เจ้าวัดทักทาย : วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม2019

14
Dec

สารวัดวันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม2019

สัปดาห์ที่สามเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

      สัปดาห์ที่สามของเทศกาลเตรียมรับเสด็จเรากำลังสุขใจกับการรอคอยด้วยความชื่นชมยินดี เป็นสัปดาห์ที่สามในการเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า  “พี่น้องทั้งหลายจงชื่นชมยินดี….”

        เด็กๆขอให้มารับบัตรสอยดาวจากพ่อวีรยุทธคนละหนึ่งใบ วันนี้พ่ออยากให้เด็กๆมารับหนังสือชุดพระกุมารเพื่อเอากลับไปที่บ้านและเริ่มลงมือทำสถานที่จำลองกับพ่อแม่ช่วยกัน เป็นการสร้างความชื่นชมยินดีกับสมาชิกในบ้าน เป็นสะพานรักเชื่อมโยงกัน สมดังสันติสุขและความรักเกิดขึ้นในครอบครัว

        เก้าวันก่อนคริสตมาสของวัดเซนต์หลุยส์จะเป็นเวลาเข้มข้นเพื่อการเตรียมฉลองคริสต์มาสด้วยกัน

        วันจันทร์ที่ 16มิสซาเวลา 17.30 น.หลังมิสซาตั้งศีลมหาสนิทและทำวจนพิธีกรรมศีลอภัยบาป มีพระสงฆ์โปรดศีลอภัยบาปจำนวน 5 องค์ และรับการอวยพรศีลมหาสนิทพร้อมกัน

        วันอังคารที่ 17 จนถึง อังคารที่ 24 มิสซาเวลา 17.30 น.ตามปกติ ก่อนมิสซาคือ 17.00 น.ตั้งศีลมหาสนิท วจนพิธีกรรมตื่นเฝ้าต่อหน้าศีลมหาสนิทบนพระแท่นใหญ่และอวยพรศีลมหาสนิททุกวันดังกล่าวนี้

        พ่อจึงขอประกาศคริสต์มาสและปีใหม่ของวัดเซนต์หลุยส์ 2020 ดังนี้

       วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2019

        06.00 น. มิสซาเช้า

        17.00 น. นพวารคริสต์มาสวันสุดท้าย

        17.30 น. มิสซาเตรียมสมโภชคริสต์มาส

        (งานรื่นเริงตั้งแต่ 18.00-21.00 น.)

       20.00 น. ศีลอภัยบาป (มีพระสงฆ์นั่งฟังแก้บาป)

        22.00 น. มิสซาสมโภชคริสต์มาส (คืนคริสต์มาส)      

       วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2019

        10.00 น. มิสซาเช้าคริสต์มาส

        17.30 น. มิสซาเย็นคริสต์มาส

***(วันพฤหัสที่ 26 ฉลองนักบุญสเทเฟน วันศุกร์ที่ 27 ฉลองนักบุญยอห์น วันเสาร์ที่ 28 ฉลองทารกผู้วิมล)

        วันอาทิตย์ที่ 29 ธันวาคม 2019 ฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์

        วันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2019

        06.00 น. มิสซาเช้า

       17.00 น. อัญเชิญศีลมหาสนิท ขอสมาโทษ

        17.30 น. มิสซาส่งท้ายปี หลังมิสซาแห่รูปนักบุญหลุยส์

        วันพุธที่ 1 มกราคม 2020

        09.00 น. มิสซาสุขสำราญขอพรพระ “สวัสดีปีใหม่” รอบเดียว

 

ขอพระอวยพร

คุณพ่อชาญชัย  ทิวไผ่งาม

|father