เจ้าวัดทักทาย : อาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม2019

26
May

สัปดาห์ที่หกเทศกาลปัสกา

พี่น้องที่รัก…
นับแต่นี้ไป เราคงมีงานสำคัญเพื่อให้ชีวิตคริสตชนของเรากระชุ่มกระชวยกระฉับกระเฉงเพิ่มขึ้นอย่างมีชีวิตชีวา  ถึงแม้ว่าวันแต่ละวันเราก็เต้นไปกับหน้าที่การงานและความรับผิดชอบ แต่ 350 ปีมิสซัง

 

สยามจะช่วยกระตุ้นเตือนใจให้เห็นถึงความสำคัญของการมีชีวิตอยู่เพื่อใคร บรรดามิชชั่นนารี่จากต่างประเทศ สละบ้านช่องมาเพื่อนำพระเจ้าแห่งความรักมาเผยแผ่ความรอดพ้นสู่บ้านแท้นิรันดรสวรรค์บ้านเรา เพื่อทำให้ทุกคนติดตามคำสอนของพระเยซูเจ้าด้วยชีวิตคือนำพระธรรมความรู้ช่วยกันและกัน กลับสู่บ้านของพระให้ได้

 

หลายคนคงแปลกใจ พวกเขาเหล่านี้อยู่ที่บ้านของเขาก็สบายอยู่แล้ว ทำไมต้องข้ามทะเลข้ามฟ้ามายังดินแดนไกลโพ้นโดยไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยาก  อันที่จริงก่อนมาพวกเขาก็ลา “ตาย”จากพ่อแม่ญาติพี่น้องมาแล้ว เพราะเขารู้ดีว่ายากลำบากอันอาจถึงแก่ชีวิตคือต้องตาย สภาพความเป็นอยู่ที่ต่างกันกัน การเดินทางที่หฤโหด และการเบียดเบียนจากความเข้าใจไม่เหมือนกัน เหมือนเป็นศัตรูตรงกันข้ามกัน

 

พระเยซูเจ้าบอกกับศิษย์ของพระองค์ ใครเป็นศิษย์ของพระองค์ก็ต้องติดตามพระองค์มา และเสียสละ แบกไม้กางเขน เพราะนี่เป็นหนทาง ความจริง และชีวิต ใครต้องกลับไปหาพระบิดาเจ้า ก็ต้องผ่านทางพระองค์

 

350 ปีของการนำพระธรรมคำสอนของพระเยซูประกาศให้คนไทยได้รู้จัก และ 120 ปีที่กลุ่มคริสตชนเซนต์หลุยส์เริ่มเกิดขึ้นมา กับ 63 ปีที่มีวิหารบ้านของพระเจ้าให้เรามาพักพิงพึ่งพา สมควรแล้วที่ต้องจัดใหญ่ จัดหนัก จัดเต็มเพื่อร่วมมือร่วมใจกันแบกไม้กางเขนนี้ให้เด่นตระหง่านชัดเจนในพื้นที่เซนต์หลุยส์ ใจกลางกรุงเทพมหานคร และปักลงในใจของเราแต่ละคน เพื่อให้ทุกคนสัมผัสได้ถึงความรักและเมตตาของพระองค์ผ่านทางชีวิตของตัวเรา

 

โมทนาคุณพระเป็นเจ้าสำหรับมิชชันนารี่ พระสังฆราชหลุยส์เวย์ พระสังฆราชหลุยส์โชแรง ที่สร้างดินแดนและวิหารแห่งนี้จนกลายเป็น เซนต์หลุยส์ สาธร สายธารแห่งพระเมตตาของพระเจ้า โดยอาศัยบ้านของพระแห่งนี้เพื่อขอบพระคุณพระเจ้า และสรรเสริญพระองค์ตลอดไป

 

คุณพ่อชาญชัย  ทิวไผ่งาม