ตารางมิสซา

27
Jun

ตารางมิสซา

วันจันทร์ – วันเสาร์

มิสซารอบ 6.00 น.  17.30 น. มีมิสซาในวัดและออนไลน์  (ออนไลน์ Facebook : วัดเซนต์หลุยส์ กรุงเทพฯ)

วันเสาร์ 17.30 น. มีมิสซาในวัดและออนไลน์ ก่อนมิสซามีพิธีนพวารพระมารดานิจจานุเคราะห์

วันอาทิตย์

มิสซารอบ 6.00 /8.00 /10.00 /12.00 /และ 17.30 น. มีมิสซาในวัดและออนไลน์

ตารางมิสซา อา. 28 ก.พ.