เจ้าวัดทักทาย : สัปดาห์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา

21
Sep

สารวัดวันอาทิตย์ที่ 22กันยายน 2019

สัปดาห์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา

พี่น้องที่รัก…

        เดือนกันยายนนี้ เราจะรักการอ่านพระวาจาของพระทุกวัน แบ่งปันบทสอนจากพระวาจาด้วยตัวอย่าง และขอบพระคุณพระเจ้าในพระวาจาที่สอนสั่ง

       “แบกกางเขนของตน ติดตามพระคริสต์ บุคคลนั้นคือศิษย์ของพระองค์”

        หลังจากคำประกาศของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทยโดยพระคาร์ดินัลเกรียงศักดิ์ยืนยันชัดเจนว่า “พระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนประเทศไทยในวันที่ 20-23 พฤศจิกายนนี้แน่นอน หลายคนก็รอดูหมายกำหนดการว่าพระองค์จะเสด็จไปไหนบ้าง จะได้เข้าร่วมเข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิด  บางคนเคยเห็นพระสันตะปาปาจอห์นปอลที่สอง(นักบุญ)เมื่อ 35 ปีที่แล้ว ปีนี้ฉันจะมีโอกาสได้เห็นพระสันตะปาปาฟรังซิสอย่างใกล้ชิดหรือไม่ และอย่างไร

        เวลานี้ดีที่สุดคือเตรียมตัวและเตรียมใจ ดูแลสุขภาพให้แข็งแรงไว้ เพราะต้องอยู่กับผู้คนมากมายและใช้เวลารอคอย อาจจะต้องยืนคอยนานๆ ร่างกายจึงเป็นเรื่องสำคัญ  การเตรียมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกเท่าที่พกพาได้และได้รับอนุญาตก็ใส่กระเป๋าไว้ และที่สำคัญคือเอกสารประจำตัว เพราะเดี๋ยวระบบความปลอดภัยต้องมีการตรวจสอบ บัตรและสำเนาเตรียมๆไว้เพื่อนำมาลงทะเบียนเข้าไปสถานที่ที่เขาอนุญาต ประเทศไทยจำเป็นต้องมีเหมือนกับประเทศอื่นๆ เมื่อพระองค์เสด็จไปไหนก็ต้องถวายความปลอดภัยและเรียบร้อย  แม้แต่กรุงโรมก็ยังมีระบบความปลอดภัยเช่นกัน

        จึงขอให้พี่น้องท่านใดที่ต้องการร่วมพิธีมิสซาที่สนามกีฬาแห่งชาติ ปทุมวัน หรือแม้แต่รอรับเสด็จรอบๆวัดเซนต์หลุยส์ ก็ให้เตรียมสำเนาบัตรประจำตัวไว้ เพื่อใช้ลงทะเบียน เดี๋ยวนี้ทำได้ง่ายและรวดเร็ว  ส่วนเด็กๆก็ควรเตรียมๆไว้เช่นกัน  พระองค์รักเด็กๆจะเป็นโอกาสที่ทำให้พระองค์ได้ใกล้ชิดเด็กไทยที่วันหนึ่งเขาจะจดจำไปอีกนาน เหมือนกับหลายๆคนที่เคยมีโอกาสเมื่อ 35 ปีที่แล้วกับพระสันตะปาปาจอห์นปอลที่สอง

        ขอให้เราทุกคนภาวนาเพื่อการเสด็จเยือนครั้งนี้ เป็นการประกาศข่าวดีด้วยชีวิตและพันธกิจของพระองค์สำเร็จไปด้วยดี

       ขอพระอวยพร

คุณพ่อชาญชัย  ทิวไผ่งาม

|father