เจ้าวัดทักทาย : อาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2019

31
Mar

สารวัดวันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2019
สัปดาห์ที่สี่ในเทศกาลมหาพรต

 

พี่น้องที่รัก…

เราเข้าสู่มหาพรตอย่างเข้มข้น สีสันของเสื้อพระสงฆ์เป็นสีชมพูกุหลาบ สื่อถึงความหมายการเตรียมจิตใจผ่านคึ่งทางแล้ว การรอคอยด้วยความชื่นชมยินดีเป็นการเดินทางมหาพรตที่เปี่ยมล้นด้วยความหวังถึงการมีชีวิตใหม่ เหมือนงานเลี้ยงที่พระเป็นเจ้าจัดเตรียมรอคอยพวกเราทุกคนในวันอาทิตย์ปัสกา เหมือนเรื่องเล่าในพระวรสารวันนี้ ลูกที่ผ่านชีวิตเก่าคือบาป บัดนี้ได้มีชีวิตใหม่ นำความชื่นชมมาสู่ชาวเราอีกครั้งหนึ่ง

 

ตั้งแต่เย็นวันศุกร์ที่ 5 เมษายน เวลา 17.00 น.จนถึงเย็นวันเสาร์ที่ 6 เมษายน เวลา 17.00 น. เป็นเวลา 24 ชั่วโมงเพื่อพระคริสตเจ้า “อาศัยพระคริสตเจ้า พร้อมกับพระคริสตเจ้า และในพระคริสตเจ้า”ตื่นเฝ้า ณ วัดพระจิตเจ้า รพ.เซนต์หลุยส์ ใช้เวลาเพื่อ “อยู่ที่นี่กับพระอาจารย์” เพื่อเข้าเงียบสร้างพลับพลาใจให้กับพระเยซูเจ้า แต่ละชั่วโมงศักดิ์สิทธิ์มีเพื่อนพี่น้องสามารถเปลี่ยนเวรยามเฝ้าศีลแบบส่วนตัวและกลุ่มเพื่อนหมู่คณะ แต่จะไม่มีพิธีกรหรือการส่งเสียงรบกวนใด เว้นแต่ตอนทำวัตรและสวดสายประคำเท่านั้น

 

นอกจากนี้มีโปรดศีลอภัยบาปโดยสงฆ์แห่งเมตตาธรรมในคืนวันศุกร์ต้นเดือนที่วัดเซนต์หลุยส์ ตั้งแต่เวลา 19.00 จนถึง 21.00 น. พี่น้องสามารถเชิญชวนเพื่อนพี่น้องที่ห่างเหินไป นำพามาเพื่อการคืนดีกับพระเจ้าและพระศาสนจักรในมหาพรตและปัสกาปีนี้ จะทำให้เราปฏิบัติกิจเมตตาทั้งฝ่ายการและจิตใจอย่างดี

 

พ่อขอเชิญชวนทุกคนจัดเวลาพิเศษเพื่อเตรียมตัวเดินหน้าเข้าสู่ปัสกาอย่างดี

ศุกร์ที่ 5 เมษายน 2019

17.00 น. ตั้งศีลมหาสนิทที่วัดพระจิตเจ้า(เริ่มการตื่นเฝ้า 24 ชั่วโมง)

17.30 น. มิสซาศุกร์ต้นเดือน พระแท่นใหญ่วัดเซนต์หลุยส์

18.00 น. เดินรูป 14 ภาค วัดเซนต์หลุยส์

19.00 น. วจนพิธีกรรมศีลอภัยบาป พระสงฆ์เมตตาธรรมฟังแก้บาปที่วัดเซนต์หลุยส์ถึงสามทุ่ม

(มีกลุ่มคณะสลับเฝ้าศีลสลับเปลี่ยนครั้งละ 1 ชั่วโมงตลอดคืน รักษาความเงียบและสงบ)

 

เสาร์ 6 เมษายน 2019

05.00 น. ทำวัตรเช้าต่อหน้าศีลมหาสนิทวัดพระจิตเจ้า

06.00 น. มิสซาประจำวัน พระแท่นใหญ่วัดเซนต์หลุยส์

(วัดพระจิตเจ้า ยังคงทำการตื่นเฝ้าต่อไปจนถึงเวลา 17.00 น.)

10.00 น. ทำวัตรสายต่อหน้าศีลมหาสนิทวัดพระจิตเจ้า

15.00 น. ทำวัตรเย็นต่อหน้าศีลมหาสนิทวัดพระจิตเจ้า

16.00 น. สวดสายประคำต่อหน้าศีลมหาสนิทวัดพระจิตเจ้า

17.00 น. อวยพรศีลมหาสนิทปิดพิธีตื่นเฝ้า 24 ชั่วโมงวัดพระจิตเจ้า

17.30 น. มิสซาประจำวันอาทิตย์ที่ 5 มหาพรตวัดเวนต์หลุยส์

 

พระเยซูเจ้าเชื้อเชิญ…อยู่กับพระองค์ “ที่นี่น่าอยู่จริงๆ….”

 

คุณพ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม