เจ้าวัดทักทาย : อาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม2019

12
May

สารวัดวันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม2019
สัปดาห์ที่สี่เทศกาลปัสกา

พี่น้องที่รัก…

อาทิตย์นี้มิสซาพิเศษรอบ 10.00 น.ชาววัดเซนต์หลุยส์ร่วมมิสซาถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 

วันเสาร์นี้ที่ 11 และอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม บรรดาสมาชิกสภาภิบาลวัดและกลุ่มองค์ต่างๆของวัดเท่าที่สามารถไปร่วมสัมมนาประจำปีของวัด เพื่อปรับทิศทางการทำงานให้มุ่งหน้าชัดเจนกับการเฉลิมฉลอง 350 ปีมิสซาสยามและหรือกลุ่มคริสตชนของวัดเซนต์หลุยส์

 

วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม นับเป็นวันสำคัญยิ่งของพระศาสนจักรไทย เพราะการเริ่มต้นการนำข่าวดีหรือพระวาจาของพระเยซูเจ้าเข้ามาในดินแดนสยามเป็นเวลา 350 ปีมาแล้ว พิธีเปิดอย่างเป็นทางการเวลา 09.00 น.ที่หอประชุมใหญ่ของโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน นครปฐมเป็นต้นไป โดยพระคาร์ดินัลแฟร์นันโด ฟิโลนีสมณมนตรีแห่งสมณกระทรวงประกาศพระวรสารสู่ปวงชน ประธานในพิธี มีอาหารเช้าบริการและเที่ยง พิธีต่างๆจะมีถึงเวลา 12.30 น.ขอเชิญชวนพี่น้องร่วมพิธีดังกล่าวด้วย ดูโปสเตอร์หน้าวัด

 

การเรียนคำสอนเตรียมตัวเป็นคริสตชน เฉพาะผู้ใหญ่ จะเริ่มเรียนตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน ซึ่งเป็นวันสมโภชพระจิตเจ้าผู้ใดสนใจโปรดลงใบสมัครด้วย นับตั้งบัดนี้เป็นต้นไป

 

เด็กๆที่เรียนในโรงเรียนภาคภาษาต่างประเทศ ปิดเทอมราวเดือนกรกฎาคม วัดเซนต์หลุยส์เริ่มสอนคำสอนเตรียมรับศีลมหาสนิทครั้งแรกและกำลัง โปรดแจ้งชื่อและเบอร์โทรศัพท์เพื่อการติดต่อกลับด้วย เริ่มสอนตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมนี้เป็นต้นไป

 

ขอความร่วมมือจากพี่น้อง เมื่อจบมิสซาแล้วอย่าเปิดประตูวัดค้างไว้ เพราะอากาศร้อนเข้ามาในวัด จะทำให้เครื่องปรับอากาศทำงานหนักมากขึ้น และกว่าอุณหภูมิจะเข้าที่ก็ใช้เวลานานพอสมควร เปิดแล้วปิดอาจไม่คล่องตัวแต่ค่อยๆเดินออก เปิดแล้วปิดก็ช่วยให้เกิดความพอดี

 

คุณพ่อชาญชัย  ทิวไผ่งาม