กิจกรรมของกลุ่มองค์กรที่ร่วมกันขับเคลื่อนวัดเซนต์หลุยส์ของเรา

14
Jun
งานกลุ่มองค์กรวัดเซนต์หลุยส์ ทั้งเหล่าพลมารี, BEC, กลุ่มเยาวชน, กลุ่มผู้สูงอายุ

นอกจากคุณพ่อที่ทำงานอย่างเข้มแข็งเพื่อศาสนจักรแล้ว กลุ่มองค์กรคริสตชนของวัดเซนต์หลุยส์ ได้ร่วมแรงร่วมใจมอบสิ่งดีๆให้กับเพื่อนคาทอลิกตลอดมา ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกิจกรรมกับเราครับ