เจ้าวัดทักทาย : วันอาทิตย์ที่ 17พฤศจิกายน 2019 สัปดาห์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา

16
Nov

สารวัดวันอาทิตย์ที่ 17พฤศจิกายน 2019

สัปดาห์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา

 ประกาศการใช้พื้นที่รอบวัดเซนต์หลุยส์และการร่วมพิธีในที่อื่นๆ

ในช่วงการเสด็จเยือนของพระสันตะปาปาฟรังซิส

ระหว่างวันที่ 20-23 พ.ย.2019

วันอังคาร 19 ตั้งแต่เวลา 19.00 น.ถึงเสาร์ 23 พ.ย.2019 เวลา 10.00 น.งดจอดรถบริเวณรอบวัดเซนต์หลุยส์ควรใช้การเดินทางแบบสาธารณะ

  1. ในช่วงวันและเวลาดังกล่าว ใช้ประตูป้อมหน้าวัด อย่างเดียวเท่านั้น
  2. งดใช้ศาลาหลุยส์มารีย์ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 18 ถึงวันเสาร์ที่ 23 พ.ย.2019
  3. มิสซาประจำวันมีตามปกติ เวลา06.00และ17.30น.แต่ไม่มีการจอดรถภายในบริเวณรอบวัด
  4. ต้องมีบัตรประชาชนพกพาติดตัวมา ตำรวจรักษาความปลอดภัยขอตรวจเพื่อความเรียบร้อย
  5. ในวัน พฤ.ที่ 21 พ.ย. 2019 เริ่มเปิดประตูป้อมหน้าวัด ตั้งแต่เวลา 05.30 น.และต้องใช้บัตรตามที่ลงทะเบียนไว้กับวัดและโรงเรียนเท่านั้นเริ่มตรวจบัตรตั้งแต่ 06.30 น.เป็นต้นไป นั่งตามโซนที่จัดให้ และมีจิตเมตตาเอื้อเฟื้อต่อกัน
  6. บัตรลงทะเบียนกับวัดและโรงเรียนสามารถใช้เข้าออกมาวัดและโรงเรียนได้ทุกวัน
  7. ไปร่วมงานที่ไหน ควรทานอาหารเบาๆสบายๆก่อนออกจากบ้าน ห้องน้ำจะไม่ถามหา
  8. ของที่จำเป็นควรพกพาให้น้อยที่สุดและที่ไม่จำเป็นไม่ควรนำไป แต่โทรศัพท์มือถือสำคัญมาก

หมายเหตุ ใครมีบัตรเมื่อได้มาแล้ว ควรไปในที่สมัครไว้เพราะบัตรมีค่ามากๆ หลายคนอยากไปอยากได้แต่ไม่มี

       

ขอพระอวยพร

คุณพ่อชาญชัย  ทิวไผ่งาม

|father