เจ้าวัดทักทาย : อาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2019

24
Mar

สารวัดวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม2019
สัปดาห์ที่สามในเทศกาลมหาพรต

พี่น้องที่รัก…

เป็นสัปดาห์ที่สาม พระวรสารพูดถึงต้นมะเดื่อ ปลูกมาสามปีแล้วยังไม่มีผล จงโค่นมันทิ้งเสีย มหาพรตเริ่มเดินทางมาถึงหลักหมุดไม้กางเขนเป็นสัปดาห์ที่สาม หากพระวาจายังไม่บังเกิดผลในตัวเอง

 

ต้องรีบทำอะไรบ้างแล้ว ก่อนที่พระองค์จะโค่นเราทิ้งเสีย พยศชั่วที่ทำให้ชีวิตของเรายังวนเวียนเรื่องเก่าๆที่เสียวิญญาณและพระพรของพระเจ้า จงตัดกิ่งที่ไม่เกิดดอกออกผลเสีย หมั่นรดน้ำพระวาจาทรงชีวิตและคลุกเคล้าด้วยอาหารอันศักดิ์สิทธิ์ ศีลอภัยบาปและศีลมหาสนิท ต้นไม้แห่งชีวิตต้นนี้ยังมีอนาคตและเต็มไปด้วยความหวังว่ามันจะเกิดผลออกมา และเป็นผลที่พระเจ้าต้องการ

 

ขอชื่นชมบรรดากลุ่ม คณะทำงานของวัดและองค์กรต่างๆ ได้ออกมาพบปะพี่น้อง ถึงแม้ว่าเป็นเรื่องใหม่ ก็ขอให้เป็นขอบฟ้าใหม่ที่พร้อมจะทำให้ชุมชนแห่งความเชื่อของวัดเซนต์หลุยส์มีชีวิตชีวา หากเปรียบเทียบองค์กรของภาครัฐ ยังต้องให้เจ้าหน้าที่ออกจากที่นั่งในสำนักงานเพื่อไปหาชาวบ้าน เสนอความช่วยเหลือและบอกเล่าการทำงานให้ถึงปากถึงท้องถึงกับเคาะประตูบ้าน ส่วนภาคเอกชนนั้นเดินหน้าเต็มพิกัดเพื่อทำอย่างไรให้ทุกคนได้เข้ามาในวงจรธุรกิจการค้าขาย ขายตรง ขายอ้อม ขายผ่อน ขายประกัน ขายเชื่อ แม้แต่ยังขายด้วยระบบออนไลน์ สามารถติดต่อกันได้ตลอดวันตลอดคืน

 

การทำให้สัตบุรุษหรือเพื่อนพี่น้องของเรา ต้องมีขอบฟ้าใหม่ ยิ่งลูกค้ามีน้อยต้องกล้าประชิดตัวและมีวิธีการใหม่ให้ลูกค้าสนใจและติดใจ อย่าเป็นเพียงแค่ save zone รอดไปวันๆ ถึงแม้ชีวิตความศรัทธาไม่ใช่ธุรกิจการค้าและตีคุณค่าของความเชื่อเป็นสินค้ากับลูกค้า แต่เมื่อเส้นทางมันคู่ขนานกันไป มองเขามองเรา และแข่งขันกันให้ไปถึงเป้าหมาย คงไม่ใช่ไปด้วยกันไปไม่ได้ ชีวิตคนมีทั้งร่างกายและวิญญาณ เรื่องปากท้องและจิตใจ จึงต้องอาศัยเดินทางไปด้วยกัน ผ่านทางไม้กางเขน cross พบกับ พระสิริโรจน์ crown ฉันใดชีวิตที่ประสบความสำเร็จ success ต้องมี passion เช่นเดียวกัน

 

มี cross และ passion ในเวลามหาพรตสำหรับผู้ที่ปรารถนา crown และ successคือการเดินทางไม้กางเขนหรือเดินรูปสิบสี่ภาค เป็นการเดินทางที่พระพรและทำให้เราไตร่ตรองถึงชีวิตในเวลาพิเศษนี้ได้อย่างดี ในวันธรรมดาก็เป็นวันศุกร์ เวลา 18.00 น. วันอาทิตย์ เวลา 09.30 และ 17.00 น.นอกจากนี้สรรหาหนังสือดีดี มากำกับตัวเราให้มุ่งมั่นไปข้างหน้าเพื่อ อยู่ในหนทางมหาพรตสู่ปัสกาอย่างมีความสุขใจ การรับศีลศักดิ์สิทธิ์อย่างใส่ใจ จะทำให้เข้าใจถึง การแก้บาปและรับศีลมหาสนิทในกำหนดปัสกาอย่างมีความหมายในชีวิต

 

ตั้งแต่เย็นวันศุกร์ที่ 5 เมษายน เวลา 17.00 น.จนถึงเย็นวันเสาร์ที่ 6 เมษายน เวลา 17.00 น. เป็นเวลา 24 ชั่วโมงเพื่อพระคริสตเจ้า “อาศัยพระคริสตเจ้า พร้อมกับพระคริสตเจ้า และในพระคริสตเจ้า”ตื่นเฝ้า ณ วัดพระจิตเจ้า รพ.เซนต์หลุยส์ ใช้เวลาเพื่อ “อยู่ที่นี่กับพระอาจารย์” เพื่อเข้าเงียบสร้างพลับพลาใจให้กับพระเยซูเจ้า แต่ละชั่วโมงศักดิ์สิทธิ์มีเพื่อนพี่น้องสามารถเปลี่ยนเวรยามเฝ้าศีลแบบส่วนตัวและเพื่อนหมู่คณะ แต่จะไม่มีพิธีกรหรือการส่งเสียงรบกวนใด

 

นอกจากนี้มีโปรดศีลอภัยบาปโดยสงฆ์แห่งเมตตาธรรมในคืนวันศุกร์ต้นเดือนที่วัดเซนต์หลุยส์ ตั้งแต่เวลา 19.00 จนถึง 21.00 น. พี่น้องสามารถเชิญชวนเพื่อนพี่น้องที่ห่างเหินไป นำพามาเพื่อการคืนดีกับพระเจ้าและพระศาสนจักรในมหาพรตและปัสกาปีนี้ จะทำให้เราปฏิบัติกิจเมตตาทั้งฝ่ายการและจิตใจอย่างดี

 

ขอให้ทุกคนมีพลังใจ เพื่อการเดินทางมหาพรตอย่างมุ่งมั่นต่อไป

 

คุณพ่อชาญชัย  ทิวไผ่งาม