เจ้าวัดทักทาย : 5 มกราคม 2020

04
Jan

*** MERRY CHRISTMAS AND HAPPY NEW YEAR 2020 ***

        สุขสันต์วันพระทรงบังเกิดอย่างครบถ้วน ทั้งชาวเราทุกคน และสวัสดีใหม่

        พ่อขอส่งความสุขทั้งทางโลกและทางธรรม เนื่องจากเราเริ่มเข้าสู่ภาคปกติกันแล้วทั่วหน้ากัน หลายคนพาครอบครัวไปพักผ่อนเปลี่ยนบรรยากาศสถานที่ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ หลายคนก็ยึดบ้านเป็นที่พักผ่อนเพราะไม่มีรถติด ไม่มีเสียงรบกวน และไม่มีผู้คนมากมาย ถนนหนทางโล่งเตียนจริงๆ ถึงแม้เป็นเวลาเล็กน้อยและก็เพียงพอให้หายใจเต็มปอดสดชื่นได้บ้าง ถือเป็นการเติมพลังเต็มถังเริ่มออกตัวทำหน้าที่ได้

        หยิบปฏิทินแบบไหนก็ได้ แบบแขวน แบบบันทึกประจำวัน แบบขึ้นแรมจีนไทย ก็ดูซะให้หมดเพราะมีตัวแดง ตัวดำหรือคล้ำๆหน่อย เพื่อวางตัว วางงาน วางเวลาให้พอดี ไม่มากและไม่น้อย มีงานมากกว่าหยุด มีเรียนมากกว่าพัก และอื่นๆอีกมากมาย

        ภายในเดือนนี้ สภาภิบาลคงได้ประชุมเพื่อวางแผนปฏิบัติงานประจำปี 2020 ให้สอดคล้องกับปีพระคัมภีร์และบทเทศน์สอนของพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนประเทศไทย ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับการออกตัวในปีใหม่นี้อย่างมีรสชาดสมกับการต้อนรับพระองค์อย่างมีชีวิตชีวา

        เดือนนี้ น่าจะเป็นเวลาปรับขยับตัวให้พร้อม อะไรไม่ใช่ให้เอาออกไปจากที่ทำงานและตัวเอง และเริ่มเอาสิ่งที่ต้องใช้และจำเป็นเพื่อการเป็นศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต ประกาศเรื่องราวอย่างเป็นรูปธรรม ให้รักเป็นสะพานเชื่อมโยงเราทุกคนด้วยกันเพื่อชุมชนวัดเซนต์หลุยส์จะได้มี “ข่าวดี”เพื่อผู้อื่น

        พ่อขอสรุปสถิติวัดเซนต์หลุยส์ปี 2019 อาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่น่าสนใจ…

        เลขที่สัตบุรุษตามสมุดศีลล้างบาปของวัดคือ 5678 หมายถึงวัดเซนต์หลุยส์ได้มีผู้รับศีลล้างบาป 5678 คน ปีที่ผ่านมามีการล้างบาป 53 คน เป็นเด็กทารก 21 คน เด็กเล็ก 5 คน และผู้ใหญ่ 27 คน รับศีลมหาสนิทครั้งแรก 60 คน ศีลกำลัง 44 คน และแต่งงานทั้งหมด 54 คู่ เป็นศีลสมรส 12 คู่ และพิธีสมรส 42 คู่ ศาลาหลุยส์บริการผู้ล่วงลับ 87 ท่าน

        จำนวนสัตบุรุษมาวัดวันธรรมดา เช้าเย็นประมาณ 30-60 คน บางวันก็มากกว่าแล้วแต่เหตุการณ์ วันเสาร์อาทิตย์ นอกจากรอบเช้าเหมือนวันธรรมดา แต่รอบอื่นตั้งแต่ 200-500 คน หากเป็นเหตุการณ์พิเศษก็มากขึ้นวันสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ก็ประมาณ 500-700 คน วันคริสต์มาสไม่เกิน 2000 คน วันฉลองวัดไม่เกิน 1500 คน ข้อสังเกตว่ารอบเย็นวันเสาร์และทุกรอบอาทิตย์ มิสซารอบ 10.00 น.คนมากที่สุด รองลงมาเป็นรอบเที่ยง รอบที่น้อยที่สุดคือรอบเช้าวันอาทิตย์ 6.00 น.สอบถามผู้มาวัดชอบมาวัดเซนต์หลุยส์คือสะดวก เวลาพอดี และบรรยากาศชวนมาวัด แต่ข้อเสียคือที่นั่งถูกจอง และอยู่นานไม่ได้เพราะการจอดรถมันบังคับเข้าออกแบบมาแล้วต้องไป จอดแช่ไมได้

        พ่อขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมกับ “พันธกิจรักและรับใช้”ตามหน้าที่ประกาศความรักของพระเจ้า ทั้งแรงกาย แรงใจคือสวดและภาวนา แรงปัจจัยคือการถวายเงิน ทั้งหมดนี้คือเพื่อเพิ่มพระเกียรติพระเจ้าในวัดของเรา ขอพระเจ้าอวยพร

คุณพ่อชาญชัย  ทิวไผ่งาม

|father