เจ้าวัดทักทาย : วันอาทิตย์ที่ 29 ธันวาคม 2019

28
Dec

งานฉลองคริสต์มาสประจำปี 2019 ทั้งภาครื่นเริงและภาคจิตใจ ผ่านพ้นไปอีกหนึ่งปี หลังจากใช้เวลาเตรียมการและเตรียมจิตใจอย่างพอดี สี่สัปดาห์หลังจากการต้อนรับพระสันตะปาปาฟรังซิสในปลายเดือนพฤศจิกายนและเริ่มต้นเดือนธันวาคม เราทุกคนรีบเดินหน้าต่อเพื่อการฉลองคริสต์มาส

ขอขอบคุณทุกท่าน ขอบคุณกันและกัน ที่เตรียมทุกอย่างให้สมกับงานประจำปีของวัด ทุกอย่างอันเป็นผลสำเร็จ ขอถวายพระพรกระกุมารเยซูและครอบครัวศักดิ์สิทธิ์

หลังทุกมิสซาพระสงฆ์จะอวยพรเด็กๆโดยเฉพาะกุมารน้อย ทารกและบรรดาเด็กๆมารับพรและของขวัญจากพระกุมาร

วันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2019

06.00 น. มิสซาเช้า

17.00 น. อัญเชิญศีลมหาสนิท ขอสมาโทษ

17.30 น. มิสซาส่งท้ายปี หลังมิสซาแห่รูปนักบุญหลุยส์

วันพุธที่ 1 มกราคม 2020

09.00 น. มิสซาสุขสำราญขอพรพระ “สวัสดีปีใหม่2020” รอบเดียว

คุณพ่อชาญชัย  ทิวไผ่งาม

*** MERRY CHRISTMAS AND HAPPY NEW YEAR 2020 ***

 

จากคณะสงฆ์และนักบวชชายหญิงเซนต์หลุยส์

ฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ สวัสดีปีใหม่ 2020

|father