เจ้าวัดทักทาย : สารวัดวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม2019

25
Oct

สารวัดวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม2019

สัปดาห์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา

 พี่น้องที่รัก…       

        วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคมส่งท้ายเดือนแม่พระ ก่อนเริ่มมิสซาเย็น 17.00 น.สวดสายประคำ และต่อด้วยมิสซาเวลา 17.30 น.หลังมิสซาแห่รูปแม่พระรอบวัดและจบลงด้วยพิธีเสกถ้ำแม่พระบริเวณสนามหญ้าของวัดเพื่อเป็นอนุสรณ์เตือนใจการสวดสายประคำพร้อมเพรียงกันในโอกาสฉลองสมณลิขิต 100 ปีการแพร่ธรรมของพระสันตะปาปาเบเนดิกที่ 15 หลังจากนั้นคงเป็นความศรัทธาส่วนตัวสวดภาวนาตามอัธยาศรัย

        อาทิตย์นี้ 10.00 น.พระสงฆ์คณะคามิลเลียนถวายมิสซางานธรรมทูตเพื่อผู้พิการภาคใต้

สรุปเดือนนี้ทั้งเดือนเราได้มีส่วนร่วมเพื่องานธรรมทูตทุกรูปแบบทั้งการสวด ทำงาน ถวายปัจจัย มากน้อยตามกำลังและความสามารถ  พระเจ้าวินิจฉัยเอง

        ใครสนใจของที่ระลึกการเสด็จเยือนประเทศไทยของพระสันตะปาปาและสามารถใช้งานได้ กระเป๋าใบละ 300 บาท เสื้อคอปกสีเหลืองขาว 300 บาท คอกลม 200 บาทและหมวก 100 บาท จำหน่ายบริเวณสนามหญ้าข้างวัด รายได้เพื่องานรับเสด็จพระสันตะปาปา

        ระยะนี้ขอให้พี่น้องติดตามการประชาสัมพันธ์และส่งข่าวที่เป็นปัจจุบัน เพราะหลายคนตกข่าวและรายงานข่าวที่ช้ามากๆและถูกเปลี่ยนแปลงไปแล้ว ควรแจ้งเวลาที่รับและยืนยันข่าวจากแหล่งที่ได้มาเพื่อจะเข้าใจได้ถูกต้องและตรงกัน  บางท่านเพิ่งทราบว่ามีการลงทะเบียน บางท่านก็ก้าวย่างอย่างรวดเร็วจนไม่รู้รับข่าวมาจากไหนกลายเป็นข่างลือไป จึงขอแจ้งให้ทราบว่าเมื่อไรจะทำอะไรต่อไปขอให้รอการประชาสัมพันธ์จากทางวัดโดยสารวัดและคุณพ่อเจ้าวัดแจ้งในวัดช่วงการประชาสัมพันธ์ หากติดขัดให้ตามจากเจ้าหน้าที่ของทางวัดในวันธรรมดา ส่วนวันเสาร์เย็นและอาทิตย์ทั้งวันขอให้เป็นเรื่องการอภิบาลสัตบุรุษเรื่องวิญญาณทั่วไปดีกว่า แบ่งๆกันจะได้ไม่เบียดเบียนเวลาเพื่อสัตบุรุษบางท่านที่ต้องการเอาใส่เรื่องจิตใจเป็นสำคัญ

        เดือนพฤศจิกายน “โปรดระลึกถึงผู้ล่วงลับ”วันเสาร์ที่ 2 มิสซาเช้า 6.00 น.มิสซารับพระคุณการุณย์บริบูรณ์เพื่อผู้ล่วงลับครั้งที่ 1 เนื่องจากเย็นวันเสาร์ที่ 2 เป็นมิสซาวันพระเจ้าจึงเลือนไปทำมิสซารับพระคุณการุณย์เพื่อผู้ล่วงลับมิสซาที่ 2 และ 3 ในวันจันทร์ที่ 4  เวลา 17.30 น.และ19.00 น.มิสซาใน เวลา 19.00 น.วัดเซนต์หลุยส์ทำมิสซาเพื่อผู้ล่วงลับทั่วไป เชิญนำรูปบรรดาผู้ล่วงลับสวยงามไม่ใหญ่เกินขนาดกระดาษเอสี่(A4)เพื่อระลึกถึงเขาเถิด และตลอดสัปดาห์ตั้งแต่ 2 ถึงวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน สามารถภาวนาเพื่อผู้ล่วงลับได้ที่สุสานหรือภายในวัด เพื่อการรับพระคุณการุณย์สำหรับผู้ล่วงลับ โดยร่วมมิสซาอย่างดี แก้บาปรับศีลและสวดภาวนาตามพระประสงค์ของสมเด็จพระสันตะปาปา ข้าพเจ้าเชื่อถึงพระเป็นเจ้า ข้าแต่พระบิดา วันทามารีย์และพระสิริรุ่งโรจน์ ครั้งเดียว การรับพระคุณการุณย์ฯนี้สามารถรับได้วันละหนึ่งครั้งภายในวันที่ 2 ถึง 8 พ.ย.

        อนึ่งการสมโภชนักบุญทั้งหลายวันตรงคือวันที่ 1 แต่เลื่อนไปในวันอาทิตย์ที่ 3 ฉะนั้นตั้งแต่มิสซาเย็นวันเสาร์ที่ 2จนถึงเย็นวันอาทิตย์ที่ 3  เป็นมิสซาสมโภชนักบุญทั้งหลาย

  ขอพระอวยพร

คุณพ่อชาญชัย  ทิวไผ่งาม

|father