฐสิทธิ์+สุข.มารีอาอริศรา-มารีอาหลุยส์อารยา
    อุทิศ มารีอาทับทิม-ยอแซฟจู่เกียว-นายสมาน-นางสมาน+สุข.แมรีแอนด์ภาราดา-สุเมธ-นิชาภัทร-วิท-ดช.ดีลั่น ภาราดา
12.00 น. คพ.พรชัย สุข.สำหรับพี่น้องสัตบุรุษวัดเซนต์หลุยส์ทุกท่าน วัด
17.30 น. คพ.ชาญชัย อุทิศ ไฟชำระ / ตามประสงค์ผู้ขอ ตู้ทานวัด/
  อุทิศ ยอแซฟอติพงศ์ พงศ์หว่าน-มาร์โกเป๋งอุ้ย แซ่เฮ้ง-มารีอักแนสซุ้งล้วง แซ่โง้ว-มารีอาอุไรวรรณ-คพ.เอากุสตินสวัสดิ์-เซอร์มารีคาเบรียล พงศ์หว่าน-อับราฮัมสุธี สิงห์เสน่ห์-ญาติ+ผู้มีพระคุณ+ไฟชำระ สงวน
    อุทิศ อันนา บุญเกิด เทพประสิทธิ์ / อุทิศ มาร์ธา นราพร หาญวจนวงศ์ / อุทิศ ยอแซฟ ประสิทธิ์ พุฒตาลศรี ปิยา/สมพงษ์/
20 จันทร์ น.ฟาเบียน พระสันตะปาปาและมรณสักขี , น.เซบาสเตียน มรณสักขี เจ้าภาพ
06.00 น. คพ.พรชัย สุข.คพ.ชาญชัย,คพ.พรชัย,คพ.วีรยุทธ,เซอร์คาโรลีน,คณะครู-นักเรียน-ผู้ปกครอง-พนักงาน-ผู้มีพระคุณ ร.ร.ซ.ล.
  สุข.ยอแซฟ วัชรินทร์ ประราศรี-อันนา มลฤทัย ดกชาฝ้าย / สุข.มารีอามักดาเลนา-อักเนส นุชนารี/อรุณี
  สุข.ค.ยงยศ ครองพาณิชย์ / สุข.โยเซฟิน ศศิมา กำแพงแก้ว / สุข.โรซา ฮงง้อ แซ่อึ้ง อรุณี/ศศิมา/ชุติมา
  สุข.ค.รัชฒพัฒนากุล / สุข.มารีอา อรวินท์ ลวสุต-อันนา สุมาลี พานิชศุภผล-โจเซฟฟิน ดารณี ศิริยง ไพพรรณ/ดารณี
    อุทิศ เปรโต เต็ก-เทเรซา แม้น ชื่นพัลลภ-เปรโต ประเทือง ริหัตถ์-ไฟชำระ / อุทิศ เลาเรนเต สมยา เลาหบุตร จรัสศรี/ธิติญา
    อุทิศ Elizabeth Cecil ลาวัณย์ ลุลิตานนท์-บุญโญภาส-ศกุนะสิงห์ / อุทิศ ยวง อุ่ยซุ้ง แซ่เตีย-มารีอา ชื่นชม พงษ์ประภาชื่น Anton/ธวัชชัย
17.30 น. คพ.ชาญชัย อุทิศ เทเรซา วิไล กิมเส็ง-ยอแซฟ ประสิทธิ์ อัศวมังคละ / อุทิศ มารีอา เพ็ญศรี สังขรัตน์ / เทเรซา
    อุทิศ ยอแซฟ เทียนชัย-แอกแนส สุดา-แอกแนส ปุญญนุช อึ้งชูศักดิ์-แบรนเด้น ยงสิน ติรชัยมงคล
    อุทิศ ฟรังซิสโก-มารีอา-มารีอา-มารีอา-มารีอา-โทมัส-ลูซีอา-เปาโล-เทเรซา-มารีอา  
    อุทิศ.นายไพรัช บุญพิเศษ-ญาติ-บรรพบุรุษ-ไฟชำระ+สุข.อาม่าวนิดา-นางมานิดา-นส.พัชริดา บุญพิเศษ ปวริศ
    อุทิศ มารีอา สอิ้ง-เทเรซา สุรีย์ อังศวานนท์-เปาโล กลนี ศิริยง+สุข.เทเรซา สุภาภรณ์ ศิริยง พิณมาศ
    อุทิศ นายภานุวัฒน์ จันฉิม / อุทิศ เปาโล สุพจน์ เชษฐ์ประเสริฐ / อุทิศ เซซีลีอา โสภี ชูทรัพย์ ปัทมา/ /จิระ
21  อังคาร น.อักแนส  พรหมจารีและมรณสักขี เจ้าภาพ
06.00 น. คพ.พรชัย สุข.ค.อรรถมานะ / สุข.อาม่าวนิดา-นางมานิดา-นายชนพัฒน์ บุญพิเศษ / ตามประสงค์ผู้ขอ ประภัสสร/ปวริศ/
    สุข.เทเรซา สุภาภรณ์ ศิริยง / สุข.เทเรซา พิณมาศ ศิริยง / อุทิศ อากาทา นิตยา คริสธานินทร์ เพียงพัชร/พิณมาศ/
    สุข.เปโตร ณัทธภัทร ทับทิม / อุทิศ มารีอา สุปราณี แซ่ฉั่ว-มารีอา ผุสดี มีแสงธรรม ณัทธภัทร/กัลยรัตน์
    อุทิศ เปาโล ชุงเก่า แซ่ลิ้ม-โรซา วิไล สิทธิธนังกุล / อุทิศ ไฟชำระ-วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง ครอบครัว/พิชยาชร
    อุทิศ เทเรซาพรณมล-ยอแซฟวิชัย-ยอแซฟสมคิด-เทเรซาวันทนีย์-อาคาทาวันเพ็ญ+สุข.ค.ตนประเสริฐ-ค.ตันตินราศักดิ์ นิธาน
    อุทิศ เปโตร เกษม-มารีอา มาลี-เทเรซา เมตตา ไหนสืบตระกูล-ฟรังซิสเซเวียร์ วิรุฬห์ สกุลคุณากร ครอบครัว
17.30 น. คพ.ชาญชัย อุทิศ เทเรซา วิไล กิมเส็ง-ยอแซฟ ประสิทธิ์ อัศวมังคละ / อุทิศ ลูซีอา นิตยา กิจประชา / รมย์ชลี
    อุทิศ ปู่ย่า-ตายาย / อุทิศ ฟรังซิสเซเวียร์ สุรินทร์ น้ำทรัพย์อนันตร-ญาติสนิท-มิตรสหาย-ไฟชำระ อรรถสิทธิ์/ครอบครัว
    อุทิศ มารีอา สุนีย์-มารีอา สุ่ยหยุง-ยอแซฟ หมิ่นทิต-ยอเซฟ นารุ / อุทิศ เปโตร อนันต์ กันยา/อรรถสิทธิ์
    อุทิศ ไฟชำระ+สุข.ค.ยอแซฟ วรวิทย์-มารีอาณัฐกานต์-เทเรซา วรินณา-ยอแซฟ ณัฐวุฒิ-มารีอา นงชกร ยิ่งพิศิษฐ
    อุทิศ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช-ไฟชำระ+สุข.มารีอาโรซารี เพียงพัชร ศิริยง เพียงพัชร
    อุทิศ นายภานุวัฒน์ จันฉิม / อุทิศ โรซา ซุ๋ยกี โกสวัสดิ์ / อุทิศ เปาโล สุพจน์ เชษฐ์ประเสริฐ ปัทมา/ศิริชัย/
22 พุธ น. วินเซนต์ สังฆานุกรและมรณสักขี เจ้าภาพ
06.00 น. คพ.พรชัย สุข.ญาติพี่น้อง-ครอบครัว / สุข.ค.กุลสันตีพงศ์-ค.เมฆโต / ตามประสงค์ผู้ขอ สริณณา/สุรพงษ์/
  ตามประสงค์ผู้ขอ / สุข.คุณสุนิสา แซ่ด่าน-ค.คุณทวี พรมพิทักษ์ / อุทิศ อันนา ฮีซุ้ง แซ่จู กานดา/ยุพาพร/
    สุข.พี่สาว / อุทิศ ยอแซฟ ธนกฤต-แม่ปุ๋ย ขจรไชยกูล-เปาโล คำรณ ศุภติปัสโร+สุข.ค.ขจรไชยกูล จันทนา /
    อุทิศ อันตน สำเนียง-อันนา วรรณา-อิกญาซิโอ สุนทร แสนทวี-วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง ปรีชา
    อุทิศ อันตน เรวัตร พิมพิสาร/ อุทิศ มารีอา ละมุน-อันตน สมศักดิ์ ศรีวิศาลศักดิ์+สุข.ค.ศรีวิศาลศักดิ์ ปุณรัตน์/ครอบครัว
    อุทิศ อันเดร เสนาะ-อานัตตาซีอา สมหมาย-เทเรซา ศรีกัญญา-มารีอา ชูศรี+สุข.ค.ดาราวิเศษ-ค.เชิดชูวงศ์ธนากร ดวงตา
17.30 น. คพ.ชาญชัย อุทิศ เทเรซา วิไล กิมเส็ง-ยอแซฟ ประสิทธิ์ อัศวมังคละ / อุทิศ เปาโล ชัยนันท์ วิวัฒนเวช / รัชฎา
    อุทิศ ย.กิมเซี้ยง แซ่ลิ้ม-ลูก-ญาติพี่น้อง-ไฟชำระ / อุทิศ มารีอา สำเนียง วิวัฒนเวช ลูกหลาน/สนิท
    อุทิศ ยวงฮุง-มารีอาศรวรรณ เลิศเสริมสุข+สุข.สกอลติกาหรรษทาน-ยอแซฟรหัสธรรม-มารีอาปัญจร เลิศเสริมสุข-มารีอาเอี่ยงอี่ แซ่ลิ้ม ไชยวัฒน์
    อุทิศ ประเสริฐ วิทยพูม / อุทิศ ยอแซฟ เฉลิมศักดิ์ สุริยะมงคล / อุทิศ เปาโล สมชาย บุญอนันตบุตร น้อมจิต/ทัศนีย์/วัลลภา
    อุทิศ พ่ออนุชา นิธิภัทราภรณ์+สุข.ค.พี่อุไรวรรณ กิจเจริญ-แม่จำนง ชูวงษ์ / อุทิศ เกรโกรี มานิตย์ สุขชัย ถุงเงิน/ศิรารัตน์
    อุทิศ นายภานุวัฒน์ จันฉิม / อุทิศ แอนโทนี ไพบูลย์ โลหะวัฒนกุล / อุทิศ เปาโล สุพจน์ เชษฐ์ประเสริฐ ปัทมา/อรยา/
23 พฤหัสฯ สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลธรรมดา เจ้าภาพ
06.00 น. คพ.พรชัย สุข.คุณเพชรัตน์ ลิ้มประเสริฐ+คุณดารารัตน์ วิริยกิจจา / อุทิศ ยอห์นบอสโก อุดมศักดิ์ ลี้รุ่งเรืองพร ดารารัตน์/จณริณ
    อุทิศ แอนนา ส่งศรี จารุจินดา / อุทิศ เทเรซา ตติยา ชัยยา / อุทิศ เวโรนิกา เพชร พรรณศิริ เนื่องพร/วันทิตา/
    อุทิศ พ่อทวี-แม่บังอร-ยอแซฟประสิทธิ์-อังเยราทร-เทเรซาวรรณภน กิจเจริญ+สุข.ยอออันนา กฤติยา กิจเจริญ ศรีรัชนัน
    อุทิศ นายสมาน ชมทะเล / อุทิศ เปโตร ไพโรจน์-มารีอายุ้มเจา ไพโรจน์เจริญค้า / กมลวรรณ/สิทธิพร
    อุทิศ บรรพบุรุษ-บิดามารดา-ญาติ-ผู้มีพระคุณ-ทารก-ผู้ล่วงลับ-ไฟชำระ / อุทิศ อาเกษร ไชยเจริญ ศิริวิทย์/ชัยฤกษ์
    อุทิศ โรซา ราตรี ลี้ยาง-ไฟชำระ+สุข.มารีอา กรรณิกา ลี้ยาง / อุทิศ ไฟชำระ+สุข.ค.โรซา ภารดี ณิชาภัทร/ภารดี
17.30 น. คพ.ชาญชัย อุทิศ เทเรซา วิไล กิมเส็ง-ยอแซฟ ประสิทธิ์ อัศวมังคละ / อุทิศ อังเยลา สุดาพร กิจไกรลาศ / ณัฎฎา
    อุทิศ ยอเซฟ กิมเชี้ยง แซ่ลิ้ม-ญาติผู้ล่วงลับ / อุทิศ โชชิโบ กมล-มารีอา กิมล้วน สังขรัตน์ ยุพิน/นิวัตน์
    อุทิศ มารีอากอแร็ตตีพรทิพย์ พันธุ์รัตนไพทูรย์-อากาทาพรพิมล-เซซีลีอาทองสุข คูประเสริฐ-นางหนูกร วิริยกิจจา-มารีอาซิ้วจือ ดารารัตน์
    อุทิศ ผู้มีพระคุณ-ครูวาเลรี+สุข.ผู้มีพระคุณ-ณาหน่า / อุทิศ อันนา ซิ้วเจ็ง แซ่อื้อ / อุทิศ ลูกทั้งสามที่ล่วงลับ /อุมา/นิวัตน์
    อุทิศ เทเรซา เง็กกี แซ่เจง-ญาติพี่น้อง-ไฟชำระ+สุข.ยอแซฟ พิชญ์-มารีอา พริมโรส โชคบุญธิยานนท์
    อุทิศ นายภานุวัฒน์ จันฉิม / อุทิศ คุณYara Maria / อุทิศ เปาโล สุพจน์ เชษฐ์ประเสริฐ ปัทมา/นิตย์สินี/
24 ศุกร์ น.ฟรังซิส เดอ ซาลส์ พระสังฆราชและนักปราชญ์ เจ้าภาพ
06.00 น. คพ.พรชัย อุทิศ กลอเรีย มารีอา ปลื้มจิต-ออกุสติน ปรีดา พานิชประไพ+สุข.เทเรซา นภนลินี พานิชประไพ นภนลินี
    อุทิศ พ.ต.อ.ดุษฎี ถิรพันธุ์-สมศรี สนั่นหนู-ยอห์น ประเสริฐ-อากาทา บุญสิริ ศิริยงค์ / อุทิศ คุณYara Maria ตวงรัตน์/นิตย์สินี
    อุทิศ ยอห์น โชติพงษ์ เรืองวิวัฒนกิจ / อุทิศ เทเรซา บุญส่ง ไม่รู้จบ-ญาติพี่น้อง-บรรพบุรุษผู้ล่วงลับ ดำรงค์/ธัญญวิทย์
    อุทิศ มาการิตาสภางค์-ยอแซฟสุจิต สุภาพวานิช-เซซีลีอาสุวรรณี+สุข.ยวงบัปติสตาประธาน-มารีอาสุธาสินี-อันตนสุทธิพงศ์ ตรีธารา-อักแนสนิศารัตน์ นิธิโรจนสานนท์ สุทธิพร
    อุทิศ ยอแซฟ ชลอ-เซซีลีอา ซ่อนกลิ่น ยันต์เจริญ-ญาติผู้ล่วงลับ+สุข.เพชร-พร้อม / อุทิศ นายไกรศล โพธิสุนทร เพชร/ศุภลักษณ์
    อุทิศ เปโตร สุวรรณ แสนสุข / อุทิศ ไฟชำระ+สุข.ค.เมธานันญมล-ค.จันทร์แก้ว / อุทิศ ยวง ชาญ บุญเจริญ อารีย์/สิริกร/มาลี
17.30 น. คพ.ชาญชัย อุทิศ เทเรซา วิไล กิมเส็ง-ยอแซฟ ประสิทธิ์ อัศวมังคละ / อุทิศ โยแซฟ กิมเชี้ยง แซ่ลิ้ม / ลูกหลาน
    อุทิศ ยอแซฟ หลีบั๊ก แซ่ลี้-มารีอา เซียมเค็ง แซ่เฮง-ยอแซฟ เกียรติ โรจนภักดีธรรม / อุทิศ นายพาคะ แคเชอ ครอบครัว/ดุสิดา
    อุทิศ อากาทา บุญช่วย เพ็ญศิริ-เปโตร ใช่เลี้ยง แซ่ลิ้ม-ญาติๆ / อุทิศ เปาโล สุพจน์ เชษฐ์ประเสริฐ ครอบครัว /
    อุทิศ นายธีระ จินต์โชติกุล-นส.เง็ก แซ่ฉั่ว-ไฟชำระ / อุทิศ ยุสแตง ทรง-โปลา ลดา กรองทอง ครอบครัว
    อุทิศ นายภานุวัฒน์ จันฉิม / อุทิศ อาจารย์ใหญ่ ทองสุข นิกะดานนท์-ไฟชำระ-วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง ปัทมา/อัครวินท์
    อุทิศ เปโตร ไฉ่เหลือง แซ่ลิ้ม-อาม่าโฮ้ยหยุง ทวีกิตติกุล-อากงชูสูน แซ่หว่อง / อุทิศ ไฟชำระ อัครวินท์/จู
25 เสาร์ ฉลองการกลับใจของนักบุญเปาโล (วันตรุษจีน) เจ้าภาพ
06.00 น. คพ.พรชัย สุข.ค.โรจนภักดีธรรม / สุข.ค.โรจน์เจริญสุข / สุข.ค.เทเรซา เสาวณีย์ สุวรรณ / อุทิศ เวโรนีกา เพ็ชร พรรณศิริ /ทองชุบ/เสาวณีย์/
    อุทิศ บรูโนสมเกียรต์-เวรอนีกาเพชร-ไฟชำระทุกดวง+สุข.ค.อันนาพลอย ม่วงพรรณศิริ-ค.เกลแมนเตต้น-ค.ยอแซฟต๊อบ-คุณพ่อเอมมานูแอลสหพล-มาเซอร์เทเรซาแตง
    อุทิศ ยอแซฟ อมเรศ เจวประเสริฐพันธุ์ / อุทิศ นายไพรัช บุญพิเศษ-นายหวัง-นางทองม้วน-นายอำนาจ ครจำนงค์ ครอบครัว/ปวริศ
    อุทิศ  แมรี่เทเรส ศิริพร ซามี / อุทิศ ผู้หญิงที่ถูกฆ่าข่มขืน-ไฟชำระ / อุทิศ นายธีระ จินต์โชติกุล-นส.เง็ก แซ่ฉั่ว เสฎฐวุฒิ/ชาลี/ครอบครัว
    อุทิศ เปโตร สุวรรณ แสนสุข / อุทิศ ยอแซฟ ยงค์ชัย ศิริวัฒนเจริญ-มารีอา ชำเรือง มะโนน้อม อารีย์/วิจิตต์
09.00 น. คพ.วีรยุทธ สุข.สำหรับพี่น้องสัตบุรุษวัดเซนต์หลุยส์ทุกท่าน วัด
    อุทิศ ไฟชำระ+สุข.เปโตรสุทิน-เปาโลนัทธี โรจน์เจริญสุข-แคทธรีนเยาวมาลย์ อ่วมเทศ-เทเรซารัชณีพรรณ กูบทอง เยาวมาลย์
    สุข.นส.วรนิษฐ์ ปพนพัฒน์ศิริ-นายวราวุธ เลิศนิติวงศ์สกุล / สุข.ค.พิษณุ / สุข.น้องนนท์-ครอบครัว ณิชาภัทร/พิษณุ/
    สุข. ปีเตอร์ อลอยเอส แอสซิ่ง+อุทิศ ไมเคิ้ล แอสซิ่ง / สุข.คุณเดวิด-คณน้อง-บ.ไทยชินฟู / สุข.ค.กีรติบำรุงพงศ์ ธนาภรณ์/บี/จุฑามาศ
    สุข. ค.เกรกอรี่ กฤษฎ์ กาญจนบัตร / สุข.มารีอา ภาริษา อภิฑาวงษ์ / สุข.ค.ชัยชนะกาญจน์ กฤษฎ์/ภาริษา/สุนันทา
17.30 น. คพ.ชาญชัย อุทิศ วิญญาณมิชชันนารีทุกท่านที่เคยปฎิบัติหน้าที่ในโรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา+ผู้มีพระคุณต่อโรงเรียน รร.ซ.ล.
อุทิศ ลูซีอา จำเนียร-ยอแซฟสัณห์-มารีอาเนย-เปาโลซุ้น-ฟรังซิสโกโกสินทร์-ดร.ถาวร-อุษา-ค.ญ.พรทิพย์-ไฉน-ฉวีวรรณ-ยอแซฟเกรียงศักดิ์+สุข.เทเรซา วารินี-ปีเตอร์ ธนภูม-หลุยส์ชนะพันธุ์ สมชาติ
อุทิศ ปีเตอร์ปึง-เทเรซาไชกี-ยากอบฉั่ว-แคทลีน ซิ้วเตียน-ลอเรนซ์ฉั่ว-แคทลีน มาลินี-ยูเรีย เยาวลักษณ์-ย.บ.เสน่ห์+สุข.เทเรซา วารินี-หลุยส์ชนะพันธุ์-ปีเตอร์ธนภูม สมชาติ
    อุทิศ เทเรซา วิไล กิมเส็ง-ยอแซฟ ประสิทธิ์ อัศวมังคละ / อุทิศ มารีอา พัฒน์ทิพร ยงวณิชย์ / อุทิศ นายภานุวัฒน์ จันฉิม / / ปัทมา
    อุทิศ โรซาอนงค์-ลูกาประเสริฐ อานามนารถ-ซิสเตอร์มารีมักดาเลนาซิสตีองุ่น สันโดษ+สุข.ค.เทเรซาปิยา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ปิยา
    อุทิศ อากาทา ขี่เตียง แซ่เล้า-ยอแซฟ โบ๋วทง แซ่ลิ้ม / อุทิศ เปาโล สุพจน์ เชษฐ์ประเสริฐ / อุทิศ อากาทา นิตยา คริสธานินทร์ ลูก / /
    อุทิศ ฟรังซีสเซเวียร์ สำอางค์ โล่ห์ตระกูล / อุทิศ เปโตร นพพร-อลิซาเบธ อำไพ พันธุมจินดา-ญาติผู้ล่วงลับ ปภัคค์ภัส /
    อุทิศ เปโตร ยี่ซิน แซ่เฮ้ง-เปโตร วราเมธ รุ่งโรจน์เกษตร-มารีอา หมุยลิ้ม แซ่แพ้ / อุทิศ นายพรหม ศิริปี / ศักดา
    อุทิศ ยวงจางเฮง-มารีอาลิ้มเง็กเม้ง แซ่ก๊วย-ยอแซฟตงอี้ย้ง แซ่โค้ว-ยอแซฟสมศักดิ์-ยอแซฟอนันต์-บรรพบุรุษ-ญาติพี่น้อง-เพื่อน-ไฟชำระ ดุษฎี
    อุทิศ มาเซอร์มากาเร็ตมุ้ย-ยอแซฟวศิน พึ่งผล-เผด็จ-อิทธิพล-ธีรภาพ-สัญชัย-สุรเดช / อุทิศ ซูเซ แอนโทนี ซามี ดุษฎี/เสฎฐวุฒิ
    อุทิศ ยอแซฟ ซกเอียง แซ่ก้วย-มารีอา เฮ้ง แซ่โซว / อุทิศ ยอแซฟ สิทธิกร ทองกำผลา / อุทิศ ซูซานนา สุนีย์ น่วมลมัย ชูเกียรติ/กรพร/รัชฎา
    อุทิศ นายเต็กมิ้น-นางกิมหงษ์ แซ่ตั้ง+สำหรับ นายกัมพล กิจวิเชียรชัย / อุทิศ ยอแซฟ ตัง บัง ฮก ครอบครัว /
    อุทิศ อันตนนิโอ ยูโช โอดา-เทเรซา เสริมศรี สงวนเรือง-ยอห์นบอสโก เสนีย์ เสริมศิริโรจน์ / อุทิศ เซแลส ชุ่มฤดี เจริญนาน ครอบครัว/สนิท
    อุทิศ นายธีระ จินต์โชติกุล-นส.เง็ก แซ่ฉั่ว / อุทิศ มารีอา จุรีวัลย์-มารีอา ไหน่ซิม-เปาโล บุ้งเพ้ง ครอบครัว /
    อุทิศ มารีอา อึ้ง อาลิง-ทัดเดว ลิ้ม หยู่ตั๊ก / อุทิศ ลอเลนเต บุญชื้น จีนจำรัส / อุทิศ แม่สาคร จูมคำตา ลูกหลาน/โชติ/ทวีศักดิ์
    อุทิศ ยอแซฟ สวัสดิ์-เซซีลีอา บุญช่วย สุขเกษม / อุทิศ เปาโล อู้จั้ว แซ่ตั้ง-มารีอา องุ่น แซ่แต้-ไฟชำระ สุพรรณี/จงกลณี