เจ้าวัดทักทาย : อาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2020

18
Jan

สัปดาห์ที่สองเทศกาลธรรมดา วันสันติภาพสากล

        พี่น้องที่รักเรากำลังออกเดินทางไปกับพระเยซูเจ้า เพื่อประกาศข่าวดีเรื่องความรอดพ้นด้วยความรัก เป็นทั้งสะพานเชื่อมโยงเรากันเองกับพระเจ้าให้เป็นเส้นทางเดียวกัน ทั้งนี้จะได้สมตามพระวาจาของพระเยซูเจ้าว่า “เราเป็นหนทาง ความจริงและชีวิต”สัปดาห์หนึ่งผ่านพ้นไป และต่อจากนี้อีก 6 สัปดาห์เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่มหาพรตอันยิ่งใหญ่และจะได้เฉลิมฉลองพระองค์ผู้ทรงเอาชนะความตายต่อบาปเพื่อความรอดพ้นนิรันดรยอห์นผู้ทำพิธีล้างย้ำกับเราทุกคนอีกครั้งหนึ่ง เมื่อแลเห็นพระองค์กำลังเสด็จผ่านมาหาท่าน กล่าวว่า “นี้คือบุตรของพระเจ้า”

พ่อขอแสดงความยินดีกับเด็กนักเรียนที่เริ่มเจริญเติบโตและได้เข้ารับพิธีศีลกำลังพร้อมกับเด็กๆทั่วไปที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ เกือบสองร้อยคนจากพระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เมื่อวันเสาร์ที่ 18 นี้เอง

มิสซาวันตรุษจีนเสาร์ที่ 25 มกราคม มี 3 รอบ เสกส้มเฉพาะเวลา 09.00 น. เช้าเย็น 6.00 น. และ 17.30 น.มีมิสซาตามปกติ

อบรมครอบครัวเฉพาะคู่แต่งงานมาแล้ว 1-10 ปี15-16 กุมภาพันธ์นี้ ที่บ้านผู้หว่าน สมัครได้ที่พระสงฆ์ทุกองค์ของวัด เพื่อขอใบลงทะเบียนรับของที่ระลึกด้วย จุดประสงค์เพื่อให้คำแนะนำเรื่องที่ควรรู้และเสริมระบบป้องกันเด็กให้ปลอดภัยจากอันตรายใกล้ตัว จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่มีค่าใช้จ่ายรายการนี้น่าสนใจเพราะเป็นประโยชน์สำหรับชีวิตครอบครัว

เรียนคำสอนภาคปิดเทอมใหญ่สำหรับเด็กๆ เริ่มวันจันทร์ 23 มีนาคม และรับศีลมหาสนิทครั้งแรก 19 เมษายนในระหว่างเรียนมีกิจกรรมเข้าค่ายคำสอนพร้อมกับเยาวชน

วันที่ 19-22 มีนาคม มีค่ายเยาวชนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพเตรียมฉลองปัสกา จัดที่วัดและโรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา เป็นการสัมผัสชีวิตกลุ่มคริสตชนในกรุงเทพฯจะเป็นประโยชน์สำหรับการใช้ชีวิตของพวกเขาในวันข้างหน้า“ต่อไป”ในความเป็นศิษย์ธรรมทูต

ขอแจ้งให้ทราบว่า บัดนี้ทางวัดของดรับของบริจาคสิ่งของใช้แล้วมา “กองทิ้ง” ที่หน้าบ้านพักพระสงฆ์ เนื่องจากไม่ผ่านการคัดกรองเรื่องการนำเอาไปใช้ได้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใครต้องการโละทิ้งโปรดจัดการขยะของท่านกับผู้มาซื้อของเก่าเองหรือลงถังขยะหน้าบ้านอนึ่ง หากต้องการบริจาคโปรดนำของที่ยังไม่ได้ใช้ แต่ใช้ได้ มาจะเป็นสิ่งที่แสดงออก “กิจเมตตา”อย่างมีความหมายที่มีประโยชน์ต่อผู้รับมอบดีกว่า

คุณพ่อชาญชัย  ทิวไผ่งาม

|father