เจ้าวัดทักทาย : อาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2019

03
Mar

สารวัดวันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2019
สัปดาห์ที่แปดเทศกาลธรรมดา
ประกาศจากวัดเซนต์หลุยส์
เรื่องเวลามหาพรตและสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ประจำปี 2019

วันพุธรับเถ้าที่ 6 มีนาคม 2019 เริ่มมหาพรตมิสซาเช้าเวลา 6.00 น. เย็นเวลา 17.30 น.และค่ำเวลา 19.00 น. โปรยเถ้าทั้งสามมิสซา

 

ทุกวันศุกร์ของเทศกาลมหาพรต จะมีเดินรูปสิบสี่ภาคหลังมิสซา 17.30 น.จบแล้ว และเดินรูปภาคภาษาจีนจะมีสัตบุรุษก่อสวดเวลา 14.00 น.ทุกวันศุกร์ในวัดเช่นเดียวกันการเดินรูปในวันอาทิตย์ เวลา 09.15 น. และเวลา 17.00 น.ทุกวันอาทิตย์(เว้นวันอาทิตย์ใบลาน) เดินรูปส่งท้ายในเทศกาลมหาพรตคือวันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ที่ 19 เมษายน เวลา 18.30 น.ก่อนพิธีนมัสการไม้กางเขน

 

วันศุกร์ที่ 5 ตั้งแต่เวลา 17.00 น.ถึงวันเสาร์ที่ 6 เมษายนเวลา 17.00 น. เป็นเวลา 24 ชั่วโมงเพื่อพระคริสตเจ้า มีพิธีตื่นเฝ้า(ศีลมหาสนิท)ที่วัดพระจิตเจ้าของโรงพยาบาล และโปรดศีลอภัยบาปในคืนวันศุกร์ตั้งเวลา 19.00 น.จนถึงเวลา 21.00 น.ที่วัดเซนต์หลุยส์

 

วันอาทิตย์ใบลาน ตรงกับวันที่ 14 เมษายน 2019มิสซารอบ 08.00 น.เสกใบลานหน้าโถงศาลา

 

หลุยส์มารีย์ของวัด(มีบริการใบลานฟรีแบบไม่ถัก)และบ้านผู้สูงอายุนำใบลานถักสวยงามมาจัดจำหน่ายเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือค่าใช้จ่ายให้กับผู้สูงอายุของบ้านลำไทร ทางวัดต้นหมากเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่บ้าน

 

เฉพาะวันพฤหัส-ศุกร์และเสาร์ในสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ พิธีรอบเดียวเวลา 19.00 น.

 

วันพฤหัสบดีศักดิ์สิทธิ์18 เมษายนมิสซาอาหารค่ำมื้อสุดท้ายของพระเยซูเจ้าและมีเฝ้าศีลที่วัดพระจิตเจ้าของโรงพยาบาล จนถึงเวลา 23.00 น.

 

วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ 19 เมษายนพิธีนมัสการไม้กางเขน

 

วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ 20 เมษายน พิธีเสกไฟ เทียนปัสกา น้ำศักดิ์สิทธิ์ และล้างบาปผู้ใหญ่เตรียมตัวเป็นคริสตชน(พิธีเสกไฟเริ่มต้นที่หน้าศาลาหลุยส์มารีย์ของวัด)

 

ตลอดเทศกาลมหาพรต ให้พี่น้องสัตบุรุษทุกท่าน ได้แบ่งปันน้ำใจด้วยปัจจัยใส่ซองมหาพรตอย่างสม่ำเสมอเพื่อช่วยผู้ยากไร้

คุณพ่อเจ้าอาวาสวัด
ประกาศเมื่ออาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2019

 

หมายเหตุ:
เพื่อการเริ่มต้นมหาพรตอย่างดี ให้มีความหมายถึงการเดินทางไม้กางเขนกับพระเยซูเจ้าด้วยการทำพลีกรรมใช้โทษบาป เปลี่ยนแปลงชีวิตเพื่อเฉลิมฉลองปัสกา จะทำให้มีสันติสุขกับพระคริสตเจ้าอย่างแท้จริงในวันสมโภชปัสกาปีนี้ จึงเชิญชวนเพื่อนี้ทุกท่านได้เตรียมจิตใจอย่างดี และเอาจริงเอาจังกับ 40 วัน เพื่อการฉลอง 350 ปีมิสซังสยาม การประกาศข่าวดีในประเทศไทย และการเริ่มงานโรงพยาบาล 120 ปี การศึกษาของโรงเรียนและชุมชนความเชื่อของวัดเซนต์หลุยส์กว่า 60 ปีที่ผ่านพ้นมา ขอพระเป็นเจ้าผ่านการดำเนินชีวิตที่นำพระวาจาคือข่าวดีไปมอบให้กับเพื่อนพี่น้องที่ยังเหินห่างจากพระองค์ “กลับใจและเชื่อพระวรสาร”