เจ้าวัดทักทาย : วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม2019

12
Oct

สารวัดวันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม2019

สัปดาห์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา

พี่น้องที่รัก…

        เดือนตุลาคมสวดสายประคำพร้อมกับแม่พระเพื่องานธรรมทูตที่วัดทุกเย็น

        วันธรรมดาเวลาหลังมิสซาเย็น 17.30 น (สวด18.00 น.)

       วันเสาร์อาทิตย์ก่อนมิสซาเย็น 17.30 น. (สวด17.00 น.)

        นับตั้งแต่อาทิตย์นี้เป็นต้นไปเราจะเริ่มปรับตัวเข้าบรรยากาศเรื่องการเสด็จเยือนประเทศไทยของพระสันตะปาปาฟรังซิส 20-23 พ.ย.2019 เพื่อนำสันติภาพและสันติสุขให้เกิดในจิตใจของคนไทยทุกคน

        หลายคนได้รับการยืนยันที่นั่งในสนามกีฬาแห่งชาติทั้งสนามศุภฯและเทพหัสดิน ในวันที่ 21 พ.ย.2019 ถึงแม้ว่าในหมายกำหนดการของพระองค์ถวายมิสซาเวลา 18.30 น.ทั้งสองสนามนี้จะมีบัตรมอบให้เพื่อใช้บอกที่นั่งซึ่งกำหนดไว้ให้โดยจะมีคุณครูอาสาและเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกพาไป แต่ผู้ที่ต้องไปควรใช้รถไฟฟ้า รถสาธารณะจะดีที่สุด อุปกรณ์สำหรับตัวเองไม่ต้องมากแต่ที่จำเป็นเพราะเรื่องการตรวจสอบเหมือนเดินทางโดยสายการบิน อาหารและน้ำก็ควรทานพอดีไม่มากเกินไปเพราะเรื่องเข้าห้องน้ำคนมากๆต้องใช้เวลาและอาจไม่สะดวก ร่างกายต้องดูแลให้แข็งแรงไว้ ทั้งหมดอย่าวิตกทำจิตใจให้ชื่นชมยินดีมีความสุขกับผู้คนมากมายและหลากหลายเป็นบรรยากาศที่มอบความสุขให้แก่กันและกัน

        ในวันเดียวกันในช่วงเวลาสายก่อนเที่ยงคล้ายๆเวลาฉลองวัดณ รอบวัดเซนต์หลุยส์เมื่อพระองค์เสด็จไปเยี่ยมเยียนโรงพยาบาลคงใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงมากน้อยต้องมีใจไว้บ้าง จะเป็นก่อนหรือหลัง หรือทั้งก่อนและหลังโปรดฟังประกาศยืนยันอีกครั้งหนึ่ง ถึงแม้เวลาสั้นๆแต่รับรองได้ใกล้ชิด(เห็นด้วยตาเปล่าแน่นอน)ทางวัดจะจัดที่นั่งและยืนให้มีความพอดีและเรียบร้อย โดยมีบัตรมอบให้เช่นกันเพื่อบริการที่นั่งหรือยืนอย่างใกล้ชิดกำหนดไว้แบบเป็นโซนๆ ทุกอย่างจะมีระบบดูแลความเรียบร้อยทั้งเจ้าหน้าที่และเยาวชนอาสาสามร้อยกว่านาย โดยเน้นบรรยากาศความยินดีมีสุขและสบายใจ หวังให้ทุกคนได้ใกล้ชิดอย่างทั่วหน้ากัน

        วันนี้เองได้มีประกาศผู้ที่ได้ลงทะเบียนรอบวัดเซนต์หลุยส์และจะได้มอบบัตรต่อไป เมื่อจัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้วสวยงามเหมาะสมที่จะเก็บเป็นที่ระลึกโอกาสเสด็จเยือนของพระสันตะปาปา

        และวัดเซนต์หลุยส์ขอต้อนรับพระคุณเจ้าวุฒิเลิศ แห่ล้อม อีกครั้งหนึ่งเพื่อการถวายมิสซารอบพิเศษเพื่องานธรรมทูตสังฆมณฑลเชียงราย เงินถวายในมิสซารอบ 10.00 น.เพื่องานสังฆมณฑลเชียงราย และพี่น้องท่านใดต้องการมอบถวายเป็นพิเศษสามารถมอบขณะรับพรจากพระคุณเจ้าหลังมิสซาจบแล้ว

        อาทิตย์หน้า 10.00 น.พระคุณเจ้าวีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธานถวายเพื่อสังฆมณฑลเชียงใหม่

  ขอพระอวยพร

คุณพ่อชาญชัย  ทิวไผ่งาม

|father