ประกาศ

ประกาศ

1. ขอเชิญสภาภิบาลวัดเซนต์หลุยส์ทุกท่าน เข้าร่วมประชุมในวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคมนี้ เวลา 13.45 น. ที่ห้องประชุมบ้านพักพระสงฆ์

2. อาทิตย์นี้ เป็นอาทิตย์ที่สองของเดือน คณะวินเซนต์เดอปอล ขอรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ยากจน ขอเชิญพี่น้องผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคได้ที่บริเวณประตูเข้าออกวัด หลังมิสซาทุกรอบ

3. มิสซาผู้สูงอายุ เดือนนี้ตรงกับวันพฤหัสฯที่ 17 มกราคมนี้ เวลา 10.30 น. ที่วัดเซนต์หลุยส์ ขอเชิญผู้อาวุโสทุกท่าน

4. ศีลกำลังเขต1 ขอเชิญพี่น้องร่วมมิสซารับศีลกำลังของเด็กนักเรียนเขต 1 ในวันเสาร์ที่ 19 มกราคมนี้ เวลา 09.30 น. ที่วัดนักบุญยอแซฟ ตรอกจันทน์

5. กลุ่มฆราวาสแพร่ธรรม ขอเชิญพี่น้องร่วมรับฟังและแบ่งปันพระวาจา ในหัวข้อ “ชีวิตคริสตชนฆราวาสในยุคปัจจุบัน” โดยคุณพ่อ เอกมัย เหลือหลาย ในวันเสาร์ที่ 26 มกราคมนี้ เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 ตึกวันทามารี

6. พิธีสมรส

คู่ที่ 1  อันโตนีโอ ปิยะวัฒน์ ฤกษ์สุริยา  กับ    น.ส. อทิษา จงประสิทธิ์

ทั้งสองกำหนดพิธีแต่งงานในวันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2019 เวลา 13.00 น.

คู่ที่ 2  ไมเคิ้ล ชาติวุธ ประทุมโต  กับ  น.ส. เอกรัตน์ ทิพยรัตน์พรทวี

ทั้งสองกำหนดพิธีแต่งงานในวันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2019 เวลา 11.00 น.

คู่ที่ 3   ยออากิม พิชญ สุวกุล  กับ  มารีอา ชรัญญา กิ่งก้าน

ทั้งสองกำหนดพิธีแต่งงานในวันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 11.00 น.

คู่ที่ 4   นาย ปิติ ธารามาศกุล  กับ     เทเรซา ชญานิศา ชอบธรรม

ทั้งสองกำหนดพิธีแต่งงานในวันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 14.00 น.

พี่น้องท่านใดพบข้อขัดขวางมิให้ทั้งสี่คู่แต่งงานกันตามจารีตพระศาสนจักรคาทอลิก

โปรดแจ้งให้พระสงฆ์ทราบด้วย

 

ประกาศ

ประกาศ

1. พระสงฆ์อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯเข้าเงียบประจำปี ระหว่างวันจันทร์ที่  7 ถึงวันศุกร์ที่ 11 มกราคมนี้ ที่บ้านผู้หว่าน สามพราน ทางวัดของดมิสซาตั้งแต่รอบเย็นวันจันทร์ ถึงรอบเย็นวันศุกร์ มีมิสซาปกติเช้าวันเสาร์ที่ 12 มกราคมเป็นต้นไป ขอคำภาวนาสำหรับพระสงฆ์ทุกองค์ด้วย

2. ขอเชิญผู้อ่านพระคัมภีร์ทุกท่าน เข้าร่วมประชุมในวันอาทิตย์ที่ 6 มกราคมนี้ เวลา 13.30 น. ที่บ้านพัก      พระสงฆ์

3. อาทิตย์นี้ ขอเชิญพาเด็กๆมารับพรหลังมิสซาทุกรอบ

4. พิธีสมรส

คู่ที่ 1  ฟรังซิสโก อวิรุทธ เอกโชติกุล  กับ  น.ส. ฐิตาพร คงมีบุญ

ทั้งสองกำหนดพิธีแต่งงานในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2019 เวลา 11.00 น.

คู่ที่ 2 อันโตนีโอ ปิยะวัฒน์ ฤกษ์สุริยา  กับ  น.ส. อทิษา จงประสิทธิ์

ทั้งสองกำหนดพิธีแต่งงานในวันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2019 เวลา 13.00 น.

คู่ที่ 3  ไมเคิ้ล ชาติวุธ ประทุมโต  กับ  น.ส. เอกรัตน์ ทิพยรัตน์พรทวี

ทั้งสองกำหนดพิธีแต่งงานในวันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2019 เวลา 11.00 น.

พี่น้องท่านใดพบข้อขัดขวางมิให้ทั้งสามคู่แต่งงานกันตามจารีตพระศาสนจักรคาทอลิก

โปรดแจ้งให้พระสงฆ์ทราบด้วย

 

 

 

 

โอกาสวันยุวธรรมทูต

ถุงทานในวันนี้ จะนำไปช่วยเหลือเด็กทั่วโลก

ให้พวกเขาได้รู้ถึงความรักเมตตาของพระเจ้า

ในขณะเดียวกันเพื่อสร้างและส่งเสริมเด็กๆ

ให้เป็นผู้แพร่ธรรมในระหว่างเด็กด้วยกัน

 

 

 

ประกาศ

ประกาศ

1. คำสอนภาคฤดูร้อน ในหัวข้อ “ธรรมทูตน้อยประกาศข่าวดี”  ขอเชิญเด็กนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไปเรียนคำสอนภาคฤดูร้อน เพื่อเตรียมรับศีลศักดิ์สิทธิ์ เริ่มเรียนวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม ถึง 28 เมษายน 2562 ระหว่างเวลา 08.30 น. –14.00 น. น้องๆ ที่สนใจ ขอเชิญไปลงชื่อสมัครได้ที่สำนักงานวัดและห้องสอบถามหลังศาลาหลุยส์มารี

2. ขอเชิญพี่น้องร่วมเฝ้าศีลมหาสนิท-รับพรและมิสซาโอกาสวันศุกร์ต้นเดือนที่ 1 กุมภาพันธ์นี้ เวลา 17.00 น. ที่วัดเซนต์หลุยส์

3. โอกาสฉลองครบรอบ 350 ปีมิสซังสยาม แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯขอเชิญพี่    น้องเข้าร่วมโครงการ “เพิ่มพูนความรู้คำสอนคาทอลิก” ให้ลึกซึ้งและเข้มข้นมากยิ่งขึ้น มีเรียนทุกวันอาทิตย์ เริ่มเรียนวันอาทิตย์ที่ 20 มกราคมเป็นต้นไป เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องเรียนคำสอนวัดเซนต์หลุยส์

4. ขอเชิญพี่น้องร่วมมิสซาโมทนาคุณพระโอกาสวันตรุษจีน ในวันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 09.00 น.(สำหรับรอบ 06.00 น. และ 17.30 น. มีตามปกติ)

5. ศีลล้างบาปเด็ก ทางวัดกำหนดพิธีโปรดศีลล้างบาปเด็กในวันอาทิตย์อาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์นี้ หลังมิสซารอบ 10.00 น. ผู้ปกครองที่มีความประสงค์จะนำบุตรหลานมาล้างบาป กรุณาติดต่อกับทางวัดก่อนวันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ด้วย

6. พิธีสมรส

คู่ที่ 1 ยออากิม พิชญ สุวกุล  กับ มารีอา ชรัญญา กิ่งก้าน

ทั้งสองกำหนดพิธีแต่งงานในวันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 11.00 น.ที่วัดเซนต์หลุยส์

คู่ที่ 2  นาย ปิติ ธารามาศกุล กับ เทเรซา ชญานิศา ชอบธรรม

ทั้งสองกำหนดพิธีแต่งงานในวันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 14.00 น. ที่วัดเซนต์หลุยส์

คู่ที่ 3 ยอแซฟ นที เกวลกุล กับ น.ส. วิภาดา ทองคง

ทั้งสองกำหนดพิธีแต่งงานในวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2019 ที่วัดศีลมหาสนิท ตลิ่งชัน

พี่น้องท่านใดพบข้อขัดขวางมิให้ทั้งสามคู่แต่งงานกันตามจารีตพระศาสนจักรคาทอลิก

โปรดแจ้งให้พระสงฆ์ทราบด้วย

ประกาศ

ประกาศ

1.คำสอนภาคฤดูร้อน ในหัวข้อ “ธรรมทูตน้อยประกาศข่าวดี”  ขอเชิญเด็กนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไปเรียนคำสอนภาคฤดูร้อน เพื่อเตรียมรับศีลศักดิ์สิทธิ์ เริ่มเรียนวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม ถึง 28 เมษายน 2562 ระหว่างเวลา 08.30 น. –14.00 น. น้อง ๆ ที่สนใจ ขอเชิญไปลงชื่อสมัครได้ที่สำนักงานวัด    และห้องสอบถามหลังศาลาหลุยส์มารี

2. โอกาสฉลองครบรอบ 350 ปีมิสซังสยาม แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯขอเชิญพี่    น้องเข้าร่วมโครงการ “เพิ่มพูนความรู้คำสอนคาทอลิก” ให้ลึกซึ้งและเข้มข้นมากยิ่งขึ้น  เริ่มเรียนวันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม นี้ เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องเรียนคำสอนวัดเซนต์หลุยส์

3. ขอเชิญพี่น้องร่วมมิสซาโมทนาคุณพระโอกาสวันตรุษจีน ในวันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 09.00 น.(สำหรับรอบ 06.00 น. และ 17.30 น. มีตามปกติ)

4. ศีลล้างบาปเด็ก ทางวัดกำหนดพิธีโปรดศีลล้างบาปเด็กในวันอาทิตย์อาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์นี้ หลังมิสซารอบ 10.00 น. ผู้ปกครองที่มีความประสงค์จะนำบุตรหลานมาล้างบาป กรุณาติดต่อกับทางวัดก่อนวันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ด้วย

5. กลุ่มฆราวาสแพร่ธรรม ขอเชิญพี่น้องร่วมรับฟังและแบ่งปันพระวาจา ในหัวข้อ “ชีวิตคริสตชนฆราวาสในยุคปัจจุบัน” โดยคุณพ่อ เอกมัย เหลือหลาย ในวันเสาร์ที่ 26 มกราคมนี้ เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 ตึกวันทามารี

6. พิธีสมรส

คู่ที่ 1 ยออากิม พิชญ สุวกุล  กับ  มารีอา ชรัญญา กิ่งก้าน

ทั้งสองกำหนดพิธีแต่งงานในวันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 11.00 น.

คู่ที่ 2   นาย ปิติ ธารามาศกุล  กับ เทเรซา ชญานิศา ชอบธรรม

ทั้งสองกำหนดพิธีแต่งงานในวันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 14.00 น.

พี่น้องท่านใดพบข้อขัดขวางมิให้ทั้งสองคู่แต่งงานกันตามจารีตพระศาสนจักรคาทอลิก

โปรดแจ้งให้พระสงฆ์ทราบด้วย

ประกาศ

ประกาศ

1. ขอเชิญพี่น้องร่วมมิสซาโมทนาคุณพระโอกาสวันตรุษจีน ในวันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 09.00 น.(สำหรับรอบ 06.00 น. และ 17.30 น. มีตามปกติ)

2. คำสอนภาคฤดูร้อน ในหัวข้อ “ธรรมทูตน้อยประกาศข่าวดี”  ขอเชิญเด็กนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไปเรียนคำสอนภาคฤดูร้อน เพื่อเตรียมรับศีลศักดิ์สิทธิ์ เริ่มเรียนวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม ถึง 28 เมษายน 2562 ระหว่างเวลา 08.30 น. –14.00 น. น้องๆ ที่สนใจ ขอเชิญไปลงชื่อสมัครได้ที่สำนักงานวัดและห้องสอบถามหลังศาลาหลุยส์มารี

3. พิธีสมรส

คู่ที่ 1 ยออากิม พิชญ สุวกุล  กับ มารีอา ชรัญญา กิ่งก้าน

ทั้งสองกำหนดพิธีแต่งงานในวันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 11.00 น.

คู่ที่ 2 นาย ปิติ ธารามาศกุล  กับ  เทเรซา ชญานิศา ชอบธรรม

ทั้งสองกำหนดพิธีแต่งงานในวันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 14.00 น.

คู่ที่ 3  ยอแซฟ นที เกวลกุล  กับ  น.ส. วิภาดา ทองคง

ทั้งสองกำหนดพิธีแต่งงานในวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2019 ที่วัดศีลมหาสนิท ตลิ่งชัน

พี่น้องท่านใดพบข้อขัดขวางมิให้ทั้งสามคู่แต่งงานกันตามจารีตพระศาสนจักรคาทอลิก

โปรดแจ้งให้พระสงฆ์ทราบด้วย

Page 1 of 3