เจ้าวัดทักทาย : สารวัดวันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม2019

06
Oct

สารวัดวันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม2019

สัปดาห์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา

พี่น้องที่รัก…

        เดือนตุลาคมสวดสายประคำพร้อมกับแม่พระเพื่องานธรรมทูตที่วัดทุกเย็น

        วันธรรมดาเวลาหลังมิสซาเย็น 17.30 น (สวด18.00 น.)

       วันเสาร์อาทิตย์ก่อนมิสซาเย็น 17.30 น. (สวด17.00 น.)

        นับเป็นช่วงเวลาที่ดีที่เราทุกคนมีโอกาสมาร่วมสวดกับแม่พระตลอดทั้งเดือน สวดตามจุดประสงค์พร้อมรำพึงกับแม่พระตามพระธรรมล้ำลึกประจำวันของพระเยซูเจ้า

        ภาวนาเพื่อ1.เด็กที่ไม่ได้เกิด(unborn)2.ภาวนาเพื่อพระสันตะปาปาเสด็จเยือนประเทศไทย 3.ภาวนาเพื่องานของพระศาสนจักรไทยโอกาสฉลอง 350 ปี 4.เพื่อความสงบสุขของบ้านเมือง และ5.เพื่องานธรรมทูต

        พ่อขออภัยแทนสำหรับหลายคนที่ไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมมิสซาที่สนามกีฬาแห่งชาติ เพราะจำนวนคนเต็มสนามและยังต้องใช้สนามกีฬาเทพหัสดินเสริมอีกก็ยังเต็ม คงต้องติดตามจากคณะกรรมการที่จะทำอย่างไรต่อไป สำหรับวัดนักบุญเปโตร สามพราน ยังคงมีจำนวนรับได้อีกสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมได้วันอาทิตย์นี้ก็คงปิดจบ

        บริเวณรอบวัดเซนต์หลุยส์ ซึ่งคาดประมาณได้จำนวน 2,500 คน อาทิตย์นี้พ่อขอปิดรับการลงทะเบียนอีกเช่นกัน เพราะเต็มที่นั่งซึ่งสามารถรองรับได้เต็มอัตราแล้ว  มากกว่านี้ไม่ผ่านการรับรองความปลอดภัยในการดูแลและอำนวยความสะดวก

        ดังนั้นหากใครที่ได้รับสิทธิ์ต้องรักษาสิทธิ์ หากจะสละสิทธิ์ต้องแจ้งให้กับทางวัดทราบ ไม่สามารถโอนสิทธิ์กันเองเพราะระบบตรวจเช็คจากการลงทะเบียนแต่ละวัดจะไปตรวจสอบที่สำนักงานกลางด้วยตัวเลขประจำตัว ดังนั้นต้องแจ้งผ่านทางวัดเพื่อส่งผู้ลงทะเบียนลำดับต่อไปจึงจะได้สิทธิ์นั้นแทน

        พ่อขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านได้ให้ความร่วมมือและยอมรับกับความจริงที่เกิดขึ้นกับงานใหญ่ที่ต้องมีผู้คนมากมาย จนเวลานี้ชาวต่างชาติก็ไม่สามารถเข้าร่วมได้เหมือนกันรวมทั้งคนไทยด้วย

        อนึ่งการรับบัตรจริงเพื่อใช้เข้าร่วมงาน โดยเฉพาะที่สนามกีฬาจะมีการมอบให้ผ่านทางวัด เมื่อไรโปรดรอฟังการประชาสัมพันธ์จากทางวัดและจะแจ้งให้ทราบในสารวัดด้วย ส่วนการรับบัตรเข้าเฝ้ารอบวัดวัดเซนต์หลุยส์ต้องมารับที่วัดและลงชื่อว่ารับแล้วด้วยเพื่อป้องกันการสูญหาย

       ขอพระอวยพร

คุณพ่อชาญชัย  ทิวไผ่งาม

|father