เจ้าวัดทักทาย : อาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2019

10
Mar

สารวัดอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2019
เทศกาลมหาพรต

พี่น้องที่รัก…

มหาพรตเริ่มแล้ว ผู้ใดที่ยังไม่ได้รับการโปรยเถ้า สามารถเดินออกมารับหลังจากมิสซาซาจบแล้วในแต่ละรอบได้ พระสงฆ์จะโปรยเถ้าเหนือศีรษะและเตือนใจเราให้เริ่มต้นมหาพรต ด้วยการกลับใจและเชื่อพระวาจาของพระเจ้าเถิด กายมาจากดินก็จะกลับไปเป็นดิน เมื่อมาจากพระเจ้าก็จะกลับไปหาพระเจ้า

 

ต้องขอภัยพี่น้องที่ไม่ได้รับสารวัดทั้งสองสัปดาห์ที่ผ่านมา เพราะหมดลงอย่างเด็ดขาดในมิสซารอบตั้งแต่เที่ยง เพราะทุกคนอยากเอาตารางเวลาไปติดไว้ที่บ้านเพื่อเตือนความจำ สารวัดฉบับนี้จึงขอย้ำซ้ำอีกครั้ง

 

“ทุกวันศุกร์ของเทศกาลมหาพรต จะมีเดินรูปสิบสี่ภาคหลังมิสซา 17.30 น.จบแล้ว และเดินรูปภาคภาษาจีนจะมีสัตบุรุษก่อสวดเวลา 14.00 น.ทุกวันศุกร์ในวัดเช่นเดียวกันการเดินรูปในวันอาทิตย์ เวลา 09.15 น. และเวลา 17.00 น.ทุกวันอาทิตย์(เว้นวันอาทิตย์ใบลาน) เดินรูปส่งท้ายในเทศกาลมหาพรตคือวันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ที่ 19 เมษายน เวลา 18.30 น.ก่อนพิธีนมัสการไม้กางเขน

 

วันศุกร์ที่ 5 ตั้งแต่เวลา 17.00 น.ถึงวันเสาร์ที่ 6 เมษายนเวลา 17.00 น. เป็นเวลา 24 ชั่วโมงเพื่อพระคริสตเจ้า มีพิธีตื่นเฝ้า(ศีลมหาสนิท)ที่วัดพระจิตเจ้าของโรงพยาบาล และโปรดศีลอภัยบาปในคืนวันศุกร์ตั้งเวลา 19.00 น.จนถึงเวลา 21.00 น.ที่วัดเซนต์หลุยส์

 

ในคืนวันศุกร์ที่ 5 จะมีโปรดศีลอภัยบาปด้วยการทำวจนพิธีกรรมพิจารณาบาปรวมด้วยกันและรับศีลอภัยบาปที่ละคนจากพระสงฆ์เมตตาธรรม ตั้งแต่เวลา 19.00-21.00 น. ค่ำคืนดังกล่าวจะมีการสอนถักใบลานเพื่อนำไปใช้ในวันอาทิตย์ใบลาน

 

วันอาทิตย์ใบลาน ตรงกับวันที่ 14 เมษายน 2019มิสซารอบ 08.00 น.เสกใบลานหน้าโถงศาลา

 

หลุยส์มารีย์ของวัด(มีบริการใบลานฟรีแบบไม่ถัก)และบ้านผู้สูงอายุนำใบลานถักสวยงามมาจัดจำหน่ายเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือค่าใช้จ่ายให้กับผู้สูงอายุของบ้านลำไทร ทางวัดต้นหมากเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่บ้าน

 

มีใบลานทั้งแจกและจำหน่ายด้วยฝีมือจากผู้สูงอายุบ้านลำไทร นำมาเพื่อหารายได้ช่วยเหลือบ้านผู้สูงอายุ ใครชอบแบบไหนตามความสมัครใจ

 

เฉพาะวันพฤหัส-ศุกร์และเสาร์ในสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ พิธีรอบเดียวเวลา 19.00 น.

 

วันพฤหัสบดีศักดิ์สิทธิ์18 เมษายนมิสซาอาหารค่ำมื้อสุดท้ายของพระเยซูเจ้าและมีเฝ้าศีลที่วัดพระจิตเจ้าของโรงพยาบาล จนถึงเวลา 23.00 น.

 

วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ 19 เมษายนพิธีนมัสการไม้กางเขน

 

วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ 20 เมษายน พิธีเสกไฟ เทียนปัสกา น้ำศักดิ์สิทธิ์ และล้างบาปผู้ใหญ่เตรียมตัว

 

เป็นคริสตชน (พิธีเสกไฟเริ่มต้นที่หน้าศาลาหลุยส์มารีย์ของวัด)

 

ตลอดเทศกาลมหาพรต ให้พี่น้องสัตบุรุษทุกท่าน ได้แบ่งปันน้ำใจด้วยปัจจัยใส่ซองมหาพรตอย่างสม่ำเสมอเพื่อช่วยผู้ยากไร้”

 

ขอให้ทุกท่านได้ร่วมเดินทางมหาพรตและเตรียมพร้อมสำหรับการฉลองปัสกาประจำปี

พ่อเจ้าวัดเซนต์หลุยส์