เจ้าวัดทักทาย : อาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2019

23
Jun

สารวัดวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2019
สมโภชพระวรกายและพระโลหิตของพระคริสตเจ้า

 

พี่น้องที่รัก…

วันอาทิตย์นี้ สมโภชพระกายและพระโลหิตของพระคริสตเจ้ามิสซา รอบ 10.00 น.จะเป็นมิสซาอัญเชิญศีลมหาสนิทรอบวัด(แห่)เพื่อร่วมชุมนุมและนมัสการศีลมหาสนิทพร้อมเพรียงกัน

 

บริเวณหน้าวัดพระจิตเจ้า หน้าศาลาหลุยส์มารีย์ และพระแท่นใหญ่ของวัดเซนต์หลุยส์เชิญชวนเราโมทนาคุณพระเยซูเจ้าในศีลมหาสนิทและรับพรอย่างสง่า ณ บริเวณทั้งสามแห่ง ก่อนจะรับพร เราจะร่วมขบวนแห่และสวดภาวนาด้วยกัน สวดถวายกิจการแห่งเมตตาธรรมสำหรับโรงพยาบาล ณ พลับพลาหน้าวัดพระจิตเจ้าในโรงพยาบาล สวดภาวนาเพื่อบรรดามิชชันนารีและบรรพชนที่ล่วงลับของวัด ณ บริเวณโถงหน้าศาลาหลุยส์มารีย์ และสุดท้านพระแท่นใหญ่ในวัดเพื่อชุมชนของวัดเซนต์หลุยส์ โอกาสเฉลิมฉลอง 350 ปีมิสซังสยามหรือการเริ่มต้นงานความรักซึ่งเป็นพระวรสารของชาวไทย

 

ในโอกาสนี้เขอพระเยซูเจ้าทรงเลี้ยงดูบรรดาเด็กและเยาวชนของวัด ให้เขาเจริญเติบโตและกลายเป็นศิษย์ของพระเยซูเจ้า นำความรักและสันติสุขมาสู่บ้านและกับเพื่อนผู้อื่น

 

ขอคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครอง สอนเขาเตรียมตัวมาวัด แก้บาปและรับศีลอย่างดี อีกทั้งดูแลเด็กๆที่ยังไม่ถึงเกณฑ์รับศีล ชี้แนะนำและสอนให้เขารู้จักศีลมหาสนิท เพื่อสักวันหนึ่งเขาจะได้เจริญเติบโตและสามารถรับศีลมหาสนิทเหมือนกับบุคคลอื่นๆได้ บางทีลูกหลานถาม ถือเป็นโอกาสที่ดี “นี่คืออะไร” คำตอบนี่คือพระเยซูเจ้าที่พระองค์เลี้ยงดูเราผ่านทางอาหารศักดิ์สิทธิ์ “อยากกินมั่ง” “แบ่งให้หนูสิ” ก็ต้องอธิบายผ่านทางครูคำสอน หรือผู้ใหญ่ที่ค่อยๆแนะนำ บางคนสอนลัดไปแบ่งให้เด็กทานเลย เรื่องนี้ไม่สามารถทำได้อย่างเด็ดขาด เพราะศีลมหาสนิทเป็นเรื่องที่ผู้รับต้องรู้และเข้าใจว่านี่คืออะไรและมีผลอย่างไร

 

ผู้ใหญ่ก็ต้องรู้ด้วยว่าการรับศีลมหาสนิทได้นั้นต้องอยู่ในสถานะพระหรรษทานคือปราศจากบาป(หนัก)หากมีต้องแก้บาปก่อน หากยังแต่งงานไม่เรียบร้อยคือไม่ได้ประกอบพิธีสมรสในวัดก็ต้องรอเวลาเพื่อจัดการตัวเองให้แต่งงานเข้าวัดเข้าวาให้เรียบร้อยก่อน ในเวลาเดียวกันการร่วมมิสซาวันละหลายๆครั้ง ควรรับศีลมหาสนิทเพียงหนึ่งครั้งหรือสองครั้งเท่าที่จำเป็นเพราะการรับศีลมหาสนิทนั้น พระศาสนจักรให้รับศีลครั้งที่สองได้แต่ต้องเหมาะสมจริงๆ สมัยก่อนรับได้วันละครั้งเท่านั้น สมัยนี้บางคนไปร่วมมิสซาสำคัญๆก็อนุญาตให้รับได้อีกหนึ่งครั้ง ถ้าเป็นพระสงฆ์อนุญาตถวายมิสซาได้ในวันธรรมดาสองครั้ง ถ้าเป็นวันอาทิตย์ก็สามครั้งเท่าที่จำเป็นๆจริง เพื่อการอภิบาลสัตบุรุษ เมื่ออธิบายเช่นนี้แล้วก็ต้องทำความเข้าใจกับตัวเองและอธิบายกับคนที่ยังทำอะไรไม่ถูกต้องให้ถูกต้อง

 

อนึ่ง เมื่อรับศีลมหาสนิทตอบรับอาแมนแล้ว ควรรับใส่ปากทันที! ณ ที่รับตรงจุดนั้น ไม่สามารถแบ่งหรือหักปังศีลมหาสนิทเสกแบ่งให้คนอื่นทาน เพราะป้องกันการทำทุรจารคือสิ่งที่ไม่เหมาะสม หรือนำกลับไปบูชาที่บ้านตัวเอง เป็นข้อห้ามเด็ดขาด!

 

กรณีผู้ยังไม่ได้เป็นคาทอลิก รวมถึงคริสตนนิกายอื่นๆก็ไม่สามารถรับศีลมหาสนิทได้ เหตุผลคือทัศนะความเชื่อต่อศีลมหาสนิมไม่เหมือนและยังมีข้อความเชื่อที่แตกต่างกันด้วย

 

คุณพ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม