เจ้าวัดทักทาย สัปดาห์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา

30
Aug

สารวัดวันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2019

สัปดาห์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา

 

 

พี่น้องที่รัก…

        ก่อนอื่นใดหมดขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับการเฉลิมฉลองวัดประจำปี 2019 ผ่านการเตรียมจิตใจตลอดสามสัปดาห์ด้วยบทเทศน์ตลอดทั้งเดือนจากคุณพ่อทุกองค์ และร่วมมิสซาฉลองวัดตั้งแต่เย็นวันเสาร์จนถึงมิสซารอบส่งท้ายเย็นวันอาทิตย์ ทำให้เราเห็นถึงพระคุณพระที่ยิ่งใหญ่ว่า “พระอวยพร”จนพวกเราเป็นอยู่ได้มาจนถึงทุกวันนี้

        วัด โรงพยาบาล สถานการศึกษา และที่อยู่อาศัยจนตลอดที่ทำมาหากิน พระประทานให้ทั้งสิ้น บุญคุณต้องทดแทน พระเป็นเจ้าไม่ได้หวังในเครื่องบูชาฝ่ายกายแต่ปรารถนาฝ่ายจิตใจ ทุกคนจึงจำเป็นที่จะต้องมอบจิตและกายไปด้วยกันเพื่อให้การขอบพระคุณพระเจ้า “เหมาะสมและชอบยิ่งนัก”ต่อหน้าพระองค์นับตั้งแต่เวลานี้และ “สักวันหนึ่ง”ต่อหน้าพระองค์อีกครั้งในสวรรค์

        ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องตั้งแต่ดูแลห้องน้ำไปจนถึงพระแท่นศักดิ์สิทธิ์ ต่างมีส่วนในพระธรรมล้ำลึกของพระเยซูเจ้าทั้งสิ้น พระองค์ทรงเห็นถึงน้ำใจดีของทุกท่าน หวังในพระเมตตาของพระองค์อย่างเดียวคือให้ลูกเป็นเหมือนแกะตัวน้อยๆที่สุขชื่นยื่นยง เพราะพระองค์พระทัยดี

        การฉลองวัดจบปีที่ 62 ต่อไปเป็นปีที่ 63 อนาคตจะเป็นเช่นไร ขอพระเจ้าผู้มีพระทัยดีโปรดแนะนำคำสอนให้กับลูกๆทุกคน พระศาสนจักรในโลกศตวรรษที่ 21 กำลังถูกท้าทายด้วย “หุ่นยนต์”ซึ่งเป็นความสามารถของมนุษย์ที่ผลิตขึ้นมาแทนแรงงานมนุษย์ ซึ่งปราศจากจิตใจ หากมนุษย์นำเข้ามาโดยไม่ใส่จิตใจรักเพื่อนมนุษย์เข้าไป หุ่นยนต์เหล่านี้จะกลายเป็น “หอ(ก้อนหิน)บาเบล” ขึ้นมาอีกชื้นหนึ่งที่สื่อสารกันไม่รู้เรื่อง เพราะต่างไม่มีจิตใจในเสียงของพระเจ้า พระสันตะปาปาเบเนดิกที่ 15 เมื่อ 100 ปีที่แล้วจึงมี “สมณลิขิต”เตือนใจให้มนุษย์ทำงานแพร่ธรรมนำความรักของพระเจ้า ด้วยแรงงานตัวเล็กๆของมนุษย์นี่แหละเอาชนะใจโลกอันกว้างใหญ่ไพศาลใบนี้ให้เปี่ยมล้นไปด้วยการมีเมตตาต่อกัน เป็นบทบัญญัติรักเพื่อนมนุษย์ที่เป็นรูปธรรม

        ดังนั้นเดือนกันยายน เราจะรักการอ่านพระวาจาของพระทุกวัน แบ่งปันบทสอนจากพระวาจาด้วยตัวอย่าง และขอบพระคุณพระเจ้าในพระวาจาที่สอนสั่งเพื่อทุกคนจะพูดกันรู้เรื่องด้วยจิตใจดีต่อกัน

ขอพระอวยพร

คุณพ่อชาญชัย  ทิวไผ่งาม

|father