เจ้าวัดทักทาย : อาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2019

30
Jun

สารวัดวันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2019
สมโภชนักบุญเปโตรและเปาโล

 

พี่น้องที่รัก…

วันอาทิตย์นี้ สมโภชนักบุญเปโตรและเปาโล“เราจะตั้งพระศาสนจักร และไม่มีวันอำนาจชั่วร้ายจะชนะพระศาสนจักรได้” พระวาจาและศีลศักดิ์สิทธิ์คือเครื่องมือสำคัญซึ่งบรรดาผู้ร่วมงานของพระองค์ใช้เพื่อการทำงานสืบต่อเนื่องจนมาถึงทุกวันนี้ มิสซังสยาม 350 ปีกับชุมชนของเซนต์หลุยส์มากกว่า 60 ปี และยังคงอาศัยพระวาจาและศีลศักดิ์สิทธิ์เลี้ยงดูประชากรของพระองค์

 

ตั้งแต่กรกฎาคม ปี 2018 จนถึงสิ้นสุดมิถุนายน 2019 วัดเซนต์หลุยส์มีกิจกรรมเตรียมเฉลิมฉลอง 350 ปี มีทั้งประสบความสำเร็จ สำเร็จบ้างและไม่สำเร็จบ้าง อาจเป็นเพราะการประชาสัมพันธ์หรือการมีส่วนร่วม หรือการทำความเข้าใจหรือการประสานงานยังไปไม่ถึงกัน และสุดท้ายยังเป็นเพียงแค่ตัวอักษรหนังสือยังไม่ออกมาเป็นกิจกรรม

 

เมื่อ 15 พฤษภาคม 2019 มีมิสซาเปิดตัวอย่างเป็นทางการที่สามพราน และ4 มิถุนายน 2019 ครบ 350 ปีมิสซังสยามตรงวันที่อยุธยา มีเปิดห้องนิทรรศการและสนทนาเรื่องราวที่สำคัญ และจะมีเหตุการณ์ที่จัดกันไปอีกมากมาย พี่น้องเริ่มรู้สึกตัวเองอย่างไรบ้าง

 

ครบ 350 ปีต้องมีการก้าวต่อไป ขีดเขียนเวลาอีก 50 ปี เพื่อให้คนหนุ่งสาวทำงานมองไปข้างหน้าเพื่อวันหนึ่งจะแลเหลียวหลังทบทวน เหมือนขณะนี้ที่หลายภาคส่วนกำลังทำกัน

 

วัดเซนต์หลุยส์ ก้าวไปข้างหน้า แต่ละวันแต่ละเดือน เริ่มกรกฎาคม 2019-ธันวาคม 2019

เดือนกรกฎาคมล้อมรอบแท่นพระบ้านใกล้เรือนเคียง บ้านเรือนเคียงกันพบปะเยี่ยมเยียนสวดด้วยกันบ้าง ไม่ต้องเยอะ เฉพาะญาติๆหรือเพื่อนสนิท สักครั้งหนึ่งก็ยังดี ใช้แท่นพระเป็นสถานที่นัดพบ เรียบง่ายและสามารถทำได้เลย ไม่ต้องอะไรมาก จัดพระแท่นเรียบร้อย นัดรวมตัว เชิญพระสงฆ์ก็ครบเครื่องเรื่องล้อมรอบพระแท่นบ้านใกล้เรือนเคียง

เดือนสิงหาคมเราจะรำลึกนึกถึงบรรพชนมิชชันนารี ก่อนฉลองวัด จะนำพาพี่น้องไปเยี่ยมบรรดามิชชันนารีผู้ก่อร่างสร้างเซนต์หลุยส์ทั้งที่ดิน โรงพยาบาล วัดและโรงเรียน ก่อนวันฉลองวัดเซนต์หลุยส์ในปีนี้ เช่นพระคุณเจ้าเวย์ พระคุณเจ้าหลุยส์โชแรง พระคุณเจ้าลังเยร์ เพื่อรำลึกถึงท่านในคำภาวนา

เดือนกันยายน พระวาจาหล่อเลี้ยงชีวิต เพื่อพระคัมภีร์

เดือนตุลาคม สายประคำนำทางชีวิตเพื่อความศรัทธาต่อแม่พระ

เดือนพฤศจิกายน พระกระแสเรียกเพื่อบำรุงชีวิตเณรและเด็กเยาวชน

เดือนธันวาคม เฉลิมฉลองพระทรงบังเกิด เพื่อมอบความสุขให้แก่กัน

 

พ่อเขียนด้วยตัวอักษรอีกครั้งหนึ่ง เพื่อหวังว่าจะได้กิจกรรมเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง

นับตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 นี้เป็นต้นไป เริ่มสอนคำสอนตั้งแต่ 8.00 -12.00 น.และรับศีลมหาสนิทครั้งแรกในวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม การรับศีลกำลังจะไปรับในเดือนมกราคม ปี 2020 พร้อมเด็กนักเรียนอื่นๆ

 

คุณพ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม