เจ้าวัดทักทาย : อาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2019

24
Feb

สารวัดวันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2019
สัปดาห์ที่เจ็ดเทศกาลธรรมดา
ประกาศจากวัดเซนต์หลุยส์
เรื่องเวลามหาพรตและสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ประจำปี 2019

 

วันพุธรับเถ้าที่ 6มีนาคม 2019 เริ่มมหาพรตมิสซาเช้าเวลา 6.00 น. เย็นเวลา 17.30 น.และค่ำเวลา 19.00 น. โปรยเถ้าทั้งสามมิสซา

 

ทุกวันศุกร์ของเทศกาลมหาพรต จะมีเดินรูปสิบสี่ภาคหลังมิสซา 17.30 น.จบแล้ว และเดินรูปภาคภาษาจีนจะมีสัตบุรุษก่อสวดเวลา 14.00 น.ทุกวันศุกร์ในวัดเช่นเดียวกันการเดินรูปในวันอาทิตย์ เวลา 09.15 น. และเวลา 17.00 น.ทุกวันอาทิตย์(เว้นวันอาทิตย์ใบลาน) เดินรูปส่งท้ายในเทศกาลมหาพรตคือวันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ที่ 19 เมษายน เวลา 18.30 น.ก่อนพิธีนมัสการไม้กางเขน

 

วันศุกร์ที่ 5 ตั้งแต่เวลา 17.00 น.ถึงวันเสาร์ที่ 6 เมษายนเวลา 17.00 น. เป็นเวลา 24 ชั่วโมงเพื่อพระคริสตเจ้า มีพิธีตื่นเฝ้า (ศีลมหาสนิท)ที่วัดพระจิตเจ้าของโรงพยาบาล และโปรดศีลอภัยบาปในคืนวันศุกร์ตั้งเวลา 19.00 น.จนถึงเวลา 21.00 น.ที่วัดเซนต์หลุยส์

 

วันอาทิตย์ใบลาน ตรงกับวันที่ 14 เมษายน 2019 มิสซารอบ 08.00 น.เสกใบลานหน้าโถงศาลา

 

หลุยส์มารีย์ของวัด(มีบริการใบลานฟรีแบบไม่ถัก)และบ้านผู้สูงอายุนำใบลานถักสวยงามมาจัดจำหน่ายเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือค่าใช้จ่ายให้กับผู้สูงอายุของบ้านลำไทร ทางวัดต้นหมากเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่บ้าน

 

เฉพาะวันพฤหัส-ศุกร์และเสาร์ ในสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ พิธีรอบเดียวเวลา 19.00 น.

 

วันพฤหัสบดีศักดิ์สิทธิ์18 เมษายนมิสซาอาหารค่ำมื้อสุดท้ายของพระเยซูเจ้าและมีเฝ้าศีลที่วัดพระจิตเจ้าของโรงพยาบาล จนถึงเวลา 23.00 น.

 

วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ 19 เมษายนพิธีนมัสการไม้กางเขน

 

วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ 20 เมษายน พิธีเสกไฟ เทียนปัสกา น้ำศักดิ์สิทธิ์ และล้างบาปผู้ใหญ่เตรียมตัว

 

เป็นคริสตชน(พิธีเสกไฟเริ่มต้นที่หน้าศาลาหลุยส์มารีย์ของวัด)

 

ตลอดเทศกาลมหาพรต ให้พี่น้องสัตบุรุษทุกท่าน ได้แบ่งปันน้ำใจด้วยปัจจัยใส่ซองมหาพรตอย่างสม่ำเสมอเพื่อช่วยผู้ยากไร้

 

คุณพ่อเจ้าอาวาสวัด
อาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2019

 

หมายเหตุ:
เพื่อการเริ่มต้นมหาพรตอย่างดี ให้มีความหมายถึงการเดินทางไม้กางเขนกับพระเยซูเจ้าด้วยการทำพลีกรรมใช้โทษบาป เปลี่ยนแปลงชีวิตเพื่อเฉลิมฉลองปัสกา จะทำให้มีสันติสุขกับพระคริสตเจ้าอย่างแท้จริงในวันสมโภชปัสกาปีนี้ จึงเชิญชวนพี่น้องทุกท่านได้เตรียมจิตใจอย่างดี และเอาจริงเอาจังกับ 40 วัน เพื่อการฉลอง 350 ปีมิสซังสยาม การประกาศข่าวดีในประเทศไทย และการเริ่มงานโรงพยาบาล 120 ปี การศึกษาของโรงเรียนและชุมชนความเชื่อของวัดเซนต์หลุยส์กว่า 60 ปีที่ผ่านพ้นมา ขอพระเป็นเจ้าผ่านการดำเนินชีวิตที่นำพระวาจาคือข่าวดีไปมอบให้กับเพื่อนพี่น้องที่ยังเหินห่างจากพระองค์ “กลับใจและเชื่อพระวรสาร”