Slide_Louis03 Slide_Louis01

ข่าวสารจากวัดเซนต์หลุยส์

ก่อนขึ้นแท่น

อาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2018

บรค.5:1-9,ฟป.1:4-6,8-11,ลก.3:1-6

เดือนธันวาคม คริสต์มาสกับครอบครัว

 “...จงเตรียมทางขององค์พระผู้เป็นเจ้า จงทำทางของพระเจ้าให้ตรงเถิด...”

ศิษย์พระคริสต์ เจริญชีวิต ช่วยกันประกาศข่าวดีเพื่อเพื่อนพี่น้องทุกคน

อาทิตย์ที่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

 

 

 พ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม

Read more...

เจ้าวัดทักทาย

สารวัดวันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2018

สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

เดือนธันวาคม เตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า มอบสันติสุขสู่ครอบครัว

สัปดาห์ที่สองของการเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า เทียนชื่อเบทแลเฮม เป็นเทียนแห่งความเชื่อ จงเชื่อกลับใจ ปรับทางเดินให้ตรงเพื่อมุ่งหาองค์พระผู้เป็นเจ้า สิ่งที่พระวาจาสอนเราผ่านชีวิตของท่านยอห์นผู้ทำพิธีล้างและเป็นเหมือนประกาศกประกาศเรื่องการมาขององค์พระผู้ไถ่ในพันธสัญญาใหม่ สมควรอย่างยิ่งที่ชาวเราผู้กำลังเตรียมตัวต้อนรับองค์พระผู้ไถ่จะได้ปรับตัว ปรับทิศปรับทางให้มุ่งหน้าหาพระองค์

สภาพระสังฆราชให้สัปดาห์นี้รณรงค์ช่วยกันเพื่อส่งเสริมการใช้พระคัมภีร์ ปัจจุบันนี้มีพระคัมภีร์คาทอลิกฉบับครบเล่มทั้งพันธสัญญาเดิมและใหม่ มีไบเบิ้ลไดอารี่ มีการนำเอาพระวาจามาทำให้ง่ายต่อการอ่านและใช้ดำรงชีวิตปัจจุบัน แผนกคำสอนของสังฆมณฑล ได้นำอุปกรณ์เครื่องมือสำหรับการสร้างบรรยากาศคริสต์มาส และนำพระวาจามาบริการให้ทุกท่านมีไว้ที่บ้านเชิญสรรหานำกลับบ้านได้

ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่มอบปัจจัยเงินและสิ่งของเพื่อส่งความสุขในงานสนุกสนานคืนคริสต์มาส และมอบเงินในซองน้ำใจคาทอลิกเพื่อสนับสนุนช่วยงานผู้ยากไร้ผ่านทางองค์ของพระศาสนจักร จะรวบรวมในช่วงเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้าเท่านั้นตามจิตตารมณ์ ภาวนา กลับใจใช้โทษบาปและทำทานกิจเมตตา

อยากให้เดือนนี้เป็นเวลาของครอบครัว ให้แต่ละบ้านสร้างบรรยากาศคริสต์มาสเพื่ออัญเชิญพระพรของพระกุมารเยซูประทับอยู่ในบ้านของเราด้วยการเติมรักอย่างเป็นกิจกรรมร่วมกันทำ ในจอภาพใหญ่บนศาลามีคำแนะนำให้ทุกวันก่อนคริสต์มาส หรือบางบ้านอาจเป็นช่วงสัปดาห์ทั้งสี่ก็ได้ สัปดาห์แรกตบแต่งบ้าน สัปดาห์ที่สองสร้างบ้านให้มีพระวาจา สัปดาห์ที่สามเสริมพลังจิตใจด้วยกิจกรรมศรัทธา และสัปดาห์สุดท้ายเป็นการส่งความสุขให้กับเพื่อนบ้านและญาติพี่น้อง จะเป็นการขยายพื้นที่ความสุขจนเต็มไปทั้งซอย บ้านใกล้เรือนเคียงและชุมชนของวัดด้วย

ขอเชิญชวนพี่น้องให้ใช้เวลาตลอดเทศกาลนี้แก้บาปรับศีลเตรียมตัว เพื่อเปิดพื้นที่ให้คนห่างไกลได้ใช้เวลาช่วงวันใกล้คริสต์มาส นับตั้งแต่วันที่ 16 จนถึง 24 ธันวาคม มิสซารอบเย็นทุกวัน มีการตั้งศีลมหาสนิทและอวยพรก่อนครึ่งชั่วโมงคือเริ่มเวลา 17.00 น.เพื่อให้ 9 วันสำหรับการเตรียมตัวฉลองคริสต์มาส สำหรับตอนเย็นวันที่ 24 นั้นใครที่มาวัดจะเป็นเวลาที่พระศาสนจักรเชิญชวนให้เตรียมมิสซาสมโภช(the vigil)อย่างสง่างาม ก่อนมิสซาสมโภชในตอนกลางคืน 22.00 น.

ขอพระเจ้าอวยพร

พ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม

Facebook วัดเซนต์หลุยส์ กรุงเทพฯ