เจ้าวัดทักทาย : อาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2019

14
Apr

สารวัดวันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2019
สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์

 

พี่น้องที่รัก…

กำหนดการสัปดาห์สิทธิ์ 2019

วันอาทิตย์ใบลาน 14 เมษายน ระลึกถึงการเข้ากรุงเยรูซาเล็มอย่างสง่า

มิสซาทุกรอบเวลาตามปกติ  เฉพาะมิสซาเสกใบลานหน้าศาลาหลุยส์มารีย์คือรอบ 08.00 น.มีใบลานทั้งมอบให้ท่านละ 1 ใบ และถักสวยงามจำหน่ายช่อราคาละ 20 บาทเป็นต้นไป

***ขณะเสกใบลาน ให้ถือไว้กับมือ  ทางวัดขอสงวนเหลือเก็บไว้เพื่อสัตบุรุษรอบอื่นๆ

เฉพาะวันอาทิตย์นี้ไม่มีเดินรูป 14 ภาค

 

วันจันทร์ อังคาร และพุธสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ มิสซาเช้าเย็นตามปกติ 06.00 และ 17.30 น.

 

วันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์ 18 เมษายน ระลึกถึงอาหารค่ำมื้อสุดท้ายของพระเยซูเจ้า

มิสซาเวลา  09.30 น.พิธีเสกน้ำมันศักดิ์สิทธิ์ที่อาสนวิหารอัสสัมชัญและรื้อฟื้นศีลบวช

มิสซาเวลา 19.00 น.พิธีล้างเท้าผู้แทนสัตบุรุษ 12 ท่าน ตื่นเฝ้าศีลมหาสนิท

หลังบทภาวนารับศีลแล้ว เชิญชวนเงียบต่อหน้าที่พักศีลมหาสนิทสักครู่ใหญ่ 5 นาที

(หลังพิธีมิสซาเชิญศีลไปวัดพระจิตเจ้า โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ตื่นเฝ้าถึง 23.00 น.)

ขณะแห่ศีลไปวัดพระจิตเจ้าเชิญชวนร่วมขับร้องเพลงแห่ศีลไปด้วยกัน

21.00-21.30 น.    พลมารีไทยนำกลุ่มเฝ้าศีล

21.30-22.00น.     คณะพระสงฆ์และนักบวชนำกลุ่มเฝ้าศีล

22.00-22.30 น.    สภาภิบาลวัดและองค์กรต่างๆของวัดนำกลุ่มเฝ้าศีล

22.30-23.00 น.    อิสระส่วนตัว

 

วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ 19 เมษายน ระลึกถึงพระมหาทรมานของพระเยซูเจ้า

กรุณาแต่งกายอย่างเรียบร้อย ไม่จำเป็นต้องชุดสีดำ

เดินรูป 14 ภาค เวลา 18.30 น.

พิธีนมัสการไม้กางเขนเวลา 19.00 น.

การนมัสการไม้ จูบหรือสัมผัส เดินเข้ามาแถวคู่กลางวัดอย่างเรียบร้อยเหมือนรับศีลไม่ต้องคุกเข่า

***เงินถวายนมัสการไม้กางเขนวันนี้เพื่อดินแดนศักดิ์สิทธิ์

 

วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ 20 เมษายน ระลึกถึงการตื่นเฝ้า

พิธีเสกไฟและเทียนปัสกาหน้าศาลาหลุยส์ เวลา 19.00 น.

พิธีเสกน้ำและล้างบาป ศีลล้างบาปผู้ใหญ่จำนวน 21 ท่าน และสมโภชค่ำคืนปัสกา

***การรับน้ำเสก รับได้ที่ด้านหน้าประตูวัดทั้งสามด้าน กรุณารับอย่างเรียบร้อยครอบครัวละ 1 ขวด

เนื่องจากหน้าพระแท่นใหญ่เพื่อคริสตชนใหม่จะได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับครอบครัวหลังจากจบพิธีมีข้าวต้มบริเวณหลังศาลา

 

วันอาทิตย์ปัสกา 21 เมษายน สมโภชปัสกา

มิสซาตามปกติ 06.00/08.00/10.00/12.00และ17.30 น.

***หลังมิสซาทุกรอบเสกและมอบไข่ปัสกา

วันนี้ถุงเงินวินเซนต์เพื่อจิตตารมณ์มหาพรตจะได้รวบรวมส่งให้สภาพระสังฆราชเพื่อผู้ยากไร้

 

คุณพ่อชาญชัย  ทิวไผ่งาม