ตารางมิสซา

27
Jun

ตารางมิสซา

วันจันทร์ – วันเสาร์

มิสซารอบ 06.00 น. ออนไลน์ Facebook : วัดเซนต์หลุยส์ กรุงเทพฯ

วันเสาร์ 17.30 น. มีมิสซาในวัด ก่อนมิสซามีพิธีนพวารพระมารดานิจจานุเคราะห์

วันอาทิตย์

มิสซารอบ 06.00 /08.00 /10.00 /12.00 /และ 17.30 น.

มีมิสซาออนไลน์ รอบ 06.00 /08.00 /10.00/12.00 น.

ตารางมิสซา อา. 15 พ.ค.