Slide_Louis03 Slide_Louis01

ข่าวสารจากวัดเซนต์หลุยส์

ก่อนขึ้นแท่น

าทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2019

ปฐก.18:1-10ก,คส.1:24-28,ลก.10:38-42

อาทิตย์ที่ 16 เทศกาลธรรมดา

 

 

…Luke's story of Mary and Martha of Bethany, sisters of Lazarus, teaches us about hospitality, service, action and contemplation, and distraction in pursuit of the Catholic Fullness....”

ศิษย์พระคริสต์ เจริญชีวิต ศิษย์ธรรมทูต ช่วยกันประกาศข่าวดีเพื่อเพื่อนพี่น้องทุกคน.

 พ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม

Read more...

เจ้าวัดทักทาย

สารวัดวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม2019

สัปดาห์ที่ 16 เทศกาลธรรมดา

 

พี่น้องที่รัก...

        วันอาทิตย์นี้มีเด็กๆซึ่งได้เรียนคำสอนครบสามสัปดาห์และรับศีลมหาสนิทครั้งแรกในมิสซา 10.00 น. ขอร่วมแสดงความยินดีและดีใจกับครอบครัวของเด็กๆ และเด็กที่กำลังเตรียมรับศีลกำลัง จะไปรับราวต้นเดือนมกราคมปีหน้า จึงขอให้พ่อแม่ของเด็กแนะนำสิ่งที่ต้องทำต่อไป

        ผู้มีสิทธิ์รับศีลมหาสนิทขอย้ำและช่วยกันบอกต่อ

        1.การรับศีลมหาสนิทเฉพาะคาทอลิก หากเป็นศาสนิกชนอื่นๆ บอกให้นั่งอยู่อย่างสงบ

        2.ผู้จะรับศีลต้องอยู่ในสถานะพระหรรษทานของพระปราศจากบาปหนักและข้อขัดขวาง

        3.ห้ามบิปังหรือแบ่งศีลมหาสนิทผู้อื่นเว้นไว้แต่พระสงฆ์หรือศาสนบริกรผู้อัญเชิญศีลได้เท่านั้น

        4.ต้องรับศีลมหาสนิทต่อหน้าพระสงฆ์เพื่อความเหมาะสมและปกป้องการทำทุรจาร

        5.ขณะร่วมพิธีมิสซาแต่งกายสุภาพชนและงดใช้เครื่องมือสื่อสาร เป็นท่าทีของการแสดงคารวกิจ

        วันนี้เรื่องใกล้ตัว ชีวิตแบบมาร์ธาและมารีย์ครอบครัวคุ้นเคยกับพระเยซู พระองค์มักจะแวะเยี่ยมเยียนและรับประทานอาหารที่บ้าน บทสอนจากพระวาจา “สิ่งที่ดีที่สุดมารีย์ได้เลือกแล้ว”

        ประเด็นที่ต้องฉุกคิดให้ได้ ท่าทีของสองแบบล้วนสำคัญกับชีวิตประจำวัน เสมือนมีการต้อนรับ บทบาทหน้าที่ของแต่ละคนต้องร่วมด้วยช่วยกัน ไม่มีไม่ได้ ไม่ทำไม่ได้ ใช้ชีวิตแบบนิ่งเฉยรอดูยึกยักมากท่าหรือรอเวลา  บัดนี้พระเยซูเจ้ามาที่ตัว “ของเรา”แล้ว แต่ละคนมีหน้าที่แตกต่างกันไป ให้ทำตามกำลังอย่างเต็มที่ สิ่งที่สำคัญต้องมาก่อนคือเลือกแบบมารีย์ให้เวลากับพระ วันของพระเจ้าก็มอบให้กับพระองค์ อยู่กับพระแบบเริ่มจนจบและม้วนเดียวจบ การเลือกแบบมาร์ธาเป็นเวลามากมายอยู่แล้ว วันทำงานของเราก็ต้องทำอย่างเต็มที่ เวลาการทำงาน ไม่ละเมิดเวลาของเพื่อนหรือเวลาที่ตนเองต้องรับผิดชอบ 

        ชีวิตคือ งานกับภาวนา งานที่ทำตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา นำมาถวายเป็นเครื่องบูชาขณะร่วมขอบพระคุณ(มิสซา)คือสิ่งสำคัญในวันของพระองค์ หากว่างเว้น(มิสซา)ชีวิตสัมพันธ์กับพระเริ่มเจือจาง

        เมื่อเราผ่านชีวิตการงานจบลงในแต่ละสัปดาห์ คือการมาอยู่อย่างพร้อมหน้ากันบ้านเบธานีของครอบครัวลาซารัสมารธาและมารีย์ต้อนรับพระเยซูเจ้า ณ แท่นบูชาขอบพระคุณพระเจ้า

        พิธีกรรมจึงกลายเป็นชีวิตที่อยู่กับพระองค์ การตอบรับบทพิธี ขับร้องเพลง อากัปกริยาและการอยู่กับพิธีกรรมคือสิ่งที่มารีย์ได้เลือกทำมาแล้ว เหมาะสมยิ่งนักที่เราทุกคนควรเลือกทำเช่นเดียวกันกับมารีย์

        การมีส่วนร่วมในพิธีกรรมจึงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อการอยู่กับพระองค์อย่างแท้จริง

 

คุณพ่อชาญชัย  ทิวไผ่งาม

Facebook วัดเซนต์หลุยส์ กรุงเทพฯ