เจ้าวัดทักทาย

สารวัดวันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม2019

สัปดาห์ที่ 14 เทศกาลธรรมดา

 

พี่น้องที่รัก...

        ขอขอบคุณที่ส่งความสุขวันฉลองนักบุญศาสนนามทั้งนักบุญยอห์นบัปติสต์และนักบุญเปโตรให้กับพ่อและพ่อสมภพ ท่านทั้งสองล้วนเป็นผู้นำพระวาจาพระเจ้าสู่ชาวชนทั้งก่อนเวลาและหลังพระเยซูเจ้าประกาศข่าวดี เหมือนเป็นบุคคลที่กำลังอยู่ในเวลาปัจจุบันนี้ที่ประกาศพระวาจาอย่างทันสมัยเหมาะกับชาวเราทุกคนที่กำลังเฉลิมฉลอง 350 ปีมิสซังสยามพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย

        ในวันอาทิตย์หน้า 14 กรกฎาคม มิสซารอบ 10.00 และ 12.00 น.พระสงฆ์ใหม่ของนครสวรรค์และจันทบุรีมาถวายมิสซาและอวยพรที่วัดเซนต์หลุยส์ ทั้งสองเคยมาฝึกงานที่วัดเรา

        เดือนกรกฎาคมล้อมรอบแท่นพระบ้านใกล้เรือนเคียงชุมชนวัดเซนต์หลุยส์จะช่วยกันแบ่งปันพระวาจาหลังจากร่วมพิธีมิสซาแล้ว การเยี่ยมเยียนเพื่อนบ้าน สนทนากันและสวดภาวนาหน้าแท่นพระ ทำให้บรรยากาศความเป็นครอบครัวใหญ่และพูดคุยกันภาษาพระบ้าง เพราะบางครั้งพูดภาษามนุษย์ก็มีแต่งานและความวุ่นวาย หากใช้เวลาพูดภาษาพระสวดภาวนาด้วยกันก็ทำให้จิตใจสงบลงได้

        สองสัปดาห์แล้วที่วัดเซนต์หลุยส์รณรงค์การรับศีลมหาสนิทและการร่วมพิธีกรรม หากมองเป็นเรื่องเคร่งครัดก็ให้ถือว่าเป็นเรื่องการเอาใจใส่กันและกัน เรื่องถูกกลายเป็นเรื่องผิดใจ และเรื่องผิดกลายเป็นเรื่องถูกใจ ซึ่งมักจะเกิดกับทุกองค์กรที่ปล่อยปละละเลยสิ่งที่ต้องบอกกลับเงียบ ปล่อยให้กลายเป็นเรื่องพูดกันไปสองไพเบี้ยนิ่งเสียตำลึงทอง

        การรับศีลมหาสนิท เป็นพระเยซูเจ้าตรัสไว้ในวันอาหารค่ำมื้อสุดท้ายก่อนสิ้นพระชนม์หรือมิสซาขอบพระคุณในวันพระเจ้าเมื่อพระสงฆ์กล่าวว่า “พระกายพระคริสตเจ้า” เรารับว่า “อาเมน” เป็นการยืนยันว่าพระองค์คืออาหารศักดิ์สิทธิ์ที่มอบให้กับชาวเราผู้เตรียมตัวมาอย่างเหมาะสม ทั้งภายในคือปราศจากบาปหนักและภายนอกคือความพร้อมทั้งการเริ่มต้น ขณะและจบลง ดังอากัปกริยาการแต่งกายจึงควรได้รับการเอาใจใส่อย่างดี หากเป็นเด็ก เป็นหน้าที่ที่พ่อแม่ต้องเตรียมพร้อมให้ลูก หากเป็นผู้ใหญ่หรือโตแล้ว ต้องเตรียมเองจากที่บ้านหรือตั้งใจตั้งตัวมาก่อนนอกจากบ้านอีก

        ดังนั้น หากเราพูดกัน แนะนำกันบ้างและช่วยบอกต่อ

        1.การรับศีลมหาสนิทเฉพาะคาทอลิก หากเป็นศาสนิกชนอื่นๆ บอกให้นั่งอยู่อย่างสงบ

        2.ผู้จะรับศีลต้องอยู่ในสถานะพระหรรษทานของพระปราศจากบาปหนักและข้อขัดขวาง

        3.ห้ามบิปังหรือแบ่งศีลมหาสนิทผู้อื่นเว้นไว้แต่พระสงฆ์หรือศาสนบริกรผู้อัญเชิญศีลได้เท่านั้น

        4.ต้องรับศีลมหาสนิทต่อหน้าพระสงฆ์เพื่อความเหมาะสมและปกป้องการทำทุรจาร

        5.ขณะร่วมพิธีมิสซาแต่งกายสุภาพชนและงดใช้เครื่องมือสื่อสาร เป็นท่าทีของการแสดงคารวกิจ

 

คุณพ่อชาญชัย  ทิวไผ่งาม