คุณพ่อปลัด : สื่อสารมวลชนเครื่องมือในการสร้างความเป็นหนึ่ง

16
Aug

คงปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกวันนี้เราอยู่ในโลกของสื่อสารมวลชนกันแบบเต็มตัว เรารับข่าวสารและส่งข่าวสารกันแบบนาทีต่อนาที ชั่วโมงต่อชั่วโมง จนหลายๆครั้ง รับจนกระทั่งอินกับเรื่องนั้นมากไป มากไปกว่านั้นอีกอาจถึงขนาดดราม่าตามมากมายกับเรื่องต่าง ๆ นั้น จนกินไม่ได้ นอนไม่หลับกันเลยก็ว่าได้

 

สื่อสารมวลชนไม่ว่ารูปแบบใด ๆ มีประโยชน์มากมายมหาศาลถ้าถูกใช้อย่างมีคุณค่าและเกิดประโยชน์ อาทิตย์นี้เป็นวันสื่อมวลชนสากล สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้ออกสาสน์ในวันสื่อมวลชนสากลปีนี้ ในใจความตอนหนึ่งพระองค์ตรัสว่า “ถ้าหากครอบครัวใช้สื่อในการเชื่อมโยงกันมากขึ้น ทำให้เข้าใจกันมากขึ้น นั่นเป็นการใช้สื่อที่ถูกต้อง ถ้าหากวัดใช้สื่อในการประสานกิจกรรมต่าง ๆ เป็นสื่อกลางทำให้คริสตชนร่วมบูชาขอบพระคุณด้วยกัน เป็นการใช้สื่อที่ถูกต้อง ถ้าสื่อเป็นโอกาสในการแบ่งปันประสบการณ์ความดี ความงาม ความทุกข์ยากจากที่ห่างไกลและทำให้เราสวดภาวนาให้กันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน นี่เป็นการใช้สื่อที่ถูกต้อง”

 

ในโลกปัจจุบัน ในสังคม หลายครั้ง สื่อถูกใช้เป็นเครื่องมือของการโจมตีกัน เพื่อหวังผลประโยชน์บางอย่างจนสร้างความแตกแยกสร้างความเสียหายมากกว่าจะเป็นประโยชน์อย่างที่ควรจะเป็นจนทำให้คุณค่าและประโยชน์ที่แท้จริงลดน้อยลงไป ในวันสื่อมวลชนสากลในวันนี้น่าจะทำให้เราตระหนักถึงการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ อย่างถูกต้อง อย่างเป็นประโยชน์ เพราะนี่เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพที่จะเข้าไปถึงผู้คนในโลกยุคปัจจุบันอย่างง่ายดาย พ่อขอยกบทภาวนาเพื่อสื่อมวลชนตอนหนึ่งและเชิญชวนทุกท่านได้ภาวนาไปด้วยกันเพื่อสื่อมวลชนจะได้เป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างความเป็นหนึ่งเดียวในสังคมของเรา

 

ข้าแต่พระเจ้า ขอโปรดให้มนุษย์รู้จักใช้เครื่องมือสื่อสารมวลชนเหล่านี้ เป็นเครื่องมือ

เป็นสื่อนำความรัก มาสู่จิตใจที่มีความเกลียดชัง,เป็นสื่อนำความจริง มาสู่ที่ที่มีการหลอกลวง,

เป็นสื่อนำความยินดี มาสู่ผู้ที่กำลังเศร้าโศก,เป็นสื่อนำแสงสว่าง มาสู่ผู้ที่อยู่ในความมืด,

เป็นสื่อนำความหวัง มาสู่ผู้ที่กำลังท้อแท้,เป็นสื่อนำชีวิต มาสู่ผู้ที่อยู่ในความตาย,

เป็นสื่อนำความเชื่อมั่น มาสู่ผู้ที่สงสัย,เป็นสื่อนำความเป็นหนึ่งเดียว มาสู่ที่ที่มีการแตกแยก,

และเป็นสื่อนำความรอดตลอดนิรันดร์ สำหรับตนเองและมนุษยโลก

 

ขอโปรดให้ผู้ที่ได้เสียสละ ทุ่มเทเพื่อสร้างสรรค์สื่อที่ดีแก่สังคม ได้รับพระพรตลอดนิรันดรของพระองค์ และขอให้มนุษย์ในฐานะผู้รับสื่อ สามารถแยกแยะ และเลือกรับสื่อที่เหมาะสม เป็นประโยชน์แก่ตัวเราและสังคมด้วยเถิด อาแมน

 

ปลัดวัดสาทร