เจ้าวัดทักทาย : อาทิตย์ที่ 3พฤศจิกายน2019

02
Nov

สารวัดวันอาทิตย์ที่ 3พฤศจิกายน2019

สัปดาห์ที่ 31 เทศกาลธรรมดา

“ศิษย์พระคริสต์ เจริญชีวิต ศิษย์ธรรมทูต” ช่วยกันประกาศข่าวดีเพื่อเพื่อนพี่น้องทุกคน

พี่น้องที่รัก…

        เดือนพฤศจิกายน “โปรดระลึกถึงผู้ล่วงลับ”วันเสาร์ที่ 2 มิสซาเช้า 6.00 น.มิสซารับพระคุณการุณย์บริบูรณ์เพื่อผู้ล่วงลับครั้งที่ 1 เนื่องจากเย็นวันเสาร์ที่ 2 เป็นมิสซาวันพระเจ้าจึงเลือนไปทำมิสซารับพระคุณการุณย์เพื่อผู้ล่วงลับมิสซาที่ 2 และ 3 ในวันจันทร์ที่ 4  เวลา 17.30 น.และ19.00 น.มิสซาใน เวลา 19.00 น.วัดเซนต์หลุยส์ทำมิสซาเพื่อผู้ล่วงลับทั่วไป เชิญนำรูปบรรดาผู้ล่วงลับสวยงามไม่ใหญ่เกินขนาดกระดาษเอสี่(A4)เพื่อระลึกถึงเขาเถิด และตลอดสัปดาห์ตั้งแต่ 2 ถึงวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน สามารถภาวนาเพื่อผู้ล่วงลับได้ที่สุสานหรือภายในวัด เพื่อการรับพระคุณการุณย์สำหรับผู้ล่วงลับ โดยร่วมมิสซาอย่างดี แก้บาปรับศีลและสวดภาวนาตามพระประสงค์ของสมเด็จพระสันตะปาปา ข้าพเจ้าเชื่อถึงพระเป็นเจ้า ข้าแต่พระบิดา วันทามารีย์และพระสิริรุ่งโรจน์ ครั้งเดียว การรับพระคุณการุณย์ฯนี้สามารถรับได้วันละหนึ่งครั้งภายในวันที่ 2 ถึง 8 พ.ย.

        นี่คือคำเชิญชวนเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว พ่อขอย้ำอีกครั้งหนึ่ง เพื่อทำกิจเมตตาต่อผู้ล่วงลับด้วย

        นับตั้งแต่นี้ต่อไป พ่อคงเริ่มปฏิบัติภาระกิจการต้อนรับพระสันตะปาปาฟรังซิส อย่างเต็มรูปแบบ หวังว่าพี่น้องคงมีความรู้สึกเช่นกัน พ่อคิด(เยอะ)นะ หลายคนที่เพิ่งมาขอลงทะเบียน หลายคนถามถึงการรับบัตร หลายคนถามถึงการแต่งกาย หลายคนถามถามว่าจะอยู่ตรงไหนของบริเวณรอบวัด หลายคนถามว่าจะให้พระสันตะปาปาเสกสายประคำกับมือต้องทำอย่างไร

        สิ่งมี่พ่อรู้สึกมากคือ…คำพูดของบางท่าน “จะทำอย่างไรดี อยากร่วมมิสซาที่สนามกีฬา หรือมาที่วัดก็ยังดี”แถมมีน้ำตาไหลออกจากตาอีก พ่อนอนไม่หลับจริงๆภาพมันหลอนพ่อ เพราะไม่รู้จะยาวนานอีกกี่ปี อีก 35 ปี หรือมากน้อย หลายคนคงไม่มีโอกาสอีกแล้ว รวมทั้งตัวพ่อเอง

        ก็ได้แต่ทำปัจจุบันให้ดี คือพอในสิ่งที่เป็นอยู่อย่างเต็มที่ ได้แค่ไหนก็แค่นั้นแต่ทำให้ดีที่สุด ใครจะว่าลงทุนหรือมากไป ก็คิดว่าทำเพื่อการเป็นประจักษ์พยานข่าวดีของพระเยซูเจ้า

        พระวรสารเรื่องราวของซักเคียสในวันนี้ ตรงเป๊ะเลย รีบตั้งตัวเองให้พระเยซูเจ้าเห็น และรีบลงมือปฏิบัติช่วยคนอื่นจนหมดจรด ไม่ต้องกั๊ก ไม่ต้องยึกยัก และไม่ต้องมากท่าใดๆ ขอเพียงแต่ได้ต้อนรับพระองค์อย่างที่ตัวเองหวังว่าสักครั้งในชีวิตได้สัมผัสใกล้ชิดพระองค์       

ขอพระอวยพร

คุณพ่อชาญชัย  ทิวไผ่งาม

|father