เจ้าวัดทักทาย : สัปดาห์แรกเทศกาลธรรมดา ฉลองพระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้าง

11
Jan

สัปดาห์แรกเทศกาลธรรมดา ฉลองพระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้าง

 

 

 

 

พ่อขอเริ่มเทศกาลธรรมดาแจ้งเรื่องสำคัญๆที่เกี่ยวข้องกับพวกเราโดยตรงให้ทราบแต่เนิ่นๆ

1.กำหนดวันฉลองสำคัญของพระศาสนจักรคาทอลิกปีคริสตศักราช 2020ดังนี้

ตรีวารปัสกา

วันระลึกถึงการเลี้ยงขององค์พระผู้เป็นเจ้า (พฤหัสศักดิ์สิทธิ์)          พฤหัสที่  9 เมษายน 2020

วันระลึกถึงพระทรมานขององค์พระผู้เป็นเจ้า (ศุกร์ศักดิ์สิทธิ์) ศุกร์ที่    10 เมษายน 2020

คืนตื่นเฝ้าปัสกา  (ค่ำวันเสาร์)                                เสาร์ที่    11 เมษายน 2020

วันอาทิตย์สมโภชปัสกา              อาทิตย์ที่ 12 เมษายน 2020

วันสำคัญอื่น ๆ

    วันเริ่มต้นเทศกาลมหาพรต (พุธรับเถ้า)                       พุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2020

    วันอาทิตย์ใบลาน (เริ่มสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์)                     อาทิตย์ที่ 5เมษายน 2020

    วันสมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์                   อาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2020

    วันสมโภชพระจิตเจ้า                                       อาทิตย์ที่  31 พฤษภาคม 2020

วันเริ่มต้นปีพิธีกรรมใหม่ ปี B (เริ่มเทศกาลเตรียมรับเสด็จฯ)    อาทิตย์ที่  29 พฤศจิกายน 2020

2.เรียนคำสอนภาคปิดเทอมใหญ่ เริ่มวันจันทร์ 23 มีนาคม และรับศีลมหาสนิทครั้งแรก 19 เมษายน

3.อบรมครอบครัวเฉพาะคู่แต่งงานมาแล้ว1-10 ปี15-16 กุมภาพันธ์นี้ ที่บ้านผู้หว่าน สมัครได้ที่พระสงฆ์ทุกองค์ของวัด เพื่อขอใบลงทะเบียนรับของที่ระลึกด้วย จุดประสงค์เพื่อให้คำแนะนำเรื่องที่ควรรู้และเสริมระบบป้องกันเด็กให้ปลอดภัยจากอันตรายใกล้ตัว จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่มีค่าใช้จ่าย

4.มิสซาวันตรุษจีนเพิ่มรอบ 09.00 น. เพื่อสุขสำราญปีใหม่แบบจีน  และ 6.00 และ17.30 มีตามปกติ

คุณพ่อชาญชัย  ทิวไผ่งาม

|father