เจ้าวัดทักทาย : “สมโภชแม่พระรับเกียรติเข้าสู่สวรรค์” สัปดาห์ที่ 20 เทศกาลธรรมดา