เจ้าวัดทักทาย : วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน2019

07
Apr

สารวัดวันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2019
สัปดาห์ที่ห้าในเทศกาลมหาพรต

พี่น้องที่รัก…

ในที่สุดเราก็มาถึงสัปดาห์สุดท้ายของมหาพรตการเข้าสู่สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ด้วยอาทิตย์พระทรมานของพะเยซูเจ้าเข้ากรุงเยรูซาเล็ม เพื่อการฉลองปัสกาครั้งสุดท้ายของชีวิตของพระองค์แต่เป็นปัสกาใหม่ของชีวิตเราทุกคน ขอให้เราดูความหมายจากปกสารวัดฉบับนี้

 

เชิญชวนผู้สูงอายุรับศีลเจิมหลังมิสซาทุกรอบในวันอาทิตย์นี้ ให้ลูกหลานแต่ละครอบครัวนำผู้อาวุโสที่ลุกเดินมาได้ มานั่ง ณ โต๊ะหน้าหรือนั่งในรถเข็นก็ได้ บรรดาพระสงฆ์จะโปรดศีลเจิมแต่ละท่านให้ เป็นบรรยากาศยกบ้านมาที่วัดเป็นแบบครอบครัวที่อยู่ในศีลในพรของพระเจ้าด้วยกัน ขอย้ำทุกรอบ หากใครพลาดวันอาทิตย์นี้ จะมีโปรดอีกครั้งในวันอาทิตย์ที่ 28 อีกครั้ง ซึ่งเป็นวันฉลองพระเมตตาด้วย

 

ขอแจ้งกำหนดการสัปดาห์สิทธิ์ ประจำปีนี้อีกครั้ง
วันอาทิตย์ใบลาน 14 เมษายน ระลึกถึงการเข้ากรุงเยรูซาเล็มอย่างสง่า
เฉพาะมิสซาเสกใบลานหน้าศาลาหลุยส์มารีย์ รอบ 08.00 น.รอบอื่นๆเป็นมิสซาตามปกติ
มีใบลานทั้งมอบให้ท่านละ 1 ใบ และถักสวยงามจำหน่ายช่อราคาละ 20 บาทเป็นต้นไป
เฉพาะวันอาทิตย์นี้ไม่มีเดินรูป 14 ภาค

 

วันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์ 18 เมษายน ระลึกถึงอาหารค่ำมื้อสุดท้ายของพระเยซูเจ้า

มิสซาเวลา 19.00 น.พิธีล้างเท้าผู้แทนสัตบุรุษ 12 ท่าน ตื่นเฝ้าศีลมหาสนิท

 

วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ 19 เมษายน ระลึกถึงพระมหาทรมานของพระเยซูเจ้า

เดินรูป 14 ภาค เวลา 18.30 น.

พิธีนมัสการไม้กางเขนเวลา 19.00 น.

 

วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ 20 เมษายน ระลึกถึงการตื่นเฝ้า

พิธีเสกไฟและเทียนปัสกาหน้าศาลาหลุยส์ เวลา 19.00 น.

พิธีเสกน้ำและล้างบาป

และสมโภชค่ำคืนปัสกา

 

วันอาทิตย์ปัสกา 21 เมษายน สมโภชปัสกา

มิสซาตามปกติ 06.00/08.00/10.00/12.00และ17.30 น.หลังมิสซามอบไข่ปัสกา

 

ขอรณรงค์เงินซองมหาพรต ครั้งสุดท้าย เพื่อจิตตารมณ์แบ่งปันการทำทาน จะได้รวบรวมส่งให้สภาพระสังฆราชเพื่อผู้ยากไร้ต่อไป

 

คุณพ่อชาญชัย  ทิวไผ่งาม