ประกาศ

ประกาศ

1.  มิสซาพระสงฆ์ใหม่ ขอเชิญพี่น้องร่วมมิสซาและรับพรพระสงฆ์ใหม่ ในวันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคมนี้ มิสซารอบ 10.00 น. โดยคุณพ่อมัทธิว วรวุฒิ มาหา และ มิสซารอบ 12.00 น. โดยคุณพ่อฮีลารี สมพร       ฤทัยหวนพนา

2. วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ขอเชิญพี่น้องร่วมงานสืบสานภูมิปัญญาไทยด้วยศาสตร์แพทย์แผนไทย ในวัน      อาทิตย์ที่ 7 และ   14 กรกฎาคมนี้ เวลา 08.30-12.00 น. ณ บริเวณหน้าศาลาหลุยส์มารี วัดเซนต์หลุยส์

3. พิธีสมรส

คู่ที่1  นาย เอกพล พลมาตย์  กับ  เซซีลีอา วิลาสินี พิศมัย

ทั้งสองกำหนดพิธีสมรสในวันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคมนี้ เวลา 10.30 น.ที่วัดเซนต์หลุยส์

คู่ที่ 2  มีคาแอล ไชยา คำไขแก้ว  กับ  น.ส. พิริยา วรรณประสิทธิ์

ทั้งสองกำหนดพิธีสมรสในวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคมนี้ เวลา 10.30 น.ที่วัดเซนต์หลุยส์

คู่ที่ 3  เปโตร สรายุทธ ทรัพย์ไพฑูรย์  กับ  น.ส. ศุภานันท์ รัตนไทย

ทั้งสองกำหนดพิธีสมรสในวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคมนี้ เวลา 14.00 น.ที่วัดเซนต์หลุยส์

พี่น้องท่านใดพบข้อขัดขวางมิให้ทั้งสามคู่แต่งงานกันตามจารีตพระศาสนจักรคาทอลิก

โปรดแจ้งให้พระสงฆ์ทราบด้วย