ประวัติวัดเซนต์หลุยส์

18
Mar

หลังจากที่คุณพ่อหลุยส์ โชแรง  ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพระสังฆราชปกครองม ิสซังกรุงเทพฯ    ต่อจากพระสังฆราชเรอเน แปร์รอสแล้ว  ท่านโชแรงได้ย้ายสำนักพระสังฆราชจากวัดอัสสัมชัญมาสร้างที่บริเวณใกล้กับโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์   (ปัจจุบัน  คือ สำนักพระสมณทูต)       ท่านสังเกตเห็นว่ามีคริสตังแถบเซนต์หลุยส์อยู่จำนวนมากที่ต้องไปร่วมพิธีกรรมที่วัดอื่นๆ เช่นวัดอัสสัมชัญ, วัดกาลหว่าร์   ซึ่งวัดที่กล่าวมานี้ก็มีสัตบุรุษมากอยู่แล้ว ดังนั้นในวันที่ 1 พฤศจิกายน 1955 ท่านจ ึงประกาศว่าท่านตั้งใจที่จะสร้างวัดเซนต์หลุยส์บนที่ดินที่พระสังฆราชหลุยส์ เวย์ กับคุณพ่อหลุยส์ โรมิเออ ซื้อไว้เมื่อปี 1895 ซึ่งท่านทั้งสองตั้งใจจะให้ที่ดินตรงนี้เป็นที่ตั้งของวัดใหญ่ในอนาคต

ในวันที่  25  สิงหาคม 1956 มีพิธีเสกไม้กางเขนปักไว้ตรงที่ซึ่งจะก่อสร้างพระแท่น การก่อสร้างวัดเซนต์หลุยส์นี้ได้ใช้งบประมา ณจาก 3  ฝ่ายด้วยกันคือ  เป็นเงินส่วนตัวของพระสังฆราชหลุยส์โชแรง,  จากเงินของญาติพี่น้องของพระสังฆราชโชแรงจากต่างประเทศ   และอีกส่วนหนึ่งเป็นเงินสมทบจากพี่น้องคริสตัง ในประเทศไทย

วัดเซนต์หลุยส์ได้ตั้งชื่อตามศาสนนามของผู้สร้างวัดนี้ทำพิธีเสกและเปิดวัดอย่างสง่าที่สุดในวันที่25สิงหาคม1957 มีพระสังฆราชทุกองค์ในประเทศไทย และบางองค์จากประเทศลาว และพม่ามาร่วมพิธีด้วย

วันที่ 15 สิงหาคม 1957พระสังฆราชโชแรงได้แต่งตั้งคุณพ่อมีแชล ลังเยร์ เป็นเจ้าอาวาสองค์แรกของวัดเซนต์หลุยส์ เนื่องจากคุณพ่อเคยอยู่ในประเทศจีนมาก่อน รู้นิสัยใจคอของคนจีนและภาษาจีนอยู่ไม่น้อย  จึงสามารถดูแลทั้งคริสตังชาวจีนแถบเซนต์หลุยส์ และชาวต่างประเทศที่มาติดต่อด้วย    พระสังฆราชโชแรงสร้างวัดนี้ให้เป็นของสังฆมณฑลกรุงเทพฯ     แต่ท่านต้องการใ ห้มิชชันนารี M.E.P. เป็นเจ้าอาวาสตลอดไปจึงทำสัญญากับแขวง M.E.P.ในประเทศไทย ซึ่งจะเป็นผู้เสนอมิชชันนารีของคณะให้พระสังฆราชรับรองเป็นเจ้าอาวาส  ดังนั้นหลังจากคุณพ่อลังเยร์  ก็มีคุณพ่อลาบอรี, คุณพ่อมังซุย  มาเป็นเจ้าอาวาส  ที่สุดทางแขวง M.E.P.   (กรุงเทพฯ)  ได้แจ้งแก่พระอัครสังฆราช     มีชัย  กิจบุญชู   ว่าเป็นการยากสำหรับคณะที่จะสนองความต้องการขอ งพระสังฆราชโชแรงได้    จึงขอมอบวัดเซนต์หลุยส์ให้อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯโดยสมบูรณ์ เป็นผู้แต่งตั้งพระสงฆ์ไทยเป็นเจ้าอาวาสต่อไป