Slide_Louis03 Slide_Louis01

ข่าวสารจากวัดเซนต์หลุยส์

ก่อนขึ้นแท่น

อาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2019

ปฐก.14:18-20,1คร.11:23-26,ลก.9:11ข-17

สมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า

เราเป็นปังทรงชีวิตที่ลงมาจากสวรรค์ ใครรับปังนี้จะมีชีวิตนิรันดร”

ศิษย์พระคริสต์ เจริญชีวิต ช่วยกันประกาศข่าวดีเพื่อเพื่อนพี่น้องทุกคน

พ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม

Read more...

เจ้าวัดทักทาย

สารวัดวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2019

สมโภชพระวรกายและพระโลหิตของพระคริสตเจ้า

 

พี่น้องที่รัก...

        วันอาทิตย์นี้ สมโภชพระกายและพระโลหิตของพระคริสตเจ้ามิสซา รอบ 10.00 น.จะเป็นมิสซาอัญเชิญศีลมหาสนิทรอบวัด(แห่)เพื่อร่วมชุมนุมและนมัสการศีลมหาสนิทพร้อมเพรียงกัน

        บริเวณหน้าวัดพระจิตเจ้า หน้าศาลาหลุยส์มารีย์ และพระแท่นใหญ่ของวัดเซนต์หลุยส์เชิญชวนเราโมทนาคุณพระเยซูเจ้าในศีลมหาสนิทและรับพรอย่างสง่า ณ บริเวณทั้งสามแห่ง ก่อนจะรับพร เราจะร่วมขบวนแห่และสวดภาวนาด้วยกัน สวดถวายกิจการแห่งเมตตาธรรมสำหรับโรงพยาบาล ณ พลับพลาหน้าวัดพระจิตเจ้าในโรงพยาบาล  สวดภาวนาเพื่อบรรดามิชชันนารีและบรรพชนที่ล่วงลับของวัด ณ บริเวณโถงหน้าศาลาหลุยส์มารีย์ และสุดท้านพระแท่นใหญ่ในวัดเพื่อชุมชนของวัดเซนต์หลุยส์ โอกาสเฉลิมฉลอง 350 ปีมิสซังสยามหรือการเริ่มต้นงานความรักซึ่งเป็นพระวรสารของชาวไทย

        ในโอกาสนี้เขอพระเยซูเจ้าทรงเลี้ยงดูบรรดาเด็กและเยาวชนของวัด ให้เขาเจริญเติบโตและกลายเป็นศิษย์ของพระเยซูเจ้า นำความรักและสันติสุขมาสู่บ้านและกับเพื่อนผู้อื่น

        ขอคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครอง สอนเขาเตรียมตัวมาวัด แก้บาปและรับศีลอย่างดี อีกทั้งดูแลเด็กๆที่ยังไม่ถึงเกณฑ์รับศีล ชี้แนะนำและสอนให้เขารู้จักศีลมหาสนิท เพื่อสักวันหนึ่งเขาจะได้เจริญเติบโตและสามารถรับศีลมหาสนิทเหมือนกับบุคคลอื่นๆได้  บางทีลูกหลานถาม ถือเป็นโอกาสที่ดี “นี่คืออะไร” คำตอบนี่คือพระเยซูเจ้าที่พระองค์เลี้ยงดูเราผ่านทางอาหารศักดิ์สิทธิ์ “อยากกินมั่ง” “แบ่งให้หนูสิ” ก็ต้องอธิบายผ่านทางครูคำสอน หรือผู้ใหญ่ที่ค่อยๆแนะนำ บางคนสอนลัดไปแบ่งให้เด็กทานเลย เรื่องนี้ไม่สามารถทำได้อย่างเด็ดขาด เพราะศีลมหาสนิทเป็นเรื่องที่ผู้รับต้องรู้และเข้าใจว่านี่คืออะไรและมีผลอย่างไร

        ผู้ใหญ่ก็ต้องรู้ด้วยว่าการรับศีลมหาสนิทได้นั้นต้องอยู่ในสถานะพระหรรษทานคือปราศจากบาป(หนัก)หากมีต้องแก้บาปก่อน หากยังแต่งงานไม่เรียบร้อยคือไม่ได้ประกอบพิธีสมรสในวัดก็ต้องรอเวลาเพื่อจัดการตัวเองให้แต่งงานเข้าวัดเข้าวาให้เรียบร้อยก่อน ในเวลาเดียวกันการร่วมมิสซาวันละหลายๆครั้ง ควรรับศีลมหาสนิทเพียงหนึ่งครั้งหรือสองครั้งเท่าที่จำเป็นเพราะการรับศีลมหาสนิทนั้น พระศาสนจักรให้รับศีลครั้งที่สองได้แต่ต้องเหมาะสมจริงๆ  สมัยก่อนรับได้วันละครั้งเท่านั้น สมัยนี้บางคนไปร่วมมิสซาสำคัญๆก็อนุญาตให้รับได้อีกหนึ่งครั้ง ถ้าเป็นพระสงฆ์อนุญาตถวายมิสซาได้ในวันธรรมดาสองครั้ง ถ้าเป็นวันอาทิตย์ก็สามครั้งเท่าที่จำเป็นๆจริง เพื่อการอภิบาลสัตบุรุษ  เมื่ออธิบายเช่นนี้แล้วก็ต้องทำความเข้าใจกับตัวเองและอธิบายกับคนที่ยังทำอะไรไม่ถูกต้องให้ถูกต้อง

        อนึ่ง เมื่อรับศีลมหาสนิทตอบรับอาแมนแล้ว ควรรับใส่ปากทันที! ณ ที่รับตรงจุดนั้น ไม่สามารถแบ่งหรือหักปังศีลมหาสนิทเสกแบ่งให้คนอื่นทาน  เพราะป้องกันการทำทุรจารคือสิ่งที่ไม่เหมาะสม  หรือนำกลับไปบูชาที่บ้านตัวเอง  เป็นข้อห้ามเด็ดขาด!

        กรณีผู้ยังไม่ได้เป็นคาทอลิก รวมถึงคริสตนนิกายอื่นๆก็ไม่สามารถรับศีลมหาสนิทได้ เหตุผลคือทัศนะความเชื่อต่อศีลมหาสนิมไม่เหมือนและยังมีข้อความเชื่อที่แตกต่างกันด้วย                           

คุณพ่อชาญชัย  ทิวไผ่งาม

Facebook วัดเซนต์หลุยส์ กรุงเทพฯ