เจ้าวัดทักทาย : สัปดาห์ที่ 18 เทศกาลธรรมดา อาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2020