เจ้าวัดทักทาย : อาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2019

21
Apr

สารวัดวันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2019
อาทิตย์สมโภชปัสกาและวันรับศีลมหาสนิทครั้งแรก

 

พี่น้องที่รัก…

“สุขสันต์วันปัสกา พระคริสตเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพจริงแล้ว อัลเลลูยา อัลเลลูยา”

วันอาทิตย์ปัสกา 21 เมษายน สมโภชปัสกา HAPPY EASTER

มิสซาตามปกติ 06.00/08.00/10.00/12.00/17.30 น.

 

***หลังมิสซาทุกรอบเสกและมอบไข่ปัสกาณ ที่จุดรับศีลมหาสนิท โปรดรักษาแถวเรียบร้อยด้วย

 

ในมิสซารอบ 10.00 น.พิธีรับศีลมหาสนิทครั้งแรกของเด็กๆ น่าจะเป็นความชื่นชมยินดีทวียิ่งขึ้น เพราะนี่คือหนทาง ที่พวกเด็กติดตามพระเยซูเจ้าผ่านทางการเรียนความสอน เข้าใจถึงความจริงจากศีลมหาสนิทเป็นอาหารศักดิ์สิทธิ์ที่พระเยซูเจ้าเลี้ยงดูชาวเรา และเป็นชีวิตของพระองค์เองอย่างแท้จริงเมื่อเราได้เป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ ดังที่นักบุญเปาโลใช้คำว่าพระองค์ซ่อนอยู่ในตัวเรา หรือสำแดงพระองค์เองในตัวของเราแต่ละคน

 

ขอแสดงความยินดีกับเด็กๆ ผ่านไปอย่างรวดเร็วและสนุกสนาน เพราะเรียนในห้อง เล่นในสนามและทัวร์รอบนอกห้องและสนาม เสาร์ที่ 27 เป็นเวลาของเด็กโตจะรับศีลกำลัง จำนวน 16 คน ที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ พร้อมพ่อและแม่ทูนหัว นำพาโดยซิสเตอร์และครูคำสอน พร้อมเยาวชนพี่เลี้ยง ในวันจันทร์ 22 ถึงพุธ 24 เด็กคำสอน พร้อมซิสเตอร์ คุณครู และเยาวชนพี่เลี้ยง โดยการดูแลของพ่อพรชัยและพ่อวีรยุทธ นำพาไปค่ายคำสอนภาคพิเศษ “ธรรมทูตน้อยของพระเยซูเจ้า”ที่บ้านเพชรสำราญ หัวหิน สถานที่พักเรียบร้อย สะอาด ปลอดภัย และเหมาะสำหรับบรรดาเด็กๆทั้งหลายด้วย

 

ขอขอบพระคุณซิสเตอร์ ครูคำสอน และเยาวชนพี่เลี้ยงที่มาดูแล ทำกิจกรรม และยังเพิ่มเติมความรู้คำสอนเพื่อการรื้อฟื้นศีลศักดิ์สิทธิ์ทั้งศีลล้างบาปและศีลมหาสนิทครั้งแรกที่เคยเรียนตั้งแต่เด็กๆ ดังนั้นในวันพระเมตตาตรงกับวันอาทิตย์ที่ 28 พวกเขาจะมารื้อฟื้นคำมั่นสัญญาแห่งศีลล้างบาปและการรับศีลมหาสนิท

 

วันพระเมตตามิสซารอบเย็น 17.30 น.จะมีการแห่รูปพระเมตตารอบวัดด้วยขบวนแห่รูปพระเมตตาจะไปจบที่สนามหญ้าและถวายช่อดอกไม้

 

วันพระเมตตายังมีโปรดศีลเจิมกับผู้สูงอายุที่มีอายุ 70 ปีขึ้นไปทุกรอบเช่นเดิม(ปรารถนาจะรับศีลเจิมเพื่อสุขภาพทั้งกายและจิตใจ) ลูกๆหลายพาแบบครอบครัวจะสร้างบรรยากาศที่ดีมาก (สำหรับผู้ที่รับมาแล้วภายในเดือนนี้ไม่จำเป็นต้องรับอีก ผลของศีลเจิมนั้นควรมีระยะห่างหลายๆเดือนหน่อย)ลูกหลานของผู้สูงอายุให้แจ้งเจตนากับพระสงฆ์ท่านใดก็ได้