เจ้าวัดทักทาย : อาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2019

30
Nov

สารวัดวันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2019

สัปดาห์ที่หนึ่งเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

      ขอผู้เก็บภาพพระสันตะปาปาผ่านรอบวัดเซนต์หลุยส์และโรงเรียน ส่งภาพเข้าทางเวปไซต์ของวัด เพื่อทำเป็นอนุสรณ์เตือนความทรงจำที่ดี ให้กับลูกหลานต่อไป อีกยาวนานเท่าไรก็ว่ากันใหม่ต่อไป ใคร “ยังมีชีวิตอยู่” ช่วยทำให้เป็น “สะพาน” เชื่อมโยงวันนี้กับวันโน้นด้วย

        สภาภิบาลและทางโรงเรียนเริ่มเตรียมงานคริสต์มาสเซนต์หลุยส์เฟสติเวล 2019-2020 จำนวนบัตรสอยดาวปีนี้ 20,000 ใบ จะถูกวางจำหน่ายหาซื้อได้ที่วัด โรงเรียน และโรงพยาบาล เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและกระจายงานออกไปอย่างทั่วถึง รางวัลใหญ่เล็กมีเพิ่มขึ้น เพื่อกิจการกุศลให้กับทางโรงเรียน และเกมการละเล่นมากมายทั้งของสภาภิบาลวัด และวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ อีกทั้งร้านอาหารเครื่องดื่ม โรงเรียนจัดให้อิ่มหนำสำราญ บัดนี้งานจะเริ่มแล้ว ใครซื้อก่อนของวัดในวันนี้เพียงห้าพันใบมีของขวัญพิเศษมอบให้เป็นรางวัลพิเศษก่อนเริ่มงานจริง ติดตามการประกาศของวัดในสัปดาห์สุดท้ายเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

        ในวันที่ 4 และ 5 ธันวาคม นี้ทางวัดจัดแสวงบุญ 45 ที่นั่งอาสนวิหารจันทบุรีและอารามการ์แมล จันทบุรี และซื้อของที่ระลึกอารามซิสเตอร์จันทบุรี รวมที่พักและอาหาร 2 มื้อ รายละเอียดสอบถามได้ที่โต๊ะสภาภิบาลสนามหญ้าข้างวัด

        ก้าวต่อไปหลังจากผ่านงานต้อนรับพระสันตะปาปาคือ การรณรงค์ให้วัดและโรงเรียนสะอาด เพราะฉะนั้นขอความกรุณานำขยะกลับบ้าน อย่าทิ้งขว้างไว้ที่วัดและโรงเรียน ขยะจะมีรวมที่ถังใหญ่เท่านั้น ถังเล็กๆจะไม่มี เพื่อช่วยลดโลกร้อนและช่วยกันสร้างความสะอาดให้กับบ้านของพระ

        อีกสิ่งหนึ่งที่ต้องถือว่าสำคัญคือการไม่สูบบุหรี่ในรอบวัดและโรงเรียน เพราะเป็นสถานที่ต้องห้ามทางกฎหมาย ขอให้ช่วยกันเตือนและบอกผู้จะสูบว่าทำไม่ได้ หนึ่งผิด และสองทำให้เจ้าของสถานที่ต้องผิดด้วยที่ไม่เตือน ขณะนี้มีป้ายเตือนทั้งหน้าวัดและรอบวัดแล้ว

        เรื่องสุดท้ายแต่ขอให้เป็นเรื่องแรกเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับก้าวเดินต่อไปคือนำบทสรุปของบทเทศน์หรือสุนทรพจน์ของพระสันตะปาปาเยือนประเทศไทย นำมาเป็นข้อคิดและข้อพึงปฏิบัติ เพราะนี่คือเครื่องหมายแห่งกาลเวลาที่พระเจ้าตรัสบอกกับเรา “หนทาง ความจริงและชีวิต”

ขอพระอวยพร

คุณพ่อชาญชัย  ทิวไผ่งาม

|father