เจ้าวัดทักทาย : สัปดาห์ที่สามเทศกาลธรรมดา วันพระคัมภีร์(พระวาจาของพระเจ้า)

26
Jan

สัปดาห์ที่สามเทศกาลธรรมดา วันพระคัมภีร์(พระวาจาของพระเจ้า)

พี่น้องที่รัก

       วันนี้พ่อขอยืมข้อความของพระคุณเจ้าวีระมาเพื่อฉลองวันพระวาจาของพระเจ้า

          “ปัจจุบัน เราคริสตชนคาทอลิกตื่นตัวรู้จัก…อ่านพระคัมภีร์มากขึ้น.. กล้าแบ่งปันพระวาจา..และมีพระคัมภีร์ในครอบครัวมากขึ้น… จริงไหมครับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2002 คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์ได้จัดพิมพ์พระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ ครั้งแรก และค.ศ. 2015 จัดพิมพ์ครั้งที่ 4 รวม 70,000 เล่ม

เมษายน ค.ศ. 2014 ได้จัดพิมพ์ พระคัมภีร์คาทอลิกฉบับสมบูรณ์ คือ ทั้งพันธสัญญาเดิม และพันธสัญญาใหม่ จำนวน 16,000 เล่ม คณะกรรมการไบเบิลไดอารี่ (เกือบทั้ง 16 คน เป็นฆราวาส) ได้จัดพิมพ์ไบเบิลไดอารี่ ภาษาไทย ตั้งแต่ ค.ศ. 1990 จนถึงปีนี้ครบ 30 ปีแล้ว ที่เรามีพระวาจาประจำวัน ใช้ส่วนตัวเราจัด วันพระคัมภีร์ หรือสัปดาห์พระคัมภีร์ และเงินบริจาคในวันอาทิตย์ที่สองของเดือนธันวาคม เพื่อส่งเสริมกิจการด้านพระวาจา

     สหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก (Catholic Biblical Federation) ได้เสนอ ค.ศ. 2020 ปีพระวาจาของพระเจ้า โอกาสครบ 50 ปีของการก่อตั้งสหพันธ์ฯ และ ครบ 1600 ปี มรณกรรมของนักบุญเยโรม นักแปลพระคัมภีร์คนสำคัญ ผู้ได้พยายามทำให้พระคัมภีร์เข้าใจง่ายโดยใช้ภาษาธรรมดา ที่ชาวบ้านใช้ในชีวิตประจำวัน คณะกรรมการบริหารของสหพันธ์ CBF ซึ่งมีพระคาร์ดินัล หลุยส์ อันโตนีโอ ตาเกล เป็นประธาน จึงประกาศให้ วันที่ 1 ธันวาคม ค.ศ. 2019 ถึง 30 กันยายน ค.ศ. 2020 (วันฉลองนักบุญเยโรม) เป็นปีพระวาจาของพระเจ้า

     สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้ออกสมณลิขิต Aperuitillisเมื่อวันที่ 30 กันยายน ค.ศ. 2019 ให้วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม ค.ศ. 2020 (วันอาทิตย์ที่สาม เทศกาลธรรมดาของเดือนมกราคม และ วันที่ 18-25 มกราคม เป็นสัปดาห์ภาวนาเพื่อเอกภาพระหว่างชาวคริสต์นิกายต่างๆ) เป็นวันพระวาจา สำหรับพระศาสนจักรคาทอลิกสากล เพื่อส่งเสริมพระคัมภีร์ โดยอาจมีกิจกรรมดังนี้

          – การแห่ให้ความสำคัญต่อพระคัมภีร์ ในมิสซา

          – มีพิธีแต่งตั้งผู้อ่านพระคัมภีร์ เป็นพันธกิจพิเศษ หรือ

          – การมอบพระคัมภีร์ให้ผู้อื่น

          – สมเด็จพระสันตะปาปาทรงขอพระคุณเจ้า และบรรดาคุณพ่อ เตรียมบทเทศน์ ด้วยความเอาใจใส่พิเศษ

     วันพระวาจาพระเจ้า สำหรับพระศาสนจักรสากล ปีนี้คือ วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม ค.ศ.2020 (แต่สำหรับ การบริจาคเพื่องานด้านพระคัมภีร์ เป็นเดือนธันวาคม เหมือนเดิม )”

“การไม่รู้จักพระคัมภีร์ คือการไม่รู้จักพระคริสตเจ้า” (นักบุญเยโรม)

คุณพ่อชาญชัย  ทิวไผ่งาม

|father