ตารางมิสซา

วันจันทร์-เสาร์

เช้า 06.00 น. เย็น 17.30 น. วันเสาร์มีพิธีนพวารนิจจานุเคราะห์ก่อนมิสซา

วันอาทิตย์

06.00 น. 8.00 น. 10.00 น. 12.00 น. และ 17.30 น. ทุกรอบมิสซาเป็นภาษาไทย  

ตารางมิสซาประจำสัปดาห์

21 อาทิตย์

อาทิตย์ที่ 16 เทศกาลธรรมดา

เจ้าภาพ

06.00 น.

คพ.วีรยุทธ

สุข. เทเรซา นุชนารี-ย.บ.สมานมิตร-ยอแซฟวัชรินทร์-เทเรซาดวงฤดี-มารีอาศรีประภา-เปโตรศักดิ์ศรี-หลานๆ+อุทิศ อันตนทองล้วน-มารีอาจันทร์-อันนาเดือน ประราศรี+ไฟชำระ

นุชนารี

 

 

สุข.คพ.ชาญชัย,คพ.พรชัย,คพ.วีรยุทธ,เซอร์คาโรลีน,คณะครู-นักเรียน-ผู้ปกครอง-พนักงาน-ผู้มีพระคุณ

ร.ร.ซ.ล.

 

 

สุข. ค.ตั้งเจริญกิจการ-บริษัทโจแอน สแตนเลสจำกัด / สุข.ค.สุขชัย

เฉลิมชัย/ศิรารัตน์

 

 

สุข. เทเรซา มารีอา ณิชาภา-ยอแซฟ ธนกร ลิมปนวุฒิ / สุข.มารีอา ระภีภรณ์ ชูทรัพย์

ณิชาภา/สมบูรณ์

 

 

สุข. ศิริวิทย์-ค.เสรีวงศ์+ผู้มีพระคุณ / สุข. มารีอา อรชพร-ค. ภู่เจริญ-คุณวิศิษฎ์ วัชรานุรักษ์และครอบครัว

ศิริวิทย์/พิมพ์ใจ

 

 

สุข. ค.แพ็ททริค อลงกรณ์-มารีอา เทเรซา รดีพร ลพสัตถยุทธ / สุข. ค.นิวัติ ภิญโญ

/ ปัทมาวดี

 

 

สุข. ค.เอี่ยมวิศิษฐ์-ค.ทรัพย์สวรรค์ + ขอบคุณแม่พระ / สุข. ค.วิวัฒนเวช

ปทุม/รัชฎา

 

 

สุข. เปาโล นรินทร์-แมรี่แอนด์ สายพิณ-อันนา สุดารัตน์ ฉัตรวัฒนาสกุล

 

08.00 น.

คพ.พรชัย

อุทิศ ไฟชำระ – วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง + สุข. ฉันทนาพร วัฒนายิ่งสมสุข

นงลักษณ์

 

 

อุทิศ มารีอา ประภัสสร เพ็ชโรทัย-อรพรรณ –ยายทองหล่อ ไชยโย+ สุข. แม่ครู พูลสุข ณัฎฐการณิก-อันนานงลักษณ์ อานามนารถ

นงลักษณ์

 

 

อุทิศ โรซา อนงค์-ลูกาประเสริฐ-มารีอาสร้อย-ลูซีอาอำไพ-อันนาอำภา-อุทิศ ไฟชำระ + สุข.อันนานุชรี อานามนารถ

นงลักษณ์

 

 

อุทิศ เรนาโต วรศักดิ์ ชีรานนท์+สุข. อาจารย์เทพี ชีรานนท์ / อุทิศพ่อเชื้อ-แม่ผวน-ทองชุบ มีภาค+สุข.อบเชย มีภาค

เทพี/อบเชย

 

 

อุทิศ ยอแซฟ สาลี คำผม-มอนิกา มาเรีย ปะขะเต / สุข. เทเรซาสิริวรรณ อานามนารถและครอบครัว

นราลิตา/นงลักษณ์

 

 

อุทิศ ยอแซฟ ประสิทธิ์ อัศวมังคละ + สุข. เทเรซา วิไล กิมเส็ง / อุทิศ อันตน นฤนนท์ ดลสฤษฎ์ไชย

 
 

 

อุทิศ ยอแซฟ ชลิต อนันดาวงศ์ / อุทิศ มาร์ธา นราพร หาญวจนวงศ์

วิเชียร/สมพงษ์

 

 

อุทิศ  มารีอา นงนุช จำเริญวิทย์ / อุทิศ เทเรซา บุญเรือน-ลุงขาว พงษ์บริบูรณ์

ครอบครัว

 

 

อุทิศ มารีอา สุปรียา พนายางกูร-อันตน เกษม สูงสว่าง-อันนา นงลักษณ์ สูงสว่าง-อมรพันธุ์ นิรานันท์

สรยศ

 

 

อุทิศ ยวงย่งเฮง-เปโตรสมเกียรติ-ยอแซฟ สมบูรณ์-มารีอารุ่งมณี ลีสวัสดิ์ตระกุล-ไฟชำระ

สมเดช

 

 

อุทิศยอแซฟฮ่งปิง-อันตนสัณหกิจ-เซซีลีอาระรื่น-มารีอาสวง-มารีอากาน้า+สุข.ยอแซฟกุญจิ๋ว-เบเนดิกโตอุ้งเช็ง แซ่ก๊วย-มารีอามาลี ศรุตวราพงศ์-มารีอาสุชาดา

ณัฏฐ์

 

 

อุทิศ อันเดร เสนาะ-อานัตตาซีอา สมหมาย-เทเรซา ศรีกัญญา-มารีอา ชูศรี + สุข.ค.ดาราวิเศษ-ค.เชิดชูวงศ์ธนากร

ดวงตา

10.00 น.

คพ.ชาญชัย

อุทิศ วิญญาณมิชชันนารีทุกท่านที่เคยปฎิบัติหน้าที่ในโรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา+ผู้มีพระคุณต่อโรงเรียน

รร.ซ.ล.

 

 

อุทิศ ซิสเวสเตอร์ วัชระ-มารีอามักดาเลนา ทัศพร-หลุยส์เดอกอนซากาปรีดี+สุข.ค.แม่ราตรี-ค.ธนาไพศาล

นริญญา

 

 

อุทิศ หลุยส์ อำพล หะรินสุต / อุทิศ เทเรซา ฮุ่ยเกียง แซ่ตั้ง-โจอี้ ไฟชำระ+สุข.ยอแซฟ เซ่งฮก แซ่ลี้

ลำยอง /ณิชาดา

 

 

อุทิศ แอนโทนีตันบุญยัง-เบเนดิกโตตันบุญกวง-มักดาเลนาประยงค์-มากาเร็ตมณี-โยอันนาโกมุยเกียวตัน-มากาเร็ตมณี-โยเซฟฟินสมรรถนาวิน-มารีอาโยเซฟฟินยุพดี-ไฟชำระ

 
 

 

อุทิศ ลูซีอา จำเนียร-ยอแซฟสัณห์-มารีอาเนย-เปาโลซุ้น-ฟรังซิสโกโกสินทร์-ดร.ถาวร-อุษา-ค.ญ.พรทิพย์-ไฉน-ฉวีวรรณ-ยอแซฟเกรียงศักดิ์+สุข.เทเรซา วารินี-ปีเตอร์ ธนภูม-หลุยส์ชนะพันธุ์

สมชาติ

 

 

อุทิศ ปีเตอร์ปึง-เทเรซาไชกี-ยากอบฉั่ว-แคทลีน ซิ้วเตียน-ลอเรนซ์ฉั่ว-แคทลีน มาลินี-ยูเรีย เยาวลักษณ์-ย.บ.เสน่ห์+สุข.เทเรซา วารินี-หลุยส์ชนะพันธุ์-ปีเตอร์ธนภูม

สมชาติ

 

 

อุทิศ ยอแซฟ สาลี คำผม-มอนิกา มาเรีย ปะขะเต/ อุทิศ อันตน นฤนนท์ ดลสฤษฎ์ไชย

นราลิตา/ครอบครัว

 

 

สุข. มารีอา วรินทร์รตา-คาทารีนา กีรตาภรณ์ ศรีปั้น

จิราภรณ์

 

 

อุทิศ ยอแซฟ ไสว เลิศเสริมสุข-ฟรังซิสโก เกียลก แซ่ลิ้ม-มารีอามุ้ยจวง แซ่อึ้ง

อรนุช

 

 

อุทิศ มารีอา นงนุช จำเริญวิทย์ / อุทิศ Mr. Vee King Shaw

ครอบครัว/จารุวรรณ

 

 

อุทิศ ยอแซฟ อติพงศ์  พงศ์หว่าน-พ่อแม่ พี่ ญาติ-มิตร + ไฟชำระ

เสาวณี

 

 

อุทิศ พ่อแม่-บรรพบุรุษ-ญาติมิตร-ผู้มีพระคุณ+ตามประสงค์ผู้ขอ

นอย

 

 

อุทิศ ร๊อค สรยุทธ วาสิกนานนท์ / อุทิศ มารีอา ไอกี แซ่เตีย

แสงเดือน/สุวรรณี

12.00 น.

คพ.สมภพ

สุข.สำหรับพี่น้องสัตบุรุษวัดเซนต์หลุยส์ทุกท่าน

วัด

17.30 น.

คพ.วีรยุทธ

อุทิศ ไฟชำระ

ตู้ทานวัด

 

 

อุทิศ ยอแซฟอติพงศ์ พงศ์หว่าน-มาร์โกเป๋งอุ้ย แซ่เฮ้ง-มารีอักแนสซุ้งล้วง แซ่โง้ว-มารีอาอุไรวรรณ-คพ.เอากุสตินสวัสดิ์-เซอร์มารีคาเบรียล พงศ์หว่าน-อับราฮัมสุธี สิงห์เสน่ห์-ญาติ+ผู้มีพระคุณ+ไฟชำระ

สงวน

 

 

อุทิศ มารีอาไน้เตียง แซ่ลิ้ม-ฟรังซิสโก เง็กเจ็ง แซ่อึ้ง-ยอแซฟ ทรงวุฒิ สถิตนาเวศกุล

 

22 จันทร์

ฉลอง น.มารีย์ ชาวมักดาลา

เจ้าภาพ

06.00 น.

คพ.วีรยุทธ

สุข.คพ.ชาญชัย,คพ.พรชัย,คพ.วีรยุทธ,เซอร์แคร์โรลีน,คณะครู-นักเรียน-ผู้ปกครอง-พนักงาน-ผู้มีพระคุณ

ร.ร.ซ.ล.

 

 

โมทนาคุณแม่พระ / สุข. โรซา ฮงง้อ แซ่อึ้ง / สุข. ยอห์นบอสโก นพพล นิจนันท์

นพวรรณ/ชุติมา/

 

 

สุข. มารีอา มาลัย แซ่ลิ้ม–ญาติพี่น้อง–ผู้มีพระคุณ / สุข. ยอแซฟ สมเกียรติ วีระทัตพันธ์

บวรภัส/ไพศาล

 

 

สุข. เทวกร กึนพันธ์-ตฤณ กระแสสังข์-ประยูร อากาศวรรธนะ / สุข. ค.ฟาง

เทวกร/อรอนงค์

 

 

สุข. ด.ช.ยอห์นพอลที่ 2 ภัทรดนย์ ภาเจริญสิริ / สุข. ค.สมอุดมทรัพย์ - ค.เชิดเกียรติตระกูล

พศิน/จิตร์สุดา

 

 

อุทิศ นายเต็กมิ้น-นางกิมหงษ์ แซ่ตั้ง-นายกัมพล กิจวิเชียรชัย / อุทิศ มารีอา สมหมาย วินิจฉัยกุล

พรชัย/อารยา

 

 

อุทิศ อันตนนิโอ ยูโช โอดา-เทเรซา เสริมศรี สงวนเรือง-ยอห์นบอสโก เสนีย์ เสริมศิริโรจน์

ครอบครัว

 

 

อุทิศ เอากุสติน-เลาเรนเต โสภณ-ลูซีอา ชุนเง็ก กิจสมัคร/ อุทิศ ไฟชำระ

มาลัยทิพย์/ดลสรวง

 

 

สุข. นางลัดดา-ค.ลีสวัสดิ์ตระกูล / สุข. คุณดารารัตน์-ค.คุณเพชรรัตน์ ลิ้มประเสริฐ

สมเดช/ดารารัตน์

 

 

สุข. มารีอา วรินทร์รตา ศรีปั้น

กีรตาภรณ์

17.30 น.

คพ.พรชัย

อุทิศ มารีอา หงาน แซ่ก๋าน / อุทิศ ยอแซฟ สาลี คำผม-มอนิกา มาเรีย ปะขะเต

บุษยา/นราลิตา

 

 

อุทิศ เซซีลีอา โสภี ชูทรัพย์ / อุทิศ บรูโน สมเกียรติ์-เวรอนีกา เพชร-ไฟชำระ

ระภีภรณ์/

 

 

อุทิศ มารีย์ อิกญาซีโอ วชิรวไล นาควิโรจน์+สุข.เทเรซา จิตธิดา ทุมกานนท์

บราลี

 

 

อุทิศ บรรพบุรุษ-บิดามารดา-ญาติ-ผู้มีพระคุณต่อครอบครัว-ทารก-ไฟชำระทุกดวง

ศิริวิทย์

 

 

อุทิศ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช-ดวงวิญญาณที่นับถือศาสนาพุทธ / อุทิศ ไฟชำระ

/ครอบครัว

 

 

อุทิศ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช / อุทิศ ยาโกเบ กิ๋มซ้ง-อันนา หมุยจู

เพียงพัชร/

 

 

อุทิศ เปาโล กลนี-เปาโล มารี สานุ ศิริยง / อุทิศ ไฟชำระ+สุข.เทเรซา สุภาภรณ์ ศิริยง

พิณมาศ/เพียงพัชร

 

 

อุทิศ ยอแซฟ ประสิทธิ์ อัศวมังคละ + สุข. เทเรซา วิไล กิมเส็ง / อุทิศ อันตน นฤนนท์ ดลสฤษฎ์ไชย

 
 

 

อุทิศ ยอแซฟ ไสว เลิศเสริมสุข-ฟรังซิสโก เกียลก แซ่ลิ้ม-มารีอามุ้ยจวง แซ่อึ้ง

อรนุช

23  อังคาร

น.บรียิต นักบวช

เจ้าภาพ

06.00 น.

คพ.วีรยุทธ

สุข. เทเรซา วิไล กิมเส็ง+อุทิศ ยอแซฟ ประสิทธิ์ อัศวมังคละ / อุทิศ เบเนดิกโต อาซำ-อันนา บุ้งหงษ์

 

 

 

สุข.คพ.ชาญชัย,คพ.พรชัย,คพ.วีรยุทธ,เซอร์คาโรลีน,คณะครู-นักเรียน-ผู้ปกครอง-พนักงาน-ผู้มีพระคุณ

ร.ร.ซ.ล.

 

 

สุข. พิเชษฐ-มารีอา กอแรตตี ณัชชา-พรรณพิกุล / อุทิศ อันตน วุฒ-อักแนส ละม้าย-เปโตร วิทยนคร

พรรณพิกุล/ประภาภรณ์

 

 

สุข. มารีอา ปรินดา จรุไพรวัลย์

รุจิกาญจน์

 

 

อุทิศ ยอแซฟ สาลี คำผม-มอนิกา มาเรีย ปะขะเต / อุทิศ เปาโล น.พ.กลนี ศริยง

นราลิตา/เพียงพัชร

 

 

อุทิศ โรซา ศรีวรรณ-ยอแซฟ สันธนา ชนะชล / อุทิศ เบอร์นาแด๊ต วารินทร์+สุข.ออกัสติน อานุเทพ-สตีเฟน

ศิริพร /

 

 

อุทิศ ฟรังซิสเซเวียร์ สุรินทร์ น้ำทรัพย์อนันตร-พ่อ ร.9-ญาติพี่น้อง-ครูอาจารย์-ไฟชำระ

ครอบครัว

 

 

อุทิศ ยอห์นบัปติสตา น.พ.ธงชัย ธีระชาติสกุล-ปู่ย่า-ตายาย-ทวด-ลุงป้า-น้าอา-หลาน-ญาติพี่น้อง-ไฟชำระ

 

 

 

อุทิศ แมรี่ ปทุมรัตน์-ผู้ล่วงลับ ค.มินประพาฬ / อุทิศ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

อภิรัตน์/รัชฎา

 

 

อุทิศ ลูซีอา นิตยา กิจประชา / อุทิศ มาลีหลุยส์ วิมล นิติรักษ์ / อุทิศ ยอแซฟ ตัน บังฮก

นพวรรณ/วิโรจน์/

 

 

อุทิศ ยอแซฟ กิมเชียง แซ่ลิ้ม-ลูก-ญาติพี่น้อง-ไฟชำระ / อุทิศ ยอแซฟ นพดล สุรทินชัยกุล

ครอบครัว/

 

 

อุทิศ ยอแซฟ ประสิทธิ์ อัศวมังคละ + สุข. เทเรซา วิไล กิมเส็ง / อุทิศ อันตน นฤนนท์ ดลสฤษฎ์ไชย

 

 

 

อุทิศ ยอแซฟ ไสว เลิศเสริมสุข-ฟรังซิสโก เกียลก แซ่ลิ้ม-มารีอามุ้ยจวง แซ่อึ้ง

อรนุช

17.30 น.

 

งดมิสซา (พระสงฆ์สัมมนา)

 

24 พุธ

น.ชาร์เบล มาคลุฟ พระสงฆ์

เจ้าภาพ

06.00 น.

 

งดมิสซา (พระสงฆ์สัมมนา)

 

17.30 น.

 

งดมิสซา (พระสงฆ์สัมมนา)

 

25 พฤหัสฯ

น. ยากอบ อัครสาวก

เจ้าภาพ 

06.00 น.

 

งดมิสซา (พระสงฆ์สัมมนา)

 

17.30 น.

 

งดมิสซา (พระสงฆ์สัมมนา)

 

26 ศุกร์

น.โยอากิม และ น.อันนา บิดา มารดาของพระนางมารีย์พรหมจารี

เจ้าภาพ

06.00 น.

คพ.วีรยุทธ

อุทิศ ยอแซฟ สาลี คำผม-มอนิกา มาเรีย ปะขะเต/ อุทิศ เฮเลน ณัฏฐนา ตันโชติศรีนนท์

นราลิตา /

 

 

อุทิศ นวพล แจ้งอรุณ / อุทิศ อันนา สุนันท์ วีระพันธ์ / ตามประสงค์ผู้ขอ

ปณิธาน/ศศิประไพ/

 

 

อุทิศ เทเรซา พรณมล-ยอแซฟ วิชัย-ยอแซฟ สมคิด-เทเรซา ยุพิน-ยวงฯ วิรัช+สุข.ค.ตันตินราศักดิ์-ค.ตนประเสริฐ

นิธาน

 

 

อุทิศ. มารีอา อาโผ่ย-ดอมินิก ฮั่วอัง-เปโตร เหว่งเจี่ย-เปาโล เหว่งเอี๊ยง แซ่ลิ้ม-ลูซีอา ยู่เฮียง-ยออากิม ยกซี แซ่ตั้ง-มารีอา เทเรซา อุไร ปัจจทรัพย์

วิไลพร

 

 

อุทิศ ยอแซฟ ประสิทธิ์ อัศวมังคละ + สุข. เทเรซา วิไล กิมเส็ง / อุทิศ อันตน นฤนนท์ ดลสฤษฎ์ไชย

 

 

 

อุทิศ ยอแซฟ ไสว เลิศเสริมสุข-ฟรังซิสโก เกียลก แซ่ลิ้ม-มารีอามุ้ยจวง แซ่อึ้ง

อรนุช

 

 

สุข. เทเรซา สุพรรัตน์ สกุลศักดิ์ศรี / สุข. มารีอา อรวินท์ ลวสุต / สุข. เอมมานูแอล อาราม ตั้งถาวร

สุพรรัตน์/ดารณี/

 

 

สุข. เทเรซา สุภาภรณ์-อันนา สุพจี ศิริยง-เทเรซา สิริณณา อรรถยุติ-อันนา สุมาลี พานิชศุภผล

พิณมาศ

 

 

สุข. อันนา สุมาลี พานิชศุภผล-โจเซฟฟิน ดารณี ศิริยง / อุทิศ อาคาทา เฮ้ง อาหงู๋-เปาโล จัง เกียฮะ

ดารณี/ลูกหลาน

 

 

สุข. มารีอาโรซารี เพียงพัชร ศิริยง – เทเรซา สริณณา อรรถยุติ / สุข. ค.อุปทะ

เพียงพัชร/ฉวีวรรณ

17.30 น.

คพ.พรชัย

อุทิศ วิญญาณมิชชันนารีทุกท่านที่เคยปฎิบัติหน้าที่ในโรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา+ผู้มีพระคุณต่อโรงเรียน

รร.ซ.ล.

 

 

อุทิศ ยอแซฟ สาลี คำผม-มอนิกา มาเรีย ปะขะเต / อุทิศ อิสระ สายแก้วเทศ

นราลิตา/จิตร์สุดา

 

 

อุทิศ มารีอา ลั้งเจ็ง แซ่ตั้ง / อุทิศ นายพายัพ บุญลอย /

สมบูรณ์/ตรีนิติ

 

 

อุทิศ เปโตร ประธาน-มารีอา สงวนศรี หงษ์สิทธิวงศ์ / สุข. เทเรซา มารีอา ณิชาภา-ยอแซฟ ธนกร ลิมปนวุฒิ

วีรวัฒน์ /

 

 

อุทิศ นางวารี ก่ำบำรุง-ไฟชำระ / สุข.มารีอา ซิวอิม แซ่ลี้-มารีอา ตุลยดา-เทเรซา สุชานันท์ รัตนอมรกุลชัย

กวี/สุชานันท์

 

 

อุทิศ เทเรซา โวเรรีอา สดับ-โรซา ชุมภักดิ์ พงศ์ศิริพัฒน์ / อุทิศไฟชำระ

นิภา/กัญญ์กัณยา

 

 

สุข. คุณสุนิสา แซ่ด่าน-ค.ยอแซฟ สุรพงษ์ เตียวเจริญ / สุข. ค.สกุลชัยวงศ์

ยุพาพร/กรภิณย์

 

 

สุข. ฟิลลิกซ์ มานิตย์-เบอร์นาร์ด มานะ-เทเรซา วารี-คริสติน่า วีรวรรณ / อุทิศ ไฟดชำระ

/ ภัทรพล

 

 

สุข. มารีอา พิมพิดา-มารีอา กานตรัตน์ พัฑฒพงศ์วัฒน์-มารีอา อมรรัตน์

อมรรัตน์

 

 

อุทิศ ยอแซฟ ประสิทธิ์ อัศวมังคละ + สุข. เทเรซา วิไล กิมเส็ง / อุทิศ อันตน นฤนนท์ ดลสฤษฎ์ไชย

 

 

 

สุข. แอนนา สรัญญา สมงาม + ฟรังซิสโก  โกศล

สรัญญา

27 เสาร์

สัปดาห์ที่ 16 เทศกาลธรรมดา

เจ้าภาพ

06.00 น.

คพ.วีรยุทธ

อุทิศ. มารีอา อาโผ่ย-ดอมินิก ฮั่วอัง-เปโตร เหว่งเจี่ย-เปาโล เหว่งเอี๊ยง แซ่ลิ้ม-ลูซีอา ยู่เฮียง-ยออากิม ยกซี แซ่ตั้ง-มารีอา เทเรซา อุไร ปัจจทรัพย์

วิไลพร

 

 

อุทิศ เปโตร ประธาน-มารีอา สงวนศรี หงษ์สิทธิวงศ์ / สุข.ค.กุลสันตีพงศ์-ค.เมฆโต-ลูกหลาน

วีรวัฒน์/ครอบครัว

 

 

สุข. มารีอา ภัทริน-เทเรซา อาวีลา ภิรมณ์ รุ่งเรืองแสนยากร- ด.ญ.พราวภานรินทร์ จารุเพ็ญ

วิกานดา

 

 

สุข. แอนโทนี ทรงพล รุ่งเรืองแสนยากร / สำหรับกิจการร้านอาหาร-การเงิน

วิกานดา/ทัศนีย์

 

 

สุข. ค.ภาพร บูรณะสิทธิชัย-ค.สุอนันต์ แซ่เอียว-ลูกค้าเพชรวิภา-ลูกค้าร้านTHARNN

สุอนันต์

 

 

สุข. มารีอา ซิวอิม แซ่ลี้-มารีอา ตุลยดา รัตนอมรกุลชัย / สุข. โรซา ฮงง้อ แซ่อึ้ง

สุชานันท์/ชุติมา

17.30 น.

คพ.พรชัย

อุทิศ วิญญาณมิชชันนารีทุกท่านที่เคยปฎิบัติหน้าที่ในโรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา+ผู้มีพระคุณต่อโรงเรียน

รร.ซ.ล.

   

อุทิศ ลูซีอา จำเนียร-ยอแซฟสัณห์-มารีอาเนย-เปาโลซุ้น-ฟรังซิสโกโกสินทร์-ดร.ถาวร-อุษา-ค.ญ.พรทิพย์-ไฉน-ฉวีวรรณ-ยอแซฟเกรียงศักดิ์+สุข.เทเรซา วารินี-ปีเตอร์ ธนภูม-หลุยส์ชนะพันธุ์

สมชาติ

   

อุทิศ ปีเตอร์ปึง-เทเรซาไชกี-ยากอบฉั่ว-แคทลีน ซิ้วเตียน-ลอเรนซ์ฉั่ว-แคทลีน มาลินี-ยูเรีย เยาวลักษณ์-ย.บ.เสน่ห์+สุข.เทเรซา วารินี-หลุยส์ชนะพันธุ์-ปีเตอร์ธนภูม

สมชาติ

 

 

อุทิศ ไฟชำระ + สุข. เปโตร สุทิน-เปาโล นัทธี โรจน์เจริญสุข-แคทเธอรีน เยาวมาลย์ อ่วมเทศ-เทเรซา รัชณีพรรณ กูบทอง

เยาวมาลย์

 

 

อุทิศ ยอแซฟ สาลี คำผม-มอนิกา มาเรีย ปะขะเต / สุข.ค.ฟรังซิสโกโกศล-แอนนาสรัญญา สมงาม

นราลิตา/สรัญญา

 

 

อุทิศ โรซาอนงค์-ลูกาประเสริฐ อานามนารถ + สุข.ค.ปิยา เสนีวงศ์ ณอยุธยา

ปิยา

 

 

อุทิศ ยอแซฟ ประสิทธิ์ อัศวมังคละ + สุข. เทเรซา วิไล กิมเส็ง / อุทิศ อันตน นฤนนท์ ดลสฤษฎ์ไชย

 

 

 

อุทิศ เปาโล เหียวเม้ง แซ่ตั้ง-มารีอา กิมอี่ แซ่โซว / อุทิศ มารีอา นงนุช จำเริญวิทย์

บุญดี/แมว

 

 

อุทิศ อันตน นิรัตน์ นิลเพ็ชร์+ญาติพี่น้องผู้ล่วงลับ + ไฟชำระ

เฉลิมพล

 

 

อุทิศ ยอแซฟ ประเสริฐ สาลีพิมล-มารีอา ปทุม นิลอร่าม + สุข.มารีอา มณี-อันนา ชนิตา สาลีพิมล

เมตตา

 

 

อุทิศ มารีอา จุรีวัลย์-มารีอา ไหน่ซิม-เปาโล บุ้งเพ้ง / อุทิศ มาเรียวรรณา ซาเวียร์-มาเชลลีนา มารศรี ซาเวียร์-อันโตนีโอ จำรูญ พรสัจจา

 

 

 

อุทิศ รุ่งมณี ลีสวัสดิ์ตระกูล / อุทิศ ยอแซฟ สุรปรีชา กาญจนเจริญ

ลัดดา/ภาวนา

 

 

อุทิศ เทเรซา บุญเรือน พงษ์บริบูรณ์ / อุทิศ ฟรังซิส สมชัย ตั้งนิสัยตรง

เพชรไพลิน/อรสา