ตารางมิสซา

27
Jun

ตารางมิสซา

วันจันทร์ – วันเสาร์

มิสซารอบ 6.00 น. ออนไลน์ Facebook : วัดเซนต์หลุยส์ กรุงเทพฯ

วันเสาร์ 17.30 น. มีมิสซาในวัด ก่อนมิสซามีพิธีนพวารพระมารดานิจจานุเคราะห์

วันอาทิตย์

มิสซารอบ 6.00 /8.00 /10.00 /12.00 /และ 17.30 น. มีมิสซาออนไลน์

ตารางมิสซา อา. 17 ต.ค.