เจ้าวัดทักทาย : อาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2019

20
Jan

สารวัดวันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2019
สัปดาห์ที่สองเทศกาลธรรมดา

พี่น้องที่รัก

ขอขอบคุณพี่น้องที่ช่วยกันผ่านทาง “ถุงทานคณะวินเซนต์เดอปอล”เมื่อสัปดาห์ที่แล้วรวมทั้งสิ้น 96,169.00 บาท(เก้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยหกสิบเก้าบาท) ทางวัดได้ส่งมอบเพื่อให้ทางสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานีช่วยฟื้นฟูผู้ได้รับความเสียหายจากพายุปาบึกอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเคยมีประสบการณ์ช่วยผู้ประสบภัยสึนามิในอดีตที่ผ่านมา ขอพระเป็นเจ้าตอบแทนน้ำใจดีของทุกท่านด้วย

 

ขอแสดงความยินดีกับเด็กๆที่ได้รับศีลกำลังเมื่อเช้าวันเสาร์ที่ผ่านมา โดยพระคาร์ดินัลเกรียงศักดิ์ ณ วัดนักบุญยอแซฟ ตรอกจันทน์ คุณพ่อคุณแม่และผู้เกี่ยวข้อง ต้องช่วยกันส่งเสริมความเป็นคริสตชนที่เจริญเติบโตด้วยพระคุณของพระจิตเจ้า ให้เป็นผู้ช่วยพระเยซูเจ้าประกาศข่าวดี พิธีกรรม กิจกรรมของวัดและองค์กรต่างๆของพระศาสนจักรอย่างเข้มแข็ง

 

มิสซาตลอดสัปดาห์นี้เราจะคิดถึงพระคาร์ดินัลไมเกิ้ลมีชัย กิจบุญชู เป็นพิเศษ ในโอกาสครบรอบวันเกิด 90 ปี (24 มกราคม) ครบ 36 ปีสมณศักดิ์พระคาร์ดินัล (2 กุมภาพันธ์)และปลายปีในเดือนธันวาคมครบศีลบวชเป็นพระสงฆ์ 60 ปี ถือเป็นพระพรพิเศษที่พระประทานผ่านทางผู้ใหญ่ของพระศาสนจักร

 

พ่อขอแจ้งมิสซาวันตรุษจีนประจำปีนี้ คือวันอังคาร 5 กุมภาพันธ์ มิสซาเวลา 6.00และ 17.30 น.มีตามปกติ และมิสซาเวลา 9.00 น.สุขสำราญสำหรับพี่น้องทุกท่านด้วย(หลังมิสซาแจกส้ม)

 

ในวันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ มิสซารอบเช้า 6.00 น.เป็นมิสซาฉลองการถวายพระกุมารในพระวิหาร ตามธรรมเนียมของพระศาสนจักรจะมีพิธีเสกเทียนและแห่เทียน เช้าวันนั้นมีพี่น้องหลายท่านมารถมาร่วมมิสซาได้ ขอให้นำเทียนหรือมาซื้อที่วัดเพื่อใช้ในพิธี พระสงฆ์จะสวดภาวนาและเสกเทียนซึ่งจะถูกใช้จุดเพื่อเตือนความศรัทธาและใช้ในพิธีกรรม พิธีจะกระทำในวัดหน้าพระแท่นใหญ่ ส่วนในเวลาตอนเย็น 17.30 น.เป็นมิสซาประจำวันอาทิตย์ตามปกติ

 

การเรียนคำสอนของเด็กในภาคฤดูร้อน ปีนี้สโลแกนว่า “ธรรมทูตน้อยประกาศข่าวดี”จะเริ่มในวันจันทร์ที่ 25 มีนาคมจนจบในวันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน แต่การรับศีลมหาสนิทครั้งแรกจะกระทำในวันอาทิตย์ปัสกาที่ 21 เมษายน และรับศีลกำลังในวันเสาร์ที่ 27 พร้อมกันกับวัดอื่นๆที่อาสนวิหารอัสสัมชัญใครที่มีลูกหลานถึงเกณฑ์อายุและจัดเวลาให้กับการเตรียมตัวในวันดังกล่าวด้วย

 

เกณฑ์ของเด็กเรียนคำสอนคือชั้น ป.3 จนถึง ป.6 และนักเรียนโตมากกว่านี้เพื่อการรื้อฟื้นคำสัญญาแห่งศีลล้างบาปอย่างสง่า เด็กๆเหล่านี้จะได้รับคำแนะนำเพื่อการเป็น “ยุวธรรมทูต” ช่วยพระเยซูประกาศข่าวดีด้วย สถานที่เรียนคือห้องคำสอนของวัด และตารางเวลาประจำวันเรียนคือ 08.30-14.00 น.

 

ขอพระเจ้าอวยพร

พ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม