เจ้าวัดทักทาย : อาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2019

05
May

สารวัดวันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2019
สัปดาห์ที่สามเทศกาลปัสกา

พี่น้องที่รัก…

ผ่านพ้นไปสำหรับการเรียนคำสอนภาคฤดูร้อน ปีนี้มีความพร้อมและเด็กรักกันสนุกสนาน มีความเป็นครอบครัวทั้งคุณพ่อ ครูคำสอนและเด็กทั้งเยาวชนและผู้เรียนคำสอน ปีหน้ารับรองว่าเข้มข้นมากขึ้น

 

ขอบรรดาพี่เลี้ยง พ่อแม่ทูนหัวของคริสตชนใหม่ ได้เป็นผู้ส่งเสริมและสนับสนุนให้เขาได้มาวัดและปฏิบัติตนอย่างคุ้นเคยและใกล้ชิดกับคริสตชนเดิมอย่างเป็นหนึ่งเดียว

 

วิถีชุมชนวัดอย่าลืมนะครับเดือนพฤษภาคมเป็นเดือนของท่าน กลุ่มวิถีชุมชนของวัดเซนต์หลุยส์โปรดสร้างความเข้าใจและประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ของการศึกษาพระวาจา การใช้ชีวิตการแบ่งปัน และการสวดภาวนาด้วยกัน หลังจากนั้นในวันอาทิตย์ที่ 19 บรรดากลุ่มเหล่านี้จะได้เริ่มปรับการเจริญชีวิตด้วยกันให้มีขอบฟ้าใหม่และออกไปที่ลึกๆให้มากขึ้นเพื่อการนำพระวาจาของพระเยซูเจ้าไปสู่บุคคลอื่นๆมากขึ้น

 

วันเสาร์ที่ 11 และอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม บรรดาสมาชิกสภาภิบาลวัดและกลุ่มองค์ต่างๆของวัดเท่าที่สามารถไปร่วมสัมมนาประจำปีของวัด เพื่อปรับทิศทางการทำงานให้มุ่งหน้าชัดเจนกับการเฉลิมฉลอง 350 ปีมิสซาสยามและหรือกลุ่มคริสตชนของวัดเซนต์หลุยส์ที่ยาวนานนับตั้งแต่มีโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ 120 ปี พวกเราจะเริ่มทำให้ชุมชนในละแวกนี้กลายเป็นสถานที่ประกาศความรักของพระเยซูคริสตเจ้าอย่างเป็นรูปธรรมทั้งการสุขภาพ การศึกษาและเมตตาสงเคราะห์ ขอให้การสัมมนาครั้งนี้ได้ประสบผลสำเร็จ

 

วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม นับเป็นวันสำคัญยิ่งของพระศาสนจักรไทย เพราะการเริ่มต้นการนำข่าวดีหรือพระวาจาของพระเยซูเจ้าเข้ามาในดินแดนสยามเป็นเวลา 350 ปีมาแล้ว จึงเป็นเวลาที่ดีที่พวกเราจะไปร่วมงานที่บ้านเณรเล็ก ยอแซฟ สามพราน ในวันดังกล่าวเพื่อขอบพระคุณพระเจ้าและภาวนาให้กับประเทศไทยเพื่อทำให้เมล็ดพันธุ์พระวาจาจากบรรดาผู้หว่านในอดีตคือมิชชันนารีที่อุทิศตนทั้งกายและใจ บางท่านยังมีชีวิตอยู่ ได้เขามาทำงานในประเทศไทย และบางท่านเหลือเพียงแต่ร่างที่ฝังลงในเนื้อนาบุญ จนกลายเป็นวัดและชุมชนความเชื่อที่ยังเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้โปรดดูตารางเวลาหน้าวัดเพื่อการร่วมฉลองงาน

 

ตลอดเดือนนี้นอกจากการเอาใจใส่แนวทางวิถีชุมชนวัด เราจะสวดสายประคำด้วยกันหลังจบมิสซาเย็น 17.30 น. ขอเชิญชวนมาสวดพร้อมกับแม่พระเพื่อทำตามพระประสงค์ของพระเป็นเจ้าด้วยกัน

 

การเรียนคำสอนเตรียมตัวเป็นคริสตชน เฉพาะผู้ใหญ่ จะเริ่มเรียนตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน ซึ่งเป็นวันสมโภชพระจิตเจ้า ผู้ใดสนใจโปรดลงใบสมัครด้วย นับตั้งบัดนี้เป็นต้นไป  ส่วนผู้เป็นคริสตชนผู้ใหญ่ที่พร้อมด้วยเวลาและคุณสมบัติของการเป็นพี่เลี้ยงผู้เรียน โปรดแจ้งความจำนงได้ที่พระสงฆ์ของวัดเพื่อการรับสมัครท่านเข้ามาในการเรียนการสอนคำสอนในโอกาสนี้ด้วย

 

คุณพ่อชาญชัย  ทิวไผ่งาม